Catedra Tehnologii informaţionale aplicate

Şef catedrăTeodora GHERMAN

 

Doctor conferențiar universitar în pedagogie, specializarea  "Teoria și metodologia instruirii (informatica)"

 


Catedra Tehnologii Informaţionale Aplicate este o subdiviziune didactico-ştiinţifică structurală importantă a Academiei de Administrare Publică, scopul căreia este realizarea activităţilor organizatorice, instructive şi metodico-ştiinţifice în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale, cât şi al managementului informaţional.

Activităţile organizatorice şi funcţionale ale catedrei se desfăşoară în conformitate cu obiectivele prioritare ale Academiei privind instruirea postuniversitară de masterat, şi doctorat cât şi perfecţionarea continuă a funcţionarilor publici în domeniul tehnologiilor informaţionale conform legislaţiei şi actelor normative în vigoare ale Republicii Moldova, cât şi ale Statutului Academiei şi prezentului Regulament, instrucţiunilor şi deciziilor respective ale Senatului, Rectoratului şi Departamentului Învățământ superior al Academiei.

OBIECTIVE

 • Elaborarea, actualizarea şi aprobarea setului curricular pentru disciplinele catedrei la studii de masterat profesional şi academic (ce ţin de tehnologii informaţionale).
 • Planificarea şi organizarea realizarii procesului didactic;
 • Elaborarea şi perfectarea programelor analitice de studii şi a syllabus-urilor la disciplinele predate la catedra pentru masteranzii care îşi fac studiile la specializările: AP, DCDA, DCIP, TPAP, MAN, RI, masterat de profesionalizare şi cercetare precum şi doctorat;
 • Asigurarea procesului didactic cu mijloace tehnice de instruire, cu materiale multimedia şi literatura actuală de specialitate;
 • Consultarea masteranziilor în însuşirea materiei planificate;
 • Participarea la diverse manifestari de ordin cultural, educational sau social-didactic, organizate la nivel de catedră, departament sau Academie.
 • Optimizarea procesului didactic prin diversificarea metodelor de predare şi utilizarea modulelor pentru studii la distanţă
 • Compilarea portofoliilor disciplinelor conform specializărilor;
 • Compilarea suporturilor didactice necesare procesului de predare;
 • Elaborarea testelor de evaluare a cunoştintelor masteranzilor şi doctoranzilor;
 • Realizarea programului de cercetare ştiinţifică;
 • Efectuarea cercetarilor ştiinţifice la temele planificate;
 • Participarea cu comunicări ştiinţifice la lucrările conferinţelor ştiinţifice, colocviilor, simpozioanelor şi altor foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
 • Prezentarea rezultatelor ştiinţifice în cadrul conferinţelor şi atelierelor;
 • Publicarea de articole ştiinţifice, elaborări metodice;
 • Organizarea şi desfăşurarea seminarilor ştiinţifico-metodice ale catedrei;
 • Participarea la ateliere de lucru şi seminare ştiinţifico-metodice prin intermediul schimbului de experienţă în cadrul activităţilor de dezvoltare profesională;
 • Dezvoltarea profesională permanentă a cadrelor didactice.
 • Participarea la elaborarea actelor normative, concepţiilor, strategiilor, programelor şi altor documente importante la solicitarea Preşedintelui, Parlamentului, Guvernului RM, altor autorităţi ale APC şi APL.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.