Prezentare

Departamentul Dezvoltare profesională este o subdiviziune structurală din cadrul Academiei, misiunea căruia constă în planificarea, organizarea şi desfăşurarea procesului de dezvoltare profesională a personalului din cadrul autorităţilor administrației publice şi din alte instituţii publice şi private.

În vederea realizării misiunii sale, Departamentul are următoarele funcţii de bază:

  • participarea la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul dezvoltării profesionale a personalului din serviciul public;
  • elaborarea obiectivelor strategice şi conceptuale privind desfăşurarea în cadrul Academiei a procesului de dezvoltare profesională a personalului din serviciul public, instituţii private;
  • planificarea, organizarea şi desfăşurarea procesului de dezvoltare profesională a personalului din autorităţile administraţiei publice, precum şi din alte instituţii publice şi private;
  • acordarea asistenţei metodologice şi informaţionale în domeniul dezvoltării profesionale;
  • reprezentarea Academiei în raporturile cu organizaţii din ţară si din străinătate în domeniul său de competenţă.

Departamentul este responsabil de organizarea şi desfăşurarea procesului de dezvoltare profesională a personalului în strictă conformitate cu prevederile actelor normative în domeniu, a Regulamentului cu privire la dezvoltarea profesională a personalului, a hotărîrilor Senatului, ordinelor şi dispoziţiilor rectorului în domeniul său de competenţă, de identificarea la timp a problemelor, deficienţelor existente în domeniu şi formularea propunerilor de soluţionare a lor, precum şi prezentarea în termenii stabiliţi a informaţiilor către Preşedinţie, Cancelaria de Stat, Senat, rectorul Academiei.

În perioada 1994 - 2021, în cadrul Departamentului Dezvoltare Profesională şi-au perfecţionat abilităţile şi pregătirea profesională 56346 de funcţionari publici:

Scurt istoric:

Iniţial, dezvoltarea profesională a personalului din administraţia publică se organiza de către Direcţia Instruire.

Ulterior, în anul 1998, a fost înfiinţată Direcţia perfecţionare continuă a personalului, în cadrul căreia a fost elaborată şi implementată baza organizatorică  şi metodică a procesului de dezvoltare profesională a personalului din administraţia publică.

Începînd cu anul 2003, activităţile de perfecţionare a personalului erau organizate şi desfăşurate de către cele trei departamente constituite în cadrul Academiei, iar monitorizarea şi evaluarea procesului de perfecţionare era efectuată de către Direcţia monitorizare, evaluare şi control. În perioada 2005-2010 activităţile de dezvoltare profesională a personalului s-au desfăşurat de către Direcţia perfecţionare profesională a personalului.

Actualmente, dezvoltarea profesională a personalului din cadrul autorităţilor administrației publice, precum și din alte instituții publice și private se desfăşoară în cadrul Departamentului Dezvoltare Profesională, creat prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 518 din 26 august 2010.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.