Căminul-hotel

Hohlov Maia, șef al căminului Academiei, tel. 022284077, 078884805, bir. 101.

Căminul se călăuzește în activitatea sa de Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 74 din 24.01.2007, Statutul Academiei de Administrare Publică (în continuare – Academia), Regulamentul de ordine internă, Hotărârile și dispozițiile Consiliului de administrație, Hotărârile Senatului, ordinele și dispozițiile Rectorului, precum și de prevederile Regulament său de organizare și funcționare.

Căminul este o subdiviziune structurală a Academiei, care asigură condiții de trai și studii pentru masteranzi, doctoranzi, audienți ai cursurilor de dezvoltare profesională, precum și a colaboratorilor Academiei, în special cu domiciliul în afara localității de amplasare a Academiei.

În limita locurilor disponibile, personalul didactic, alte categorii de salariați încadrați în instituția respectivă, în cazul lipsei unui loc permanent de trai în mun. Chișinău poate beneficia de un loc (o cameră) în cămin.

Masteranzii, doctoranzii, salariații-familiști ai Academiei pot beneficia de spațiu de locuit în limita locurilor disponibile în cămin.

Masteranzii, doctoranzii, înmatriculați în baza acordurilor bilaterale beneficiază, la cerere, de loc în căminul instituției.

În cazul în care în odăile cu condiții de trai mai avansate sunt locuri disponibile pot fi cazate persoane din afara Academiei la prețuri de locațiune stabilite de Senatul Academiei.

La cazarea locatarilor se vor respecta în mod obligatoriu normele sanitare (minim 6 m2 pentru o persoană).

Spațiile de locuit în cămin (camerele) se dotează conform următoarelor norme:

a) un pat cu saltea pentru o persoană;

b) un compartiment sau un dulap pentru o odaie;

c) o masă pentru o odaie;

d) un scaun pentru o persoană;

e) o noptieră pentru o persoană;

f) o poliță de cărți pentru o persoană.

În scopul asigurării condițiilor de trai, studii și agrement în cămin se amenajează următoarele spații auxiliare:

a) bucătărie;

b) sală de lectură sau bibliotecă;

c) sală de calculatoare;

d) baie (duș) și spălătorie;

e) sală pentru activități de agrement;

f) telefon public.

Tag-uri: 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.