http://aap.gov.md/ro/article/conferin%C8%9Ba-%C8%99tiin%C8%9Bific%C4%83-interna%C8%9Bional%C4%83-%E2%80%9Dcontribu%C8%9Bia-tinerilor-cercet%C4%83tori-la-dezvoltarea

Cursul de formare a formatorilor „Egalitatea de gen” pentru cadrele didactice din cadrul Academiei de Administrare Publică, reprezentanți ai societății civile, UN WOMEN se va desfăşura în perioada 12 – 14 decembrie 2018, în blocul C, etajul I, sala 3.

Cursul de dezvoltare profesională „Dezvoltarea locală și regională” pentru funcționarii publici de conducere/execuție din cadrul autorităților administrației publice locale se va desfăşura în perioada 11 – 13 decembrie 2018, în blocul C, etajul I, sala 2

Cursul de dezvoltare profesională „Achiziții publice” pentru funcționari publici de conducere/execuţie cu atribuții în domeniu din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I și II se va desfăşura în perioada 04 – 06 decembrie 2018, în blocul C, etajul II, sala 201.

Cursul de dezvoltare profesională „Managementul activității Consiliului Regional pentru Dezvoltare” pentru membrii Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare se va desfăşura în perioada 05 – 07 decembrie 2018, în blocul C, etajul I, sala 2.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.