Direcția știință și cercetare

Activitatea de cercetare a Academiei de Administrare Publică este coordonată de către Direcţia știință și cercetare.

Activităţile organizatorice şi funcţionale ale Direcției se desfăşoară în conformitate cu obiectivele prioritare ale Academiei privind investigaţiile ştiinţifice, în modul şi condiţiile stabilite de legislaţia şi actele normative în vigoare ale Republicii Moldova, Statutul Academiei şi Regulamentul Direcției, instrucţiunile şi deciziile respective ale Senatului, Rectoratului şi conducerii Academiei.

În vederea realizării misiunii sale, Direcției îi revin următoarele funcţii de bază:

  • Colaborarea cu instituţiile similare Academiei de peste hotare în domeniul pregătirii şi perfecţionării profesionale a cadrelor în scopul asigurării condiţiilor pentru implementarea experienţei internaţionale privind gestionarea fenomenelor politice şi sociale.
  • Elaborarea şi întreţinerea domeniilor strategice de colaborare ale Academiei cu instituții de învățământ superior din Republica Moldova şi de peste hotare, în scopul îmbunătăţirii procesului de instruire prin cercetarea şi aplicarea experienţei altor ţări.
  • Stabilirea şi dezvoltarea contactelor cu organizaţiile, programele, reţelele şi fondurile internaţionale precum şi cu societatea civilă.
  • Iniţierea, implementarea şi monitorizarea proiectelor internaţionale ale instituţiei.
  • Servirea Direcției drept punct central de informaţie, accesibil tuturor colaboratorilor, profesorilor, masteranzilor, doctoranzilor şi audienţilor Academiei.
  • Managementul activităților științifice și de doctorat.

Colaboratorii Direcției:

Şef Direcție:

Dulschi Silvia, doctor în istorie, conferențiar universitar

Telefon de contact: +373 22 28 40 84, bir. 306

Metodist:

Goriuc Tatiana

Telefon de contact: +373 22 72 11 88, bir. 303

e-mailacademia_doctorat@mail.ru

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.