A fost semnat Memorandumul de colaborare între Comisia Naţională de Integritate şi Academia de Administrare Publică
Marţi, 07 Octombrie 2014 11:53

Pe 7 octombrie 2014, la Academia de Administrare Publică s-a aflat într-o vizită de lucru dl Anatolie DONCIU, preşedintele Comisiei Naţionale de Integritate, care a avut o întrevedere cu rectorul Academiei, dl Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar. La întrevedere a participat dna Aurelia ŢEPORDEI, director al Departamentului dezvoltare profesională.

Dl O. Balan l-a informat pe oaspete despre reformele din ultimul timp din cadrul Academiei, care au urmărit scopul perfecţionării procesului de studii, despre colaborarea cu administraţiile publice centrale şi locale privind elaborarea tematicii cursurilor de instruire, selectarea angajaţilor din serviciul public pentru cursurile de dezvoltare profesională, despre alte aspecte de activitate a instituţiei.

Dl A. Donciu a menţionat, la rândul său, că anterior a ţinut prelegeri la Academie şi este cunoscut cu activitatea acestei prestigioase instituţii de învăţământ superior din republică, reiterând  oportunitatea iniţierii unei colaborări între Comisia Naţională de Integritate şi Academia de Administrare Publică, fiindcă este de o actualitate stringentă  organizarea în cadrul Academiei a cursurilor de instruire a angajaţilor din serviciul public al ţării privind corectitudinea şi obiectivitatea prezentării declaraţiilor pe venit. Cu atât mai mult, cu cât în viitorul apropiat în Republica Moldova va fi implementat sistemul electronic online de prezentare a declaraţiilor, ţara noastră devenind astfel a 14 din lume care va dispune de un asemenea  sistem modern.  Astfel, părţile au convenit asupra  încheierii unui Memorandum de colaborare între Comisia Naţională de Integritate şi Academia de Administrare Publică în scopul dezvoltării capacităţilor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale de aplicare eficientă a standardelor de integritate şi descurajare a faptelor de comportament ilegal în sectorul public. Cursuri de instruire cu această tematică  se preconizează  să fie organizate pentru funcţionarii publici cât de curând pentru a anticipa perioada de depunere a declaraţiilor pe venit.

Memorandumul a fost semnat din partea Academiei de Administrare Publică de către rectorul Academiei, dl O. Balan, iar  din partea Comisiei Naţionale de Integritate – de către preşedintele acesteia, dl A. Donciu.