Conferința științifică internațională ”Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice”, ediţia a V – a, 1 martie 2019

INVITAȚIE

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

CATEDRA ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

Vă invită să participați la Conferința Științifică Internațională

CONTRIBUȚIA TINERILOR CERCETĂTORI LA DEZVOLTAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

EDIŢIA A V - A

EVENIMENTUL VA AVEA LOC LA 1 MARTIE 2019

Scopul manifestării este de a susține și încuraja dezbaterea academică, precum și de a crea rețele de cercetare la nivel național și internațional între tinerii cercetători – studenți, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice debutante sau specialiști interesați de subiectele conferinței.

În cadrul conferinței vor fi abordate probleme teoretice și practice privind:

- Organizarea și funcționarea autorităților administrației publice;
- Reforma administrației publice în contextul integrării europene;
- Dezvoltare și democrație participativă în Republica Moldova;
- Politicile publice ca instrumente ale dezvoltării și democratizării;
- Transformări și provocări în Europa de Est;
- Transparenţa şi integritatea în administraţia publică;
- Formarea şi dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici;
- Descentralizarea financiară în activitatea administrației publice locale;
- Relații de gen în societatea post-industrială;
- E-guvernare, e-participare, e-democrație.

Limbi de lucru: română, engleză, rusă.

Înregistrarea participanților și cerinţele privind perfectarea materialelor conferinţei

Formular de participare (anexa nr. 1)

Rechizite bancare pentru transferarea taxei de participare la conferinţă (anexa nr. 2)
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.