Activitate instructiv-didactică

Organizarea şi realizarea procesului de instruire în Academie este întemeiat pe principiile  umanizării, accesibilităţii, adaptivităţii, diversităţii, responsabilităţii juridice şi sociale. Conceptul instruirii prevede o pregătire temeinică cu caracter conceptual, bazat, în primul rînd pe conştiinţa civică şi mentalitatea statală, care îmbină organic necesităţile personalităţii şi necesităţile societăţii, dezvoltă capacităţile de a lucra în echipe, abilităţi de comunicare, inclusiv în limbile de circulaţie internaţională.

Scopul concepţiei de instruire este susţinerea implementării reformelor administraţiei publice şi modernizarea sectorului public.

Obiectivele:

  • crearea şi consolidarea unui corp al funcţionarilor publici de carieră, profesionist, imparţial, onest, stabil, neutru politic şi eficient;
  • adaptarea calificărilor şi aptitudinilor la schimbările tehnologice şi de alt ordin din serviciul public în scopul îmbunătăţirii performanţelor funcţionarilor publici;
  • dezvoltarea capacităţilor de organizare, planificare strategică, gestionare a resurselor umane;
  • dezvoltarea eficienţei executării sarcinilor;
  • îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate cetăţenilor.

 

Anul universitar este structurat în două semestre, durata unui semestru fiind în medie de 15 săptămîni. Planurile de învăţămînt conţin cursuri/module, discipline de cunoaştere avansată pentru formarea specialiştilor performanţi în domeniile: administraţie publică, politici publice, management, servicii publice,  relaţii internaţionale şi drept

Pe parcursul evoluţiei procesului de instruire se menţine o colaborare fructuoasă cu specialişti în domeniu de la Institutul European de Administrare Publică din Maastricht, cu experţi din Marea Britanie, Franţa, Belgia, Portugalia, Suedia, Grecia, România.

Studiile se îmbină cu activitatea de cercetare a masteranzilor. În Academie sunt create grupe complexe de cercetare constituite din profesori şi masteranzi, ele avînd drept scop atît realizarea tezelor de master, cît şi participarea , cu rapoarte ştiinţifice, la conferinţe, simpozioane, mese rotunde.

Un rol important în cadrul studiilor îl au stagiile, care au drept scop consolidarea şi aplicarea practică a cunoştinţelor şi aptitudinilor masteranzilor, acumularea experienţei şi consolidarea deprinderilor de gestionare şi organizare a activităţii autorităţilor administraţiei publice.

Procesul de instruire este asigurat de corpul profesoral-didactic al celor patru catedre,  precum şi de cei mai performanţi practicieni din administraţia publică centrală şi locală, care creează posibilităţi pentru asigurarea continuităţii gnoseologice de însuşire   mai profundă a procedeelor metodologice adecvate specialităţii studiate, conştientizarea esenţei fenomenelor, cunoaşterea şi condiţionarea lor reciprocă.

Concomitent cu  activitate de instruire, corpul profesoral -  didactic şi colaboratorii Academiei realizează o vastă activitate ştiinţifică în domeniul administraţiei publice. Rezultatele investigaţiilor ştiinţifice sunt prezentate şi discutate în cadrul conferinţelor naţionale şi internaţionale.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.