Doi foști funcționari ai CoE, distinși cu Ordinul de Onoare                                 

27 September 2021
Academia de Administrare publică continuă activitățile de dezvoltare profesională a funcționarilor publici realizate la comanda de stat, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 17 din 12.02.2021.Astfel, în perioada 27 – 29 septembrie 2021, în cadrul Academiei de Administrare Publică se desfășoară,...
27 September 2021
Cursurile de dezvoltare profesională cu tematica „Bugetarea sensibilă la gen”, organizate în parteneriat cu Entitatea UN WOMEN, includ sesiuni aparte, desfășurate cu participarea factorilor de decizie antrenați în procesul bugetar din cadrul autorităților publice locale de nivelul II.Astfel, în...
24 September 2021
Pe 22 septembrie, în contextul monitorizării proiectelor Erasmus +, Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA), prin intermediul Oficiului Național Erasmus+, a efectuat o ședință de monitorizare a proiectelor de mobilitate internațională. Ședința a avut loc on-line, cu...
24 September 2021
Academia de Administrare Publică a luat parte la Ziua Cooperării Europene, reprezentată de Coialnîc Irina, specialist principal în cadrul Direcției cooperare internațională și dezvoltare, eveniment tradițional, marcat pe 21 septembrie, având scopul de a celebra cooperarea între regiuni și țări...
23 September 2021
Una din sarcinile Grupului coordonator în domeniul gender din cadrul autorităților publice este promovarea abordării integratoare a dimensiunii de gen în politicile, procesele și activitățile sectoriale/instituționale. Acest subiect a stat la baza cursului de dezvoltare profesională organizat în...
22 September 2021
A fost publicat orarul lecțiilor, semestrul I, perioada 27 septembrie - 08 octombrie 2021, pe programe:Administrare publicăAnticorupțieRelații internaționale

Cursul de dezvoltare profesională „Managementul serviciilor publice” pentru funcționari publici de execuție din subdiviziunile care prestează servicii publice direct cetățenilor din cadrul autorităților administrației publice centrale se va desfăşura în perioada 27 – 29 spetembrie 2021, în format mixt: Platforma LearnIn, on-line.

Cursul de dezvoltare profesională „Egalitatea de gen și integrarea de gen” pentru membri ai/membre ale Grupului coordonator în domeniul gender din cadrul Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, Administrației Naționale a Penitenciarelor, Serviciului Vamal se va desfăşura în perioada 28-29 septembrie 2021, în blocul C, etajul II, sala 201.

Anunț

Academia de Administrare Publică anunţă înscrierea la cursul de dezvoltare managerială, nivel superior, „Management și leadership” cu durata de 130 de ore academice.

Cursul este destinat personalului din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale.

Perioada de desfăşurare: 11 octombrie – 19 noiembrie 2021.

Lecțiile se vor desfășura în format mixt: on-line - 2-3 zile în săptămână și cu prezență fizică – 4 zile pe întreaga perioadă a cursului. Agenda cursului va fi expediată ulterior participanților înscriși la curs.

Cursul de dezvoltare profesională „Eficientizarea activității profesionale în administrația publică” pentru funcționari publici de conducere/execuție din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale se va desfăşura în perioada 20-22 septembrie 2021.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.