Componență

COMPONENŢA SENATULUI

ACADEMIEI DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

1. BALAN Oleg

doctor habilitat, profesor universitar, Rector,  Preşedinte

2. 

secretar științific

Membrii:

3. ERMURACHI Adrian

Secretar general adjunct al Guvernului, reprezentant al Fondatorului

4. GROZAVU Nistor

doctor, conferenţiar universitar, prorector

5. PALIHOVICI Serghei

doctor, conferenţiar universitar interimar, prorector

6. DULSCHI Ion

doctor, conferenţiar universitar, director Departament studii superioare de master

7. ŢEPORDEI Aurelia

director Departament dezvoltare profesională

8. CAZACU Vitalie

doctor, conferențiar universitar, director Școala Doctorală

9. DULSCHI Silvia

doctor, conferenţiar universitar, şef Catedră ştiinţe politice şi relaţii internaţionale

10. GORIUC Silvia

doctor, conferenţiar universitar, şef Catedră științe juridice

11. TOFAN Tatiana

doctor, conferenţiar universitar, şef Catedră economie şi management public

12. POPOVICI Angela

doctor, conferenţiar universitar, şef Catedră științe administrative

13. GUCEAC Ion

doctor habilitat, profesor universitar, Catedra ştiinţe juridice

14. ŞLEAHTIŢCHI Mihai

doctor habilitat, conferenţiar universitar, Catedra ştiinţe administrative

15. MANOLE Dinu

șef Direcție relații internaționale

16. ANDRIEVSCHI Ludmila

şef Direcţie management instituțional

17. ANDRONOVICI Elena

șef Direcție planificare și evidență contabilă

18. NEAGA Igor

şef interimar Direcţie informare şi documentare / Bibliotecă

19. LEANCĂ Tudor

şef Direcţie generală logistică

20. SAVCA Tatiana

șef Serviciul managementul calității

21. JUCOV Artiom

masterand, anul II, învățământ cu frecvență

22. SCUTAR Lilia

masterandă, anul I, învățământ cu frecvență redusă

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.