Proiecte instituționale

La nivel național, în cadrul concursului proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative pentru 2015-2018,  Academia de Administrare Publică  a obținut 2 proiecte:

1. “Consolidarea instituţională şi funcţională a administraţiei publice locale în Republica Moldova în contextual implementării Acordului de Asociere la Uniunea Europeană”, cifrul 15.817.06.29F, conducător de proiect Tatiana ȘAPTEFRAȚI, dr., conf. univ.

Obiectivele proiectului:

Evaluarea procesului de descentralizare în realizarea autonomiei locale în contextul identificarea modelelor și formelor eficiente de administrare publică locală în spațiul Uniunii Europene prin cercetarea procesului administrativ european la nivel micro (nivel național - țări membre), macro (nivel UE - instituții europene: Congresul Autorităţilor locale şi Regionale, Comitetul Regiunilor) și guvernanţei multi-level;

Detectarea deficiențelor de funcționare a autorităților publice locale în Republica Moldova;

Evaluarea capacităţii administrative şi performanţelor administraţiei publice locale de nivelul I şi II.

Îmbunătățirea curriculei academice prin elaborarea cursurilor noi şi dezvoltarea cursurilor existente.

2. Managementul dezvoltării regionale privind diminuarea disparităților interregionale în cadrul Republicii Moldova prin prisma noii politici de coeziune europeană, cifrul 15.817.06.28F, conducător de proiect  Tatiana TOFAN, dr., conf. univ.

Obiectivele proiectului:

Cercetarea spațiului rural cu scopul dezvoltării durabile

Pentru concursul proiectelor 2011, organizat de către Academia de Ştiinţe a Moldovei, laboratoarele ştiinţifice din cadrul Centrului de cercetări teoretice şi aplicative al Academiei de Administrare Publică au înaintat următoarele proiecte:

 

Laboratorul ştiinţific nr.1 - Administraţie publică centrală şi locală

Proiectul: „MODERNIZAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, DIN PERSPECTIVA EDIFICĂRII STATULUI DE DREPT ŞI INTEGRĂRII EUROPENE"

 

Laboratorul ştiinţific nr.2 - Ştiinţele juridice în administraţia publică.

Proiectul: „DETERMINAREA MODALITĂŢILOR DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A CORUPŢIEI ÎN SERVICIUL  PUBLIC DIN REPUBLICA MOLDOVA"

 

Laboratorul ştiinţific nr.3 - Economie şi management public.

 

Proiectul: EVALUAREA MANAGEMENTULUI PUBLIC ÎN REPUBLICA MOLDOVA ŞI DETERMINAREA FACTORILOR DE EFICIENTIZARE A ACESTUIA ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE"

 

Laboratorul ştiinţific nr. 4 - Interesul naţional al Republicii Moldova.

Proiectul: REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE: OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.