Misiunea forumului Una dintre cele mai mari provocări în procesul actual de reformă în Republica Moldova este dezvoltarea unei administrații publice eficiente și responsabile, care activează conform normelor de drept, oferă servicii de calitate pentru cetățeni și joacă un rol activ în dezvoltarea țării. În Acordul de Asociere UE-Moldova din 2014, Republica Moldova s-a angajat realizeze o astfel de reformă, iar Uniunea Europeană a promis o sprijine printr-o cooperare intensă. Reforma se va concentra, în special, pe nivelul local și regional, dat fiind faptul , în ciuda tuturor reformelor și eforturilor anterioare, orașele și zonele rurale se confruntă cu provocări serioase și suferă din cauza migrației. Reforma administrației publice în Republica Moldova înseamnă, în primul rând, promovarea dezvoltării locale și regionale. Timp de câțiva ani au loc discuții intense cu privire la reformă, susțnute și de către partenerii internaționali. Discuțiile se concentrează în mare parte, asupra subiectelor ce vizează descentralizarea și reforma administrativ-teritorială, dar și altor subiecte, nu mai puțin importante, cum ar fi: dezvoltarea regională, îmbunătățirea serviciilor publice, cooperarea dintre autoritățile locale și centrale, cooperarea intercomunală și transfrontalieră. A fost solicitată expertiza experților străini referitor la subiectele discutate, au fost elaborate studii privind experiențele relevante din țările lor. Au fost organizate trei conferințe internaționale cu privire la descentralizare (în 2011, 2015 și 2015) și o conferință internațională privind dezvoltarea regională (în 2014), a fost elaborată Strategia de comunicare pentru reforma de descentralizare.

Departamentul Dezvoltare profesională anunță desfășurarea cursului Integrarea profesională în funcţia publică pentru funcţionarii publici debutanţi din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale în perioada 27 februarie – 03 martie 2017, în sala 203, etajul II, blocul C.

Cursul de dezvoltare profesională Prestarea serviciilor publice pentru personalul cu funcţii de conducere/execuţie din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I și II se va desfăşura în perioada 22 – 24 februarie 2017, în blocul C, etajul I, sala 2.

Cursul de dezvoltare profesională Dezvoltarea abilităților manageriale pentru personalul cu funcții de conducere din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale se va desfăşura în perioada 20 - 22 februarie 2017, blocul C, etajul II, în sala 203.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.