Proiecte naționale realizate de către Academia de Administrare Publică

Denumirea proiectului: „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, faza 2, 2016-2020.

Obiectivul General al Proiectului: Îmbunătățirea condițiilor generale pentru implementarea politicii de dezvoltare regională orientată către cetățean în sectoarele prioritare de prestare a serviciilor publice locale.

I domeniu de intervenţie: Consultanță și suport în promovarea și implementarea politicii de dezvoltare regională acordă sprijin partenerilor în dezvoltarea participativă a unei strategii de dezvoltare regională coerente, în alinierea cadrului legislativ la standardele EU, precum și în armonizarea fondurilor interne și externe existente.

Al II-lea domeniu de intervenţie: Îmbunătățirea coordonării și monitorizării strategiilor de dezvoltare regională acordă sprijin atât Consiliilor de Dezvoltare Regională, cât și grupurilor de lucru în îndeplinirea funcțiilor lor de bază în planificarea regională integrată. Sunt introduse proceduri îmbunătățite de monitorizare bazată pe rezultate.

Al III-lea domeniu de intervenţie: Îmbunătățirea dezvoltării și implementării strategiilor de dezvoltare regională are ca scop prefecționarea capacităților de planificare și implementare ale celor trei Agenții de Dezvoltare Regională în următoarele domenii:

 • Dezvoltarea participativă a strategiilor;
 • Planificare integrat;
 • Dezvoltarea și implementarea proiectelor.

Al IV-lea domeniu de intervenție: Instituționalizarea modulelor de instruire și a măsurilor de dezvoltare a capacităților urmărește să amplifice "bunele practici" ale modulelor de formare elaborate anterior pentru sporirea capacităților în prestarea serviciilor publice locale în sectoarele prioritare.


Denumirea proiectului: „Consolidarea instituțională și funcțională a administrației publice locale în Republica Moldova în contextul implementării Acordului de Asociere la UE” (proiect fundamental), 2015-2018.

Componentele de bază:

 • Organizarea a 4 mese rotunde;
 • Vizite de studii;
 • Elaborarea și publicarea a 20 de articole științifice;
 • Elaborarea proiectului recomandărilor pentru autoritățile publice locale;
 • Organizarea a 4 conferințe internaționale științifico-practice;
 • Elaborarea Curriculei de instruire la disciplinele: Administrație publică, Management public, Servicii publice, Politici publice;
 • Elaborarea unei monografii;
 • Elaborarea și publicarea a 4 articole în mass-media;
 • Elaborarea și înaintarea spre finanțare a 4 fișe de proiect.

Denumirea proiectului: „Managementul dezvoltării regionale privind diminuarea disparităților interregionale în cadrul Republicii Moldova prin prisma noii politici de coeziune european (proiect aplicativ), 2015-2018.

Componentele de bază:

 • Workshop – ”Valorile și standardele Uniunii Europene”, organizat în cadrul Academiei de Administrare Publice;
 • Masă rotundă”Managementul dezvoltării regionale a U.E., organizată în cadrul Academiei de Administrare Publice;
 • Publicarea cercetărilor în cadrul proiectuluiarticole științifice la conferințe naționale și internaționale;
 • Concentrarea rezultatelor cercetării într-o monografie;
 • Organizarea unei conferințe științifice dedicată principalelor rezultate ale echipelor de cercetare participante în proiect.

Proiectul Managementul Finanțelor Publice

Proiectul prevede reformarea sistemului managementului finanțelor publice din Moldova în perioada 2006-2010.

Proiectul MFP este compus din 4 componente:

1. Planificarea si executarea bugetului;

2. Auditul intern;

3. Consolidarea capacității de instruire în domeniul managementului finanțelor;

4. Managementul proiectului, monitorizare și evaluare.

Componenta 3 din cadrul Proiectului MFP este implementată de catre Academia de Administrare Publică prin consolidarea capacității sale în domeniul managementului finantelor publice.

Componentele de bază ale proiectului:

 • Crearea Direcției de Perfecționare Profesională a Personalului;
 • Dezvoltarea capacităților personalului care se ocupă de formarea continuă în cadrul unității;
 • Dezvoltarea și implementarea programelor de training orientate spre dezvoltarea aptitudinilor relevante și inovative.
 • Elaborarea și editarea celor a 18 module de instruire;
 • Instruirea și certificarea a 90 de formatori;
 • Organizarea și desfasurarea unui training-pilot pentru fiecare modul de instruire (aproximativ 360 de funcționari publici);
 • Vizite de studiu în Lituania, Suedia, Slovenia etc.
 • Asistenta tehnică furnizată și instalată în cadrul Academiei;
 • Crearea paginii web a Academiei.

Finanțarea: Banca Mondială și Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (SIDA/ASDI).

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.