CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ DE LA ACADEMIE ȘI-A ÎNCHEIAT LUCRĂRILE

Astăzi, și-a încheiat lucrările Conferința internațională de totalizare a proiectului „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor” (LNSS 561633), care s-a desfășurat în perioada 3-5 octombrie 2018, la Academia de Administrare Publică. La reuniune au participat peste 50 de reprezentanți ai statelor partenere la proiect.

  

În ultima zi a reuniunii, Tereza KHECHOYAN, coordonator internațional de proiect, vice-rector al Academiei de Administrare Publică din Armenia, a prezentat raportul final privind implementarea proiectului LNSS 561633. Potrivit raportoarei, acesta a fost unul de succes. Bibliotecile instituțiilor de învățământ din statele beneficiare - 3 universități din Armenia, 4 universități din Belarus și 2 instituții de învățământ superior din Republica Moldova – Academia de Administrare Publică și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, și-au consolidat substanțial capacitățile. Bibliotecile au fost dotate cu echipament modern, și-au extins rețeaua de servicii acordate cititorilor, inclusiv servicii on-line. Personalul bibliotecilor, precum și sute de profesori și studenți au urmat un șir de traininguri și seminare de instruire, vizite de studiu.

  

Participanții, reprezentanți ai 13 universități din cele 7 state partenere la proiect, au luat în dezbatere aspecte privind progresele înregistrate de bibliotecile instituțiilor de învățământ superior din Armenia, Moldova și Belarus, inclusiv calitatea și ultimele evoluții pe paginile WEB ale instituțiilor respective, managementul financiar al proiectului, dar și impactul general al proiectului LNSS asupra statelor beneficiare.

Oaspeții au luat cunoștință de activitatea Bibliotecii Științifice a Academiei.

  

În final, a avut loc un eveniment remarcabil – semnarea unui Memorandum de parteneriat și cooperare între instituțiile de învățământ superior, care au constituit Consorțiul LNSS. Documentul deschide largi perspective pentru extinderea cooperării pe viitor, participarea la noi proiecte în cadrul Programului Erasmus+.

Rectorul Academiei de Administrare Publică, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a adus mulțumiri tuturor participanților pentru contribuția la desfășurarea cu succes a conferinței. Potrivit rectorului Academiei, experiența acumulată pe parcursul implementării proiectului, precum și semnarea Memorandumului de parteneriat și cooperare pentru perioada post-proiect vor avea un impact major asupra îmbunătățirii serviciilor acordate de bibliotecile respective, dar și a calității instruirii în instituțiile de învățământ partenere la proiect.

Proiectul „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor” a fost implementat în perioada anilor 2016-2018, având drept scop consolidarea și modernizarea bibliotecilor, ridicarea nivelului de competențe și abilități ale personalului bibliotecilor din statele respective.

 

Accesați transmisiunea video on-line a Evenimentului

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.