Acte normative

Acte normative relevante pentru procesul de studii prin doctorat:

Acte normative relevante pentru organizarea si desfasurarea procesul de studii superioare de doctorat, ciclul III / programelor de postdoctorat

Codul educaţiei

Statutul Academiei de Administrare Publică

Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III

Nomenclatorul specialităţilor științifice

Nomenclatorul domeniilor de formare profesionala si a specialităţilor în învățământul superior

Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul Școlii doctorale a Academiei de Administrare Publică

Regulamentul de organizare si funcţionare a Școlii doctorale a Academiei de Administrare Publică

Plan – cadru pentru studii superioare de doctorat, ciclul III

Metodologia de desfășurare a competiției proiectelor științifice și de repartizare a granturilor doctorale de la bugetul de stat

Metodologia instituțională de desfășurare a competiției proiectelor științifice și de repartizare a granturilor doctorale de la bugetul de stat în cadrul Școlii doctorale a Academiei de Administrare Publică

Metodologia aprobării conducătorilor de doctorat

Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere la studii superioare de doctorat (ciclul III) în cadrul Academiei de Administrare Publică

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programelor de postdoctorat

Regulamentul de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat în cadrul Academiei de Administrare Publică

Regulamentul cu privire la modul de acordare a Bursei de excelență a Guvernului şi a Bursei pe domenii științifice pentru studenții-doctoranzi

Metodologia de evaluare a dosarelor pentru acordarea Bursei de excelență a Guvernului şi a Bursei pe domenii științifice pentru studenții-doctoranzi

 

Acte normative relevante pentru elaborarea și susţinerea tezei de doctorat / doctor habilitat

Ghid de redactare a tezelor de doctorat si a rezumatelor

Metodologia de conferire și confirmare a titlurilor științifice

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procesului de susținere a tezelor de doctorat în cadrul Academiei de Administrare Publică (aprobat în ședința Senatului AAP, proces-verbal nr. 5/3 din 23 aprilie 2019)

Regulamentul de atribuire a calificativelor tezelor de doctorat

Tipurile de lucrări acceptate de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare în vederea confirmării titlurilor științifice, aprobate prin Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 2 din 27 decembrie 2019

Lista bazelor de date acceptate de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare pentru publicarea rezultatelor în vederea confirmării titlurilor științifice

Corelarea titlurilor științifice confirmate cu domeniile și ramurile Nomenclatorului specialităților științifice

Model de prezentare a listei lucrărilor științifice

Regulamentul privind constituirea şi activitatea seminarului ştiinţific de profil

Regulamentul de funcţionare a consiliilor ştiinţifice specializate şi de conferire a titlurilor ştiinţifice

Regulamentul de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat

 

Reviste ştiinţifice:

Registrul naţional al revistelor ştiinţifice de profil

Factor de impact. Reviste ştiinţifice

Regulamentul cu privire la evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice

Formular de aplicare pentru evaluarea revistelor științifice

 

Manifestări ştiinţifice:

Regulamentul cu privire la recunoaşterea, clasificarea şi evidenţa manifestărilor ştiinţifice

Anexa 1 la Regulamentul cu privire la recunoaşterea, clasificarea şi evidenţa manifestărilor ştiinţifice

Manifestări ştiinţifice

 

Etică:

Codul de etică şi deontologie profesională a personalului științific și științifico-didactic

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Etică a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare în domeniul atestării

 

Acte normative privind ocuparea posturilor și conferirea titlurilor științifico-didactice:

Regulament cu privire la conferirea titlurilor ştiinţifico-didactice în cadrul Academiei de Administrare Publică
 

Tag-uri: 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.