News image

Managementul şi elaborarea programelor/proiectelor

Academia de Administrare Publică continuă activităţile de dezvoltare profesională, în parteneriat cu Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ). Astfel, în săptămîna curentă, 30 martie – 03 aprilie, se desfăşoară  cea de-a doua sesiune a modulului „Planificare strategică integrată la nivel local şi regional” – „Managementul şi elaborarea programelor/proiectelor”. Cursul are drept scop ghidarea pas cu pas a reprezentanţilor autorităţilor publice locale de nivelul I şi II în elaborarea şi implementarea proiectelor de dezvoltare locală durabilă. Această sesiune este structurată astfel în...

Citeşte mai mult...
News image

Activitățile de dezvoltare profesională

Academia de Administrare Publică, în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 1000 din 10.12.2014, precum şi în conformitate cu Planul de realizare a cursurilor de dezvoltare profesională a personalului din administraţia publică, în semestrul I al anului 2015, continue activităţile de dezvoltare profesională a personalului din autorităţile publice centrale. Astfel, în săptămîna curentă, 23–27 martie, în cadrul Academiei se desfăşoară 2 cursuri de dezvoltare profesională: 1. Integrarea profesională în funcţia publică – acesta este genericul celui de-al patrulea curs de dezvoltare profesională, destinat fu...

Citeşte mai mult...
News image

Şedinţa Senatului Academiei

Pe 17 martie 2015, a avut loc şedinţa ordinară a Senatului Academiei de Administrare Publică, prezidată de prim-prorectorul Academiei, dl Andrei GROZA, doctor, conferenţiar universitar. Membrii Senatului au examinat şi au adoptat hotărârile corespunzătoare asupra chestiunilor de pe ordinea de zi a şedinţei: cu privire la Raportul privind totalurile procesului de instruire la studii superioare de masterat, semestrul I, anul de studii 2014 – 2015 (raportor dna Maria STRECHII, doctor, conferenţiar universitar, director al Departamentului învăţământ superior); ...

Citeşte mai mult...
News image

Activitățile de dezvoltare profesională

În perioada 16 - 27 martie 2015, Academia de Administrare Publică organizează cursul de formare iniţială a mediatorilor. Academia a fost acreditată de către Consiliul de Mediere al Republicii Moldova cu dreptul de a organiza şi desfăşura pregătirea iniţială a mediatorilor (procesul-verbal al şedinţei Consiliului din 06.09.2013). Cursul dat are o importanţă semnificativă atît în pregătirea specialiştilor în domeniul medierii, cît şi în contextul reformei sistemului judiciar din Republica Moldova. Participanţii la curs, care este axat pe dezvoltarea ...

Citeşte mai mult...
News image

În atenția masteranzilor, învățământ cu frecvență redusă, anul II

Orarul lecțiilor, anul II, semestrul IV, perioada 23 martie - 10 aprilie 2015, pe specializări și gr...

Citeşte mai mult...
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4