Direcţia Planificare şi evidență contabilă

Șef Direcție:

Elena ANDRONOVICI

 
Data fondării
21 mai 2003

Misiunea
Direcţia Planificare şi evidență contabilă constituie o subdiviziune a Academiei de Administrare Publică, care organizează și asigură activitatea de evidență contabilă, controlul asupra păstrării bunurilor materiale și realizării corecte a mijloacelor bănești ale Academiei.

 
 Obiective
Obiectul contabilității îl constituie bunurile mobile și imobile reflectate în expresie naturală și bănească, bunurile cu potențial economic, mijloacele bănești, drepturile și obligațiunile patrimoniale, cheltuielile, veniturile și rezultatele obținute, precum și circulația și modificările intervenite în urma efectuării operațiunilor patrimoniale;
Efectuează controlul preventiv asupra întocmirii corecte și la timp a documentelor și legalității operațiilor efectuate;
Asigură organizarea corectă și rațională a evidenței contabile;
Actele normative, care reglementează modul ținerii contabilității și rapoartelor financiare, elaborate de autoritățile publice și de organizațiile obștești, trebuie fie coordonate cu subdiviziunea Ministerului Finanțelor, care coordonează metodologia contabilității și rapoartelor financiare și publicate în modul stabilit;
Asigură evidența autentică și în termeni stabiliți a cheltuielilor Academiei, execută devizul de cheltuieli, aprovizionează și repartizează bunurile materiale.
Întocmește formele stabilite de evidență contabilă și asigura prezentarea lor în termenele stabilite organelor ierarhic superioare.
 
În activitatea sa, Direcţia se subordonează Rectorului Academiei, se conduce de legislația și actele normative în vigoare ale Republicii Moldova, Legea Contabilității nr. 426-XIII din 04.04.1995, Instrucțiunea "Cu privire la evidență contabilă în instituțiile publice" nr. 85 din 09.10.1996, Regulamentul privind dările de seamă contabile ale instituțiilor publice nr. 7 din 18.01.1999, Codul Fiscal, Statutul Academiei, Regulamentul de ordine internă, precum și Regulamentul Direcției.
 
 
Componența nominală:


Elena Andronovicişef Direcție
Viorica Sticişef adjunct Direcție
Popa Aurica, economist coordonator
Grițco Mariana, contabil coordonator
Eugenia Vîrlancasier
 

componenta_contabilitatea

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.