Acte normative

Acte normative relevante pentru procesul de studii prin doctorat:

Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III

Regulament de organizare și desfășurare a programelor de studii de doctorat în cadrul AAP

Regulament de organizare și funcționare a Școlii Doctorale în Științe Administrative din cadrul AAP

Metodologia instituţională privind repartizarea granturilor doctorale

Informație importantă referitoare la granturile doctorale

Regulament de organizare şi desfăşurare a programelor de postdoctorat în cadrul Academiei de Administrare Publică

 

Reguli privind aspectul grafic al lucrărilor ştiinţifice:

Reguli privind aspectul grafic al tezelor de doctor/doctor habilitat şi al autoreferatelot/referatelor ştiintifice

Reguli privind asigurarea bibliografică a tezei

Ghid privind perfectarea tezelor de doctorat şi autoreferatelor

Ghid de redactare a tezei de doctorat și a rezumatului

 

Reviste ştiinţifice:

Registrul naţional al revistelor ştiinţifice de profil

Factor de impact. Reviste ştiinţifice

Manifestări ştiinţifice

 

Acte normative relevante pentru susţinerea tezei de doctorat:

Regulament privind constituirea şi activitatea seminarului ştiinţific de profil

Regulamentul cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova

Regulamentul atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare

Regulamentul privind abilitarea cu dreptul de conducător de doctorat

Îndrumarul doctorandului din Academia de Administrare Publică

Standardele de elaborare, procedurile și criteriile de evaluare a tezelor de doctorat

Tag-uri: 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.