News image

Vizită de studiu a masteranzilor Academiei în Turcia

Pe 15 ianuarie curent, a avut loc etapa finală a participării masteranzilor Academiei de Administrare Publică la cursul online organizat, în cadrul proiectului ,,Reţeaua de colaborare a universităţilor la Marea Neagră, UNIVER-SEA.NET”. Participanţii la acest curs online au avut drept sarcină elaborarea unui eseu în limba engleză la tema ,,Elemente culturale şi educaţionale valorificate în comunităţile din bazinul Mării Ne...

Citeşte mai mult...
News image

CONFERINȚA ONLINE EURAS 2015

Marți, 20 ianuarie 2015, în cadrul Academiei de Administrare Publică s-a desfășurat Conferința online organizată de EURAS (Uniunea Universităților din EURASIA), la care au participat 24 de instituții superioare de învățământ din 18 țări-membri: Moldova, Turcia, Kazahstan, Georgia, Daghestan, Kosovo, EAU, Kârgâzstan, Albania, Ucraina, Palestina, Irak, Malaysia, Serbia, Afganistan, Bulgaria, România și Italia. La eveniment, din partea Academiei au fost prezenți: Andrei GROZA, prim-prorector AAP, doctor, conferențiar universitar, Aurel SÎMBOTEANU, prorector AAP, doctor, conferențiar universitar,  Silvia DULSCHI, șef Direcţie știință și c...

Citeşte mai mult...
News image

Dezvoltare regională

Academia de Administrare Publică continuă colaborarea cu Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), axată pe consolidarea capacităţilor autorităţilor administraţiei publice  locale în domeniile: · planificării strategice integrate; · managementului şi elaborării programelor/proiectelor; · dezvoltării regionale; · dezvoltării leadership-ului în administraţia publică. Primul semestru al anului 2015 este inaugurat de cursul „Dezvoltare regională” care se desfășoară în perioada 19 – 23 ianuarie și este destinat personalului cu funcţii de conducere/execuţie din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi II...

Citeşte mai mult...
News image

Teză de doctor în ştiinţe examinată la şedinţa catedrei

Pe 13 ianuarie, curent, la Academia de Administrare Publică a avut loc şedinţa Catedrei ştiinţe administrative în cadrul căreia a fost examinată teza de doctor în ştiinţe a Violetei Tincu, lector superior universitar la aceeaşi catedră. La şedinţă au participat și colaboratori ai altor subdiviziuni ale Academiei, doc...

Citeşte mai mult...
News image

A demarat sesiunea de iarnă, învățământ cu frecvenţă redusă

Pe 12 ianuarie, curent, la Academia de Administrare Publică a demarat sesiunea de iarnă, studii superioare de masterat profesional la specializările „Administrare Publică” şi „Drept constituţional şi drept administrativ”, învăţământ cu frecvenţă redusă, anul I, semestrul II. La ambele specializări studiază 131 de masteranzi....

Citeşte mai mult...
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4