News image

A fost lansată prima sesiune, anul I cu frecvenţă redusă

Pe 20 octombrie, la Academia de Administrare Publică a fost lansată prima sesiune  pentru masteranzii anului I, învăţământ cu frecvenţă redusă, la specializările: „Management”, „Relaţii internaţionale”, „Anticorupţie” şi „Management informaţional în administrarea publică”. Începutul sesiunii a fost precedat de o adunare festivă cu participarea conducerii Academiei, profesorilor şi masteranzilor, mod...

Citeşte mai mult...
News image

STANDARDE NAŢIONALE DE CONTABILITATE

La solicitarea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, în perioada 20 – 24 octombrie 2014, se desfăşoară cursul de instruire a funcţionarilor publici de la direcţiile de control fiscal ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu tematica “Standarde naţionale de contabilitate”. Printre cele mai importante obiective ale cursului menţionăm: familiarizarea participanţilor pr...

Citeşte mai mult...
News image

Dezvoltarea abilităţilor de exercitare a atribuţiilor de serviciu

La Academia de Administrare Publică începe un nou ciclu de instruiri pentru colaboratorii Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA), care include realizarea a două cursuri cu genericele „Dezvoltarea abilităţilor de exercitare a atribuţiilor de serviciu” şi „Dezvoltarea abilităţilor manageriale”. În perioada 20 – 24 octombrie 2014 este organizat primul cu...

Citeşte mai mult...
News image

INTEGRAREA PROFESIONALĂ ÎN FUNCŢIA PUBLICĂ

Academia de Administrare Publică, în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1063 din 26.12.2013, precum şi în conformitate cu Planul de realizare a cursurilor de dezvoltare profesională a personalului din administraţia publică pentru semestrul II, continuă instruirile pentru funcţionarii publici debutanţi din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale. În acest context, am...

Citeşte mai mult...
News image

Dezvoltarea abilităţilor de exercitare a atribuţiilor de serviciu

Academia de Administrare Publică organizează în perioada 20-24 octombrie, al doilea curs cu genericul “Dezvoltarea abilităţilor de exercitare a atribuţiilor de serviciu”, pentru personal cu funcţii de execuţie din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale. În acest context, menţionăm că următorul curs pentru personal cu funcţii de execuţie de nivel cen...

Citeşte mai mult...
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4