Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Teoria şi practica administrației publice (TPAP - 2022)”, vineri, 20 mai 2022

 

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

INVITĂ REPREZENTANŢII MEDIULUI ACADEMIC, AI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, EXPERŢI ÎN DOMENIU, PENTRU A PARTICIPA LA

Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională
„TEORIA ŞI PRACTICA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
(TPAP - 2022)”

Vineri, 20 mai 2022

 

PROGRAM

Locul desfăşurării Academia de Administrare Publică, mun. Chişinău, str. Ialoveni, 100 , sala 301
Înregistrarea participanţilor 09.00 - 09.50
Şedinţă în plen 10.00 - 11.30
Pauză de cafea 11.30 - 12.00
Şedinţe în ateliere 12.00 - 13.20
Pauză de prânz 13.30 - 14.30
Şedinţe în ateliere 14.30 - 17.00
Totalizarea lucrărilor conferinţei 17.00 - 17.30

 

Comitetul Organizatoric

Oleg BALAN - doctor habilitat, profesor universitar, Rector al Academiei de Administrare Publică, Președinte al Comitetului Organizatoric
Nistor GROZAVU - doctor, conferențiar universitar, Prorector al Academiei de Administrare Publică, Vicepreședinte al Comitetului Organizatoric
Vitalie CAZACU - doctor, conferențiar universitar, Director Departament Știință și Doctorat, Secretar științific
Sergiu PALIHOVICI - doctor, conferențiar universitar, Prorector al Academiei de Administrare Publică
Ion DULSCHI - doctor, conferenţiar universitar, Decan Departament studii superioare de master
Silvia DULSCHI - doctor, conferențiar universitar, Șef Catedră ştiinţe politice şi relaţii internaționale
Tatiana TOFAN - doctor, conferenţiar universitar, Șef Catedră economie şi management public Angela POPOVICI - doctor, conferenţiar universitar, Șef Catedră Științe administrative
Silvia GORIUC - doctor, conferenţiar universitar, Șef Catedră ştiinţe juridice
Aurelia ȚEPORDEI - Director Departament Dezvoltare Profesională
Nikolai IJA - doctor în științe politice, prof., universitar, Director interimar al Institutului de Educației și Cercetare serviciului Public și Management în cadrul Universității de Stat “Politehnica Odessa”, Ucraina
Marianna PSILLA - doctor, conferenţiar universitar, Vicerector pe Relații Internaționale și Parteneriat, Universitatea Panteon din Grecia
Iordan - Gheorghe BĂRBULESCU - doctor în științe politice, profesor universitar, Președinte al Senatului, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, România
Sergiu VLADÎCA - Șef Direcție editorială
Tudor LEANCĂ - Șef Direcţie generală logistică
Ludmila ANDRIEVSCHI - Șef Direcţie management instituțional
Igor NEAGA - Șef Direcție informare și documentare/biblioteca
Elena ANDRONOVICI - Șef Direcţie planificare și evidență contabilă
Angela CEBAN - doctor, conferenţiar universitar, Serviciu Știința
 

COMITETUL ȘTIINȚIFIC

Oleg BALAN - doctor habilitat, profesor universitar Rector al Academiei de Administrare Publică
Nistor GROZAVU - doctor, conferenţiar universitar Prorector al Academiei de Administrare Publică
Ion GUCEAC – academician, doctor habilitat, profesor universitar, Academiei de Administrare Publică
Angela POPOVICI - doctor, conferențiar universitar, Șef Catedră Științe administrative
Tatiana TOFAN - doctor, conferenţiar universitar, Șef Catedră Economie şi Management public
Silvia GORIUC - doctor, conferenţiar universitar, Șef Catedră ştiinţe juridice
Silvia DULSCHI - doctor, conferenţiar universitar, Șef Catedră Știinţe Politice şi Relaţii Internaţionale,
Anatolii SAVKOV – doctor, profesor universitar, Președintele Academiei Naționale de Administrație Publică de pe lângă președintele Republicii Ucraina, Kiev
Emil BALAN - doctor, profesor universitar, Prorector al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, România
Magdalena FITERNICKA-GORZKO - doctor, conferențiar universitar, Rector al Școlii Superioare de Administrare Publică din Szczecin, Polonia

 

 

ATELIERE DE LUCRU
 

Atelierul 1. Administrația publică și buna guvernare Popovici Angela,
tel. (+373) -22-28-48-38
mob. (+373) 79404482
e-mail: angela.popovici2000@gmail.com
Atelierul 2. Probleme actuale ale ştiinţei politice şi parcursul european al Republicii Moldova Dulschi Silvia, dr., conf. univ.
Tel.:+(37322) 28-48-52
Fax:+(37322) 28-48-71
e-mail: silvia_moldovan@mail.ru
e-mail: aap@aap.gov.md
Atelierul 3. Instituții de drept în Republica Moldova Goriuc Silvia,
tel. (+373) 79402810
e-mail: silvia.goriuc@rambler.ru
Atelierul 4. Managementul public în economia bazată pe cunoaștere Tofan Tatiana,
tel. (+373) 78884840
e-mail: tatianatofan@yahoo.com
Atelierul 5. Dezvoltarea profesională a personalului: teorie și practică Țepordei Aurelia
tel.(+373) 78884816
tel. (+373 22) 284869;
e-mail: ddp@aap.gov.md

 

 

Limbile de lucru ale conferinţei: română, rusă, engleză.

Deschiderea conferinţei: ora 10.00.

Format: mixt.

 

Cerinţe faţă de materialele conferinţei, taxa de participare, formular de înscriere (anexele 1, 2, 3).

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.