REUNIUNE INTERNAȚIONALĂ DE TOTALIZARE A PROIECTULUI PRIVIND MODERNIZAREA BIBLIOTECILOR UNIVERSITARE

În perioada 3-5 octombrie 2018, la Academia de Administrare Publică se desfășoară conferința de totalizare a proiectului „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor” (LNSS), proiect desfășurat în cadrul programului Erasmus+ finanțat de Uniunea Europeană.

La deschiderea de astăzi a reuniunii au participat conducerea și profesorii Academiei de Administrare Publică, parteneri din Germania, Irlanda, Grecia, România, Armenia și Belarus, reprezentanți ai misiunilor diplomatice acreditate la Chișinău, ai instituțiilor de învățământ din statele partenere de proiect și din republică.

Salutând participanții la reuniune, rectorul Academiei de Administrare Publică, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a accentuat faptul că implementarea proiectului a avut o importanță deosebită pentru modernizarea bibliotecilor instituțiilor de învățământ din statele partenere și, în special, pentru Biblioteca Științifică a Academiei. Este semnificativ faptul că finalizarea proiectului coincide cu împlinirea, recent, a 25 de ani de la fondarea instituției. Cu acest prilej Academia de Administrare Publică a fost decorată cu Ordinul de Onoare, iar un șir de colaboratori, inclusiv șefa bibliotecii, cu distincții de stat. Rectorul Academiei s-a referit la rezultatele concrete obținute în cadrul proiectului, inclusiv dotarea bibliotecii Academiei cu echipament modern și deschiderea unei săli multimedia.

Arsen LOKYAN, rectorul Academiei de Administrare Publică din Armenia, a adus mulțumiri partenerilor de proiect pentru munca depusă pe parcursul celor 3 ani, care s-a soldat cu un rezultat foarte bun pentru bibliotecile instituțiilor de învățământ din Armenia, Republica Moldova și Belarus.

Un cuvânt de salut din partea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, a rostit Andrei CHISTOL, secretar de stat la acest minister, menționând rezultatele pozitive obținute în cadrul proiectului. Referindu-se la procesul de modernizare a bibliotecilor publice din republică în cadrul Programului Novateca, vorbitorul a apreciat că adoptarea, în anul trecut, de către Parlament a noii legi cu privire la biblioteci oferă noi perspective pentru intensificarea acestui proces.

Gintautas BARANAUSKAS, șef-adjunct al Secției Operațiuni din cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, a apreciat eforturile depuse de partenerii de proiect și rezultatele implementării acestuia, menționând că Uniunea Europeană va sprijini în continuare și mai activ proiectele din cadrul Programului Erasmus+.

Claudia MELINTE, coordonator al Oficiului Național Erasmus+ Moldova (NEO), de asemenea, și-a exprimat recunoștința pentru munca enormă depusă de parteneri nu numai pe parcursul realizării proiectului, dar și în perioada de pregătire pentru participare la el.

În continuarea ședinței, Tereza KHECHOYAN, coordonator internațional de proiect, vice-rector al Academiei de Administrare Publică din Armenia, a făcut o trecere în revistă a tuturor activităților desfășurate pe parcursul celor 3 ani. La rezultatele obținute s-au referit reprezentanții participanților la proiect - 3 universități din Armenia, 4 universități din Belarus și 2 instituții de învățământ superior din Republica Moldova – Academia de Administrare Publică și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

  

Proiectul „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor” a fost implementat în perioada anilor 2015-2018, având drept scop consolidarea și modernizarea bibliotecilor, ridicarea nivelului de competențe și abilități ale personalului bibliotecilor din statele respective prin dezvoltarea unor biblioteci inovatoare ca suport pentru educație, cercetare și învățare pe tot parcursul vieții. Proiectul a întrunit 13 universități din 7 țări - Irlanda, Germania, Grecia, România, Armenia, Moldova și Belarus.

 

Accesați transmisiunea video on-line a Evenimentului

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.