News image

Delegaţie din Cehia în vizită la Academie

Pe 2 iulie curent, la Academia de Administrare Publică s-a aflat într-o vizită de documentare o delegaţie a Universităţii Tehnice din Brno, Cehia, în frunte cu dl Bedrich PUZA, director al Facultăţii business şi management, fiind însoţit de Veronica NOVOTNA, secretar ştiinţific al facultăţii, precum şi de reprezentanţii companiei „DATAB”, directorul Jiri BUKVIC, şi Vratislav DATEL, specialist în probleme de standardizare. Ei au avut o întrevedere cu prim-prorectorul Academiei, dl Andrei GROZA, doctor, conferenţiar universitare, la care au participat p...

Citeşte mai mult...
News image

Şedinţa Senatului Academiei

La 30 iunie curent, a avut loc şedinţa Senatului Academiei de Administrare Publică, moderată de   preşedintele Senatului, Andrei GROZA, prim-prorector al Academiei de Administrare Publică, doctor, conferenţiar universitar.  Pe ordinea de zi a şedinţei au fost incluse mai multe chestiuni privind rezultatele anului de studii 2014 – 2015 şi sarcinile pentru noul an  de învăţământ, crearea în cadrul Academiei a unor noi structuri cu caracter ştiinţific în conformitate cu prevederile Codului Educaţiei şi aprobarea regulamentelor acestora, recomandarea spre editare a...

Citeşte mai mult...
News image

A fost aprobat Planul cursurilor de dezvoltare profesională a personalului din autoritățile publice

În conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1000 din 10.12.2014 „Cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a personalului din administraţia publică”, Academia a elaborat Planul de realizare a cursurilor de dezvoltare profesională a personalului din administraţia   publică în semestru II al anului 2015, la comanda de stat, care a fost expediat autorităţilor administraţiei publice centrale (scrisoarea nr. 16-01/204 din 23.06.2015) şi locale (scrisoarea nr. 16-01/205 din 23.06.2015). Astfel, în temeiul Hotărârii Guvernului, precum şi în conformitate cu P...

Citeşte mai mult...
News image

Atelier de lucru „Modernizarea serviciului public din Republica Moldova”

Pe 24 iunie curent, la Academia de Administrare Publică, s-a desfăşurat un atelier de lucru cu tema „Suport pentru modernizarea serviciului public din Republica Moldova în corespundere cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene”, organizat în colaborare cu Cancelaria de Stat a Guvernului Republicii Moldova în cadrul proiectului Twinning, la care au fost prezenţi profesori şi masteranzi de la Academia de Administrare Publică, reprezentanţi ai Congresului Autorităţilor Publice din Moldova, ai ministerelor şi altor instituţii publice centrale. Moderatori ai ...

Citeşte mai mult...
News image

VIZITA DE STUDIU ÎN POLONIA

Un grup de profesori ai Academiei de Administrare Publică: I. Dulschi, T. Gherman, S. Dulschi, T. Șaptefrați, T. Savca, V. Tincu, S. Mihalache, I.Tipa,  realizează în perioada 22-29 iunie, o vizită de studiu la Școala Superioară de Administrare Publică din Szczecin, Polonia, în cadrul proiectului ”Dezvoltarea capacităților instituțiilor responsabile de dezvoltarea regională a Republicii Moldova”. În prima zi de lucru membrii delegației Academiei au avut o întîlnire cu staful instituției gazdă: rectorul – dna dr. Magdalena Fiternitska-Gojko, prorector, directorul proiectului dl...

Citeşte mai mult...
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4