News image

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR (ANUL III) ÎNVĂȚĂMÎNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

Festivitatea de înmînare a diplomelor de master va avea loc pe data de 24 aprilie 2015, ora 14.00, în Sala festivă a Academiei (aud. 301). Înregistrarea absolvenților: ora 13.00 - 13...

Citeşte mai mult...
News image

NOI OPORTUNITĂŢI DE COLABORARE PENTRU PROFESORII ACADEMIEI DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

La 10 aprilie 2014, dl Orest TĂRÎŢĂ, doctor, conferenţiar universitar, şef Catedră ştiinţe politice şi relaţii internaţionale a Academiei de Administrare Publică,  care îşi încheie stagiul de cercetare în domeniul administraţiei publice în Statele Unite ale Americii, a avut o întrevedere cu Andrew KONITZER, profesor, PhD în ştiinţe politice, director al Centrului de Studiere a Rusiei şi ţărilor est-europene (REES) al Universităţii din  Pittsburgh (Pennsylvania, SUA). Centrul dispune, la biblioteca universitară Hilmann, de o colecţie de 425.000 de volume (285.000  î...

Citeşte mai mult...
News image

Pe lângă Academia de Administrare Publică va fi creat un Centru de Dezvoltare Strategică

Pe 8 aprilie, curent, la Academia de Administrare Publică s-a aflat într-o vizită de lucru o delegaţie din Polonia, reprezentată de dl Tomasz CZUBARA prorector al Şcolii Superioare de Administrare Publică din Szczecin, şi dl Robert ZARKOWSKI, expert al Asociaţiei de dezvoltare economică a localităţilor. Ei au avut o întrevedere cu prim-prorectorul Academiei, dl Andrei GROZA, doctor, conferenţiar universitar, la care au participat prorectorul Academiei, dl Aurel SÎMBOTEANU, doctor, conferenţiar universitar, Ion DULSCHI, doctor, conferenţiar universitar, şef Catedră ştiinţe administrative, ...

Citeşte mai mult...
News image

Noi tendinţe ale managementului public în contextul parcursului european al R. Moldova

O masă rotundă cu această tematică a avut loc recent la Academia de Administrare Publică, la care au participat profesori şi masteranzi de la Academie, reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. În cadrul acestei mese rotunde, organizată de Catedra economie şi management public, a fost prezentat proiectul de cercetare fundamental „Managementul dezvoltării regionale privind diminuarea disparităţilor interregionale în cadrul Republicii Moldova prin prisma noii politici de coeziune europeană”. Prim-prorectorul Academiei, dl Andrei GROZA, doctor, conferenţiar universitar, a menţionat imp...

Citeşte mai mult...
News image

ETICA ÎN VIAŢA SOCIALĂ AMERICANĂ

Pe 2 aprilie  2015, la Universitatea din Pittsburgh (SUA), s-a incheiat predarea cursului  ,,Etica şi viaţa socială”  la masterat a distinsului profesor de etică şi responsabilitate socială, Peter MADSEN, unul dintre cei mai notorii specialişti în domeniul eticii aplicate din Statele Unite ale Americii, autor al numeroaselor  studii de specialitate şi deţinător al mai multor premii de rezonanţă. Cursul conceput  din 44 de ore teoretice şi practice a demarat la 8 ianuarie curent şi a avut, ca şi cele precedente, un...

Citeşte mai mult...
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4