Acte internaționale și europene

 1. Standardul Internaţional ISO 29990:2010 „Servicii de învățare pentru educația nonformală și formare profesională - Cerințe de bază pentru furnizorii de servicii
 2. Standardul Internaţional ISO 9000: 2015 - Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular
 3. Standardul Internaţional ISO 9001: 2015 - Sisteme de management a calității. Cerințe
 4. Standardul Internaţional ISO 9004: 2009 - Sisteme de management al calităţii -linii directoare pentru îmbunătăţirea performanţelor
 5. Standardul Internaţional ISO 21001: 2018 - Organizații educaționale. Sisteme de management pentru organizațiile educaționale. Cerințe și îndrumări pentru utilizare
 6. Standardul Internaţional ISO 19011: 2018 - Ghid pentru auditarea sistemelor de management
 7. Standardul Internaţional ISO 31000: 2018 - Managementul riscului. Linii directoare
 8. Standardele și Liniile Directoare pentru Asigurarea Calității în Spațiul European al Învățământului Superior (ESG) - ediția a III-a
 9. Recomandarea Consiliului European din 22.05.2017 privind Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții
 10. Recomandarea Consiliului European din 22.05.2018 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții
 11. Procesul de la Bologna: crearea Spațiului european al învățământului superior
 12. Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 18.06. 2009 privind stabilirea unui cadru european de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională
 13. Acordul de Asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, semnat de 27.06.2014

 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.