Acte normative

Acte normative relevante pentru procesul de studii prin doctorat:

Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III

Regulament de organizare și desfășurare a programelor de studii de doctorat în cadrul AAP

Regulament de organizare și funcționare a Școlii Doctorale în Științe Administrative din cadrul AAP

Metodologia instituţională privind repartizarea granturilor doctorale

Informație importantă referitoare la granturile doctorale

Regulament de organizare şi desfăşurare a programelor de postdoctorat în cadrul Academiei de Administrare Publică

Regulamentul de atribuire a calificativelor tezelor de doctorat

 

Reguli privind aspectul grafic al lucrărilor ştiinţifice:

Reguli privind aspectul grafic al tezelor de doctor/doctor habilitat şi al autoreferatelot/referatelor ştiintifice

Reguli privind asigurarea bibliografică a tezei

Ghid de redactare a tezei de doctor / doctor habilitat

Anexe la Ghid de redactare a tezei de doctor / doctor habilitat

Ghid de redactare a tezei de doctorat și a rezumatului

 

Reviste ştiinţifice:

Registrul naţional al revistelor ştiinţifice de profil

Factor de impact. Reviste ştiinţifice

Regulamentul cu privire la evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice

Formular de aplicare pentru evaluarea revistelor științifice

 

Manifestări ştiinţifice:

Regulamentul cu privire la recunoaşterea, clasificarea şi evidenţa manifestărilor ştiinţifice

Anexa 1 la Regulamentul cu privire la recunoaşterea, clasificarea şi evidenţa manifestărilor ştiinţifice

Manifestări ştiinţifice

 

Acte normative relevante pentru susţinerea tezei de doctorat:

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procesului de susținere a tezelor de doctorat în cadrul Academiei de Administrare Publică

Regulamentul privind constituirea şi activitatea seminarului ştiinţific de profil

Formularul evaluării tezei de doctor / doctor habilitat de către Seminarul ştiinţific de profil / Comisia de problemă

Regulamentul cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova

Anexe la Regulamentul cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova

Regulamentul atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare

Regulamentul privind abilitarea cu dreptul de conducător de doctorat

Anexa nr. 1 la Regulamentul privind abilitarea cu dreptul de conducător de doctorat

Îndrumarul doctorandului din Academia de Administrare Publică

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului național „Teza de excelență a anului”

Standardele de elaborare, procedurile și criteriile de evaluare a tezelor de doctorat

 

Etică:

Codul de etică şi deontologie profesională a personalului științific și științifico-didactic

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Etică a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare în domeniul atestării

Tag-uri: 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.