News image

Masă rotundă „Descentralizare și autonomie locală: oportunități și probleme”

Pe 27 mai curent, la Academia de Administrare Publică, a avut loc masa rotundă cu genericul „Descentralizare și autonomie locală: oportunități și probleme”. Activitatea a fost organizată de Catedra științe administrative în baza Proiectului instituțional de cercetare „Consolidarea instituțională și funcțională a administrației publice locale în Republica Moldova în contextul implementării Acordului de Asociere la Uniunea Europeană”, lansat la 9 aprilie 2015. La eveniment au participat profesori și masteranzi ai Academiei, deputați în Parlamentul Republicii Moldova, reprezentanți ai administrației ...

Citeşte mai mult...
News image

MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

Academia de Administrare Publică organizează, în perioada 27 – 29 mai  2015, un nou curs de dezvoltare profesională cu tematica „Managementul documentelor” pentru personalul responsabil de lucrările de secretariat din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale cu un total de 24 de ore. Cursul va fi predat de către colaboratorii Academiei de Administrare Publică şi colaboratorii  Cancelariei de Stat. Scopul principal al acestui curs este sporirea competenţelor practice ale participanţilor la curs, necesare unui management eficient al documentelor  în autorităţile administraţiei publice ce...

Citeşte mai mult...
News image

DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE EXERCITARE A ATRIBUŢIILOR DE SERVICIU

În perioada 25 – 29 mai 2015 se desfășoară al doilea curs de dezvoltare profesională cu tematica „Dezvoltarea abilităţilor de exercitare a atribuţiilor de serviciu”, organizat pentru personalul cu funcţii de execuție din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale. În cadrul cursului de dezvoltare profesională audienţii se vor familiariza cu cadrul normativ ce reglementează activitatea funcţionarului public şi codul de conduită a funcţionarului public; își vor dezvolta abilităţile de: planificare eficientă a activităţilor; gestionare a timpului propriu; lucru cu documentele; procesare a ...

Citeşte mai mult...
News image

UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE

Din 25 mai 2015 Academia de Administrare Publică începe un nou ciclu de instruiri pentru colaboratorii Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA), care include realizarea a 5 cursuri de dezvoltare profesională „Utilizarea tehnologiilor informaţionale”. În perioada 25 – 29 mai 2015 este organizat primul curs din acest ciclu. Scopul instruirii este dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor participanţilor la curs pentru utilizarea eficientă a tehnologiilor informaţionale în activitatea profesională. În cadrul cursului, participanţii își vor aprofunda cunoştinţele în domeniul conceptelor de ba...

Citeşte mai mult...
News image

Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică în domeniul administrării publice

Galerie foto Pe 22 mai curent, la Academia de Administrare Publică, şi-a ţinut lucrările Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Teoria şi practica administrării publice (TPAP-2015)”, consacrată aniversării de 22 de ani de la fondarea Academiei. La lucrările conferinţei au participat profesorii, doctoranzii şi masteranzii Academiei, reprezentanţi ai Parlamentului, Guvernului, Academiei de Ştiinţe a Moldovei, ai autorităţilor publice centrale şi locale, oameni de ştiinţă, precum şi oaspeţi de onoare din România, Cehia şi Bulgaria. Moderatorul conferinţei, prorectorul Academiei, Aurel SÎMBOTEANU, doctor, conferenţiar universitar, a ...

Citeşte mai mult...
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4