Activitatea de cercetare ştiinţifică

Activitatea de cercetare ştiinţifică este o componentă fundamentală a activităţii Academiei,şi reprezintă unul dintre principalele criterii de evaluare a calificării şi de apreciere a performanţei academice. Activitatea ştiinţifică se desfăşoară în conformitate cu legislaţia naţională în domeniul de cercetare şi inovare a Republicii Moldova.

Evaluarea activităţii ştiinţifice se realizează în funcţie de standardele naţionale, conform sistemelor de evaluare instituite de Consiliul Naţional de Atestare şi Acreditare al Republicii Moldova. În anul 2014, Academia a fost evaluată de către Consiliul Naţional de Atestare şi Acreditare, la profilul de bază ştiinţific: „Suport ştiinţific în modernizarea administraţiei publice din Republica Moldova”, fiindu-i acordată categoria „B” recunoaștere internațională.

Activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul Academiei este orientată spre realizarea următoarelor  obiective:

  • efectuarea cercetărilor ştiinţifice în conformitate cu temele propuse în cadrul laboratoarelor/catedrelor Academiei;
  • participarea, la solicitarea Preşedinţiei, Guvernului, Parlamentului şi altor autorităţi publice la elaborarea şi avizarea unor acte normative şi instructive, strategii, concepte, programe;
  • perfecţionarea continuă a cadrelor ştiinţifico-didactice ale Academiei;
  • organizarea şi participarea cu comunicări ştiinţifice în cadrul conferinţelor naţionale şi internaţionale, meselor rotunde şi altor foruri ştiinţifice,
  • publicarea în revistele de specialitate din ţară şi din străinătate a realizărilor în domeniul administraţiei publice;
  • elaborarea şi publicarea lucrărilor ştiinţifice la temele de cercetare în cadrul proiectelor ştiinţifice şi a disciplinelor predate de către colaboratorii ştiinţifici;
  • implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în procesul de instruire continuă a personalului din cadrul autorităţilor administraţiei publice;
  • organizarea şi desfăşurarea activităţii de doctorat în cadrul Școlii doctorale în științe administrative.

Investigaţiile efectuate de către cercetătorii ştiinţifici ai Academiei în cadrul laboratoarelor ştiinţifice/catedrelor sunt susţinute și coordonate de către Direcţia știință și doctorat.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.