Direcţia Planificare şi evidență contabilă

Șef Direcție:

Elena ANDRONOVICI

Misiunea

Direcția planificare și evidență contabilă este o subdiviziune structurală a Academiei de Administrare Publică, responsabilă de menținerea și consolidarea managementului financiar și bugetar al instituției.
Activitatea de bază a Direcţiei o constituie organizarea şi evidența contabilă a imobilizărilor corporale și necorporale reflectate în expresie naturală şi bănească, bunurilor cu potenţial economic, mijloacelor băneşti, cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor obţinute.
 
Obiective
Activitatea de bază a Direcţiei se caracterizează prin următoarele obiective:
- ținerea evidenței contabile conform legislației în vigoare;
- prognozarea şi elaborarea proiectului bugetului Academiei, cadrului de cheltuieli pe termen mediu;
- prognozarea veniturilor și cheltuielilor bugetare și extrabugetare ale Academiei;
- controlul preventiv asupra întocmirii corecte şi la timp a documentelor şi legalităţii operaţiunilor economice efectuate;
- întocmirea statelor de funcții ale Academiei, determinarea fondului de salarizare;
- organizarea evidenţei contabile a executării devizului de cheltuieli şi a sistemului de raportare conform normelor stabilite şi clasificaţiei bugetare aprobate cu respectarea metodologiei contabilităţii;
- asigurarea evidenţei contabile a mijloacelor bugetare și extrabugetare;
- întocmirea rapoartelor financiare trimestriale și anuale în corespundere cu legislaţia în vigoare;
- asigurarea calității procesului de evidență contabilă;
 
Componența nominală:

Pentru a-şi atinge obiectivele propuse Direcţia este compusă dintr-un colectiv competent şi bine informat. Astfel, Direcţia întruneşte 5 specialişti în domeniu:

Elena Andronovicişef Direcție
   
Mariana Grițco, contabil principal
Natalia Galaftoncontabil principal
Tatiana Ungureanu, contabil principal
   

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.