News image

Continuă înscrierea la studii de masterat la Academia de Administrare Publică

După cum v-am informat anterior, pe 20 iulie curent, şi-a început activitatea Comisia de admitere a Academiei de Administrare Publică.   La cele 250 de locuri, până în prezent au depus actele peste 100 de candidaţi la studii de masterat, reprezentanţi ai organelor centrale de stat, ai instituţiilor publice, ai autorităţilor publice locale, dar şi din sectorul privat.  Cele mai solicitate specia...

Citeşte mai mult...
News image

Şi-a început activitatea Comisia de admitere

Astăzi, 20 iulie, şi-a început activitatea Comisia de Admitere a Academiei de Administrare Publică, instituită în conformitate cu prevederile Statutului Academiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova, Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova, şi Regulamentului privind organizarea şi desfăş...

Citeşte mai mult...
News image

Admiterea la studii superioare de masterat 2015

- DE CERCETARE, învăţămînt cu frecvență, cu durata studiilor de 2 ani la specializările: „Teoria şi practica administraţiei publice”, „Management”, „Relaţii internationale”.

Citeşte mai mult...

Aviz: Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională ”Consolidarea administraţiei publice locale: instrumente şi mecanis

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ Catedra Ştiinţe Administrative INVITĂ CERCETĂTORI ŞI FUNCŢIONARI PUBLICI SĂ PARTICIPE LA CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ, CU GENERICUL: CONSOLIDAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: INSTRUMENTE ŞI MECANISME CARE SE VA DESFĂŞURA ÎN INCINTA ACADEMIEI DE ADMINISTRARE PUBLICĂ LA 03-04 DECEMBRIE 2015

Citeşte mai mult...
News image

Delegaţie din Cehia în vizită la Academie

Pe 2 iulie curent, la Academia de Administrare Publică s-a aflat într-o vizită de documentare o delegaţie a Universităţii Tehnice din Brno, Cehia, în frunte cu dl Bedrich PUZA, director al Facultăţii business şi management, fiind însoţit de Veronica NOVOTNA, secretar ştiinţific al facultăţii, precum şi de reprezentanţii companiei „DATAB”, directorul Jiri BUKVIC, şi Vratislav DATEL, specialist în ...

Citeşte mai mult...
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4