News image

FORMAREA INIŢIALĂ A MEDIATORILOR

Academia de Administrare Publică, în perioada 17 – 28 noiembrie 2014, organizează cursul de formare iniţială a mediatorilor. Scopul cursului este axat pe dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor necesare pentru implementarea procesului de mediere. Instruirea dată are o importanţă semnificativă atât în pregătirea specialiştilor în domeniul medierii, cât şi în contextul reformei si...

Citeşte mai mult...
News image

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Academia de Administrare Publică, în perioada  17 – 21 noiembrie 2014, a organizat cursul de dezvoltare profesională “Managementul resurselor umane” pentru funcţionarii publici din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale. Scopul acestui curs a constat în actualizarea cunoştinţelor participanţilor la curs şi dezvoltarea abilităţilor necesare pentru gestionarea eficientă a resurselor umane din ad...

Citeşte mai mult...
News image

Şedinţa Senatului Academiei

Pe 14 noiembrie curent, a avut loc şedinţa ordinară a Senatului Academiei de Administrare Publică, prezidată de rectorul Academiei, dl Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar....

Citeşte mai mult...
News image

În atenția masteranzilor-absolvenți, învățământ cu frecvență redusă, anul III

Susținerea preliminară a tezelor de master se va desfășura în perioada 01 - 05 decembrie 2014 în cadrul catedrelor de sp...

Citeşte mai mult...
News image

Punct de informare şi documentare NATO la Academia de Administrare Publică

Pe 11 noiembrie curent, la Academia de Administrare Publică, a avut loc o masă rotundă în cadrul căreia a fost inaugurat un Punct de informare şi documentare al Alianţei Nord-Atlantice (NATO). La eveniment au participat prim-prorectorul Academiei, Andrei GROZA, doctor, conferenţiar universitar, Ion DULSCHI, doctor, conferenţiar universitar, şef al Cat...

Citeşte mai mult...
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4