Rectorul Academiei

 

Oleg BALAN

doctor habilitat în drept,

profesor universitar

 

 


 

Referințe de contact:

Tel. + (37322) 72 38 30 
Fax: + (37322) 72 38 63 
e-mail: rector@aap.gov.md

 

Curriculum Vitae 

 

Data și locul nașterii:

27 noiembrie 1969, s. Cîrpesti, r. Cantemir, Republica Moldova.

 

Studii:

 • 2007-2009 - Postdoctoratul la Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Istorie, Stat și Drept, doctor habilitat în drept;
 • 2004 - Institutul Internaţional de Drept Umanitar din San-Remo, Italia;
 • 1999 - Institutul de Politici Constituţionale și Legislative din Budapesta, Ungaria;
 • 1995 - 1998 - Doctoratul la Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, România, doctor în drept internaţional;
 • 1990 - 1994 - Facultatea de drept la Academia de Poliţie "Alexandru I. Cuza" din Bucureşti, România, licenţiat în drept.

Cursuri de specialitate și documentare:

 • Stagiune. Funcţionarii publici în contextul integrării europene. Vilnius, 15 - 22 octombrie 2006;
 • Seminar internaţional „Probleme actuale ale Dreptului Internațional Umanitar", 1 - 3 decembrie 2006, Yalta, Ucraina;
 • Stagiune. «Без коррупции. Общественный контроль над местной властью». "Fundacja Solidarnosci Polsko-Czesko-Slowackiej", Warsovia, Polonia, noiembrie 2004;
 • Stagiune. Curs de Drept Internaţional Umanitar pentru funcţionarii publici și cercurile academice. Moscova, CICR, septembrie 2002;
 • Seminar republican „Managementul instituţiilor de învățământ superior", Chișinău, Ambasada SUA și USM, decembrie 2001;
 • Seminar internațional „Organizarea poliţiei și etica poliţienească", Chișinău, Consiliul Europei, decembrie 2001;
 • Stagiune. Metodologia predării cursului „Drept Internaţional Umanitar și Drepturile Omului". Moscova, CICR, septembrie 2001;
 • Seminar executiv „Operaţiunile de menținere a păcii și acordurile privind Statutul Forţelor", Chişinău, Ambasada SUA și Institutul American de Studii Juridice Internaționale, mai 2000;
 • Stagiune. „Propagarea cunoștinţelor privitor la Curtea Penală Internaţională în ţările Europei de Est". Chişinău, Ambasada RF Germane, iulie 2000.

 

Activitate profesională:

 • Din mai 2014 - Rector al Academiei de Administrare Publică;
 • Februarie 2015 - ianuarie 2016 - Ministru al Afacerilor Interne;
 • Decembrie 2014 - februarie 2015 - Deputat în Parlamentul Republicii Moldova;
 • August 2013 - mai 2014 - Prim-prorector al Academiei de Administrare Publică;
 • 2010 - august 2013 - Vicerector al Academiei de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii  Moldova;
 • 2003 - 2010 - Director Departament Administrare Publică din cadrul Academiei de Administrare Publică de pe lângă Președintele Republicii Moldova;
 • 2003, ianuarie-augustŞef Catedră Drept Public, Universitatea de Criminologie;
 • 1994 - 2002 - Academia "Ștefan cel Mare" a MAI. Lector, lector superior, conferențiar universitar, şef-adjunct catedră, şef catedră, decan al facultăţii de drept, director al Liceului militar al MAI.

 

Activitate ştiintifică:

Autor şi coautor a 84 lucrări, studii și comunicări ştiintifice de specialitate, inclusiv manualele „Drept internaţional public" (două volume), „Drept internaţional umanitar", „Drept comunitar", „Drept internațional public" (ediția a doua), „Drept internațional public" (ediția a treia), monografiile: „Terorismul - crima internaţională", „Terorism și antiterorism" și „Protecţia drepturilor omului în conflictele armate". Dicţionarul de drept internațional umanitar.

 

Alte activități:

 • Membru al Colegiului de Calificare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii;
 • Membru al Consiliului de redacție a revistei metodico-știintifică a Academiei de Administrare Publică de pe lângă Președintele Republicii Moldova „Administrarea Publica";
 • Membru al Consiliului de redacție a revistei ştiinţifico-teoretică și informaţional-practică a IISD a ASM „Revista moldovenească de drept internaţional și relaţii internaţionale";
 • Membru al Consiliului de redacţie a revistei ştiinţifice «Московский журнал международного права»;
 • Membru al Seminarului de profil pentru susţinerea tezelor de doctor în drept internaţional din cadrul Universității de Stat din Moldova.
Tag-uri: 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.