Managementul calității

Managementul calității     

Academia de Administrare Publică și-a asumat misiunea de a forma specialişti de înaltă calificare pentru serviciul public, capabili să utilizeze în mod corespunzător cunoştinţele, abilitățile și atitudinile în folosul cetățenilor, în corespundere cu nevoile şi aşteptările acestora, în armonie cu propria dezvoltare intelectuală și spirituală. Unul din scopurile principale ale Academiei este de a contribui cât mai substanţial şi eficient la promovarea şi menţinerea valorilor general-umane, valorilor unui stat de drept, printr-o ofertă educațională calitativă de formare și dezvoltare profesională, prin abordarea unui management instituțional eficace şi utilizarea în mod eficient a resurselor umane, materiale şi financiare.

Asigurarea calităţii, pentru echipa Academiei, înseamnă crearea încrederii în rândul beneficiarilor că oferta de instruire corespunde aşteptărilor acestora și cerințelor actuale ale pieții muncii.

În acest sens, Academia a creat, implementează și îmbunătățește continuu sistemul de asigurare a calităţii produselor și proceselor de instruire în conformitate cu  standardele naționale în domeniul educației, corelate cu standardele promovate la nivel european și internațional.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.