News image

O nouă videoconferinţă UNIVER-SEA.NET

Pe 16-17 decembrie 2014, la  Academia de Administrare Publică s-a desfăşurat un nou curs online prin internet în cadrul proiectului „Reţeaua de Colaborare a Universităţilor la Marea Neagră, UNIVER-SEA.NET”. Obiectivul proiectului este de a  crea un mediu cultural comun în bazinul Mării Negre prin promovarea valorilor educaţionale şi prin valorificarea identităţilor regionale. Modulul videoconferinţeei, intitulat „Comunicarea interculturală,” a fost prezentat  de către Stela SPÎNU, doctor, conferenţiar universitar, Catedra ştiinţe politice şi relaţii internaţionale, care s-a referit la mai multe aspecte al...

Citeşte mai mult...
News image

ACADEMIA AJUTĂ COPIII

Recent, Academia de Administrare Publică a participat la campania umanitară „Şi tu poţi fi Moş Crăciun”, organizată de  către Centrul Filantropic „Steaua de Cristal” în perioada 1 noiembrie – 25 decembrie 2014 şi care are ca scop susţinerea copiilor din şcoli de tip internat, centre de plasament şi familii social vulnerabile din ţară. Campania a fost structurată în două etape: prima etapă a constatat din colectarea cadourilor pentru copiii dezavantajaţi, iar a doua – distribuirea nemijlocită a cadourilor.   ...

Citeşte mai mult...
News image

Managementul proprietăţii publice

Academia de Administrare Publică continuă realizarea activităţilor în cadrul Proiectului  PNUD „Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată”, derulate în parteneriat cu Institutul de Dezvoltare Urbană. Astfel, în perioada 17 – 18 decembrie 2014 va fi organizat un curs de formare a formatorilor cu tema „Managementul proprietăţii  publice”. Scopul acestui training constă în sporirea competenţelor participanţilor, necesare în predarea ulterioară a cursului de instruire „Managementul proprietăţii  publice”. Obiectivele de bază ale acestui training sunt: · aprofundarea cunoştinţelor participanţilor în domeniul managementului proprietăţii  publice; · cunoaşterea şi ap...

Citeşte mai mult...
News image

Atestarea doctoranzilor

Conform planului de activitate a Catedrei ştiinţe administrative, în data de 5 decembrie curent, aceasta s-a convocat în şedinţă în scopul examinării rapoartelor de activitate a doctoranzilor pentru anul de studii 2013-2014. Şedinţa a fost moderată de şeful catedrei, dl Ion DULSCHI, doctor, conferenţiar universitar, care a specificat procedura de raportare de către doctoranzi. Fiecare doctorand urma să facă o trecere în revistă a activităţii sale pe parcursul anului de studii: participarea la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, la semi...

Citeşte mai mult...
News image

Dezvoltarea abilităţilor de exercitare a atribuţiilor de serviciu

Academia de Administrare Publică, în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1063 din 26.12.2013, precum şi în conformitate cu Planul de realizare a comenzii de stat privind dezvoltarea  profesională a personalului din autorităţile publice în semestrul II, a organizat patru cursuri cu genericul “Dezvoltarea abilităţilor de exercitare a atribuţiilor de serviciu”, dintre care trei au fost destinate pentru personal cu funcţii de conducere/execuţie de nivel central. În perioada 08-12 decembrie se va desfăşura ultimul curs cu acelaşi generic, destinat pentru personal cu...

Citeşte mai mult...
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4