Relaţii Internaţionale

Misiunea fundamentală a Direcției cooperare internațională şi dezvoltare este în concordanță cu misiunea Academiei de Administrare Publică de întărire a participării la schimbul internațional de valori, prin cooperare internațională, pentru afirmarea apartenenței la Spațiul European al Învățământului Superior și la Spațiul European al cercetării. Direcției cooperare internațională şi dezvoltare îi revine misiunea de a asigura derularea și dezvoltarea relațiilor de colaborare academică ale Academiei de Administrare Publică cu universități, instituții de cercetare, instituții culturale și sociale de peste hotare. Direcția sprijină și promovează activitățile de integrare, cooperare europeană și internațională, de acces la educație pe tot parcursul vieții.

Obiectivul principal al Direcției cooperare internațională şi dezvoltare este susținerea politicii de internaționalizare a Academiei și promovarea imaginii acesteia, ca instituție de educație, știință și cultură.

Reieșind din misiunea și obiectivele Academiei, se conturează o serie de forme de colaborare internațională:

 • Intensificarea cooperărilor cu instituţii de învăţământ din străinătate prin menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor cu universităţile sau organizaţiile partenere şi stabilirea unor noi colaborări, atât la nivel european, cât şi internaţional;
 • Creşterea vizibilităţii internaţionale a AAP prin organizarea și participarea la simpozioane, conferinţe şi şcoli de vară cu participare internaţională, editarea unor publicaţii de valoare, precum şi îmbunătăţirea site-ului DRI care să reflecte întreaga activitate internaţională a AAP;
 • Sporirea prestigiului Academiei prin diseminarea rezultatelor obţinute de către comunitatea universitară internaţională;
 • Facilitarea mobilităţilor inter-universitare în contextul în care mobilitatea cadrelor didactice, a masteranzilor şi a absolvenţilor este unul dintre elementele importante ale Procesului Bologna, influenţând calitatea învăţământului superior şi a cercetării, la standarde europene;
 • Invitarea de specialişti din alte ţări în calitate de visiting profesor;
 • Participarea unui număr cât mai mare de cadre didactice la conferinţe internaţionale de renume în calitate de keynote speaker;
 • Participarea la programe europene şi internaţionale finanţate de Uniunea Europeană sau alte organisme;
 • Informarea potenţialilor beneficiari şi promotori de proiecte cu privire la programele comunitare;
 • Afilierea Academiei la noi organisme internaţionale, atât academice, cât şi profesionale;
 • Dezvoltarea şi întreţinerea bazelor de date privind proiectele internaţionale derulate în instituţie, acordurile bilaterale încheiate cu instituţii de învățământ superior din străinătate, participări ale membrilor comunităţii universitare la evenimente științifice internaționale, mobilităţi ale studenţilor şi ale cadrelor didactice.
 • Dezvoltarea laturii multiculturale a Academiei prin organizarea de manifestări cultural-educative.
   

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.