Managementul calității

Academia de Administrare Publică și-a asumat misiunea de a forma specialişti de înaltă calificare pentru serviciul public, capabili să utilizeze în mod corespunzător cunoştinţele, abilitățile și atitudinile în folosul cetățenilor, în corespundere cu nevoile şi aşteptările acestora, în armonie cu propria dezvoltare intelectuală și spirituală. Unul din scopurile principale ale Academiei este de a contribui cât mai substanţial şi eficient la promovarea şi menţinerea valorilor general-umane, valorilor unui stat de drept, printr-o ofertă calitativă de pregătire profesională a personalului din serviciul public, precum şi prin servicii de instruire de înaltă calitate, corelate cu standardele promovate la nivel european.

Asigurarea calităţii înseamnă crearea încrederii în rîndul beneficiarilor, în sensul că instituţia prestatoare de servicii de instruire trebuie să vină cu o ofertă de dezvoltare profesională care să răspundă aşteptărilor acestora, să abordeze un management eficace şi să utilizează resursele umane, materiale şi financiare în mod eficient. În acest sens, managementul calității în instruire constituie ansamblul de politici şi instrumente, de măsuri aprobate la nivel instituțional sau național, orientate spre asigurarea calității instruirii prin care se determină şi se măsoară parametrii calităţii în toate domeniile de activitate.

Calitatea se impune în instruire și din considerentul că, în ultimele decenii, în contextul social, politic şi economic al procesului de globalizare şi al extinderii Uniunii Europene, au avut loc schimbări profunde care se manifestă prin: diversificarea prestatorilor serviciilor de instruire, informatizarea procesului de instruire, a mobilităţii formatorilor, creşterea competitivităţii pentru ocuparea unui loc de muncă ce oferă şanse de dezvoltare personală, caracterul continuu al învăţării.

În acest context, Academia, a creat și implementează Sistemul de asigurare a calităţii proceselor de instruire, conform standardului ISO 29990:2010. Acesta este primul standard internațional care specifică cerințele pentru prestatorii serviciilor de instruire, formare profesională și dezvoltare non-formală, oferind un model general pentru practica profesională în ceea ce privește calitatea și performanța ce trebuie obținută pentru prestatorii serviciilor de instruire.

Instituirea în cadrul Academiei a SMC va permite optimizarea tuturor proceselor ce formează activitatea complexă de dezvoltare profesională a funcționarilor publici. Eforturile Academiei au drept scop prestarea serviciilor de instruire, conform standardelor internaționale, care ar conduce la dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului din autoritățile publice necesare pentru prestarea unor servicii calitative, axate pe necesitățile beneficiarilor. Implementarea sistemului de management al calității, conform standardului ISO 29990-2010 ne oferă siguranța că Academia va continua să deţină poziţia de lider naţional în formarea specialiștilor de înaltă calificare pentru serviciul public şi o să devină o instituţie competitivă pe piaţa internaţională a serviciilor de instruire.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.