Revista „Administrarea Publică”

Revista metodico-ştiinţifică trimestrială „Administrarea Publică” este o publicaţie ştiinţifică, categoria „B”, revistă recenzatădeclarată cu Acces Deschis

ISSN 1813-8489

Tirajul – 250 exemplare

Periodicitateatrimestrial

Limba de publicareromâna, deschisă pentru publicaţii în limbile engleză, franceză şi rusă

Versiunea online: http://aap.gov.md/ro/article/revista-administrarea-publica

Fondator – Academia de Administrare Publică

Revista metodico-ştiinţifică trimestrială „Administrarea Publică” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită oglindească istoria şi dezvoltarea modernă a administrării publice din ţară şi de peste hotare, procesele actuale din societatea civilă şi problemele edificării statului de drept, transformările economice într-o societate în tranziţie, relaţiile internaţionale şi multiplele aspecte legate de integrarea europeană, rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul administrării publice.

Revista apare trimestrial, cu un tiraj de 250 de exemplare, beneficiind de distribuire prin abonament şi gratuită organelor administraţiei publice centrale şi locale, funcţionarilor publici din republică, precum şi în mediul universitar şi în reţelele de biblioteci din ţară.

Activitatea revistei este coordonată de către un Colegiu redacţional în componenţa a 13 persoane, din care fac parte savanţi de la Academie şi de la alte instituţii de învăţământ superior şi academice din ţară, precum şi din România, Ucraina şi Estonia.

A fost fondată în noiembrie 1993 de către Academia de Administrare Publică şi înregistrată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 15 septembrie 2004 cu nr. 172.

Adresa juridică: mun. Chişinău, str. Ialoveni, 100.

Revista metodico-științifică trimestrială „Administrarea Publică” a fost evaluată la 18 iulie 2017, prin Hotărârea nr. 93 „Cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării și clasificării revistelor științifice de profil” a Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică a AȘM și Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare, care au atribuit revistei statutul de publicație științifică de profil – științe politice, științe juridice, științe economice, categoria C. Din ziua fondării revistei  şi până la ora actuală au apărut 103 numere.

„ADMINISTRAREA PUBLICĂ”revistă electronică cu Acces Deschis

Accesul Deschis la publicaţiile din revistă este susţinut de iniţiativele internaţionale de la Budapesta, Berlin şi Bethesda. În ţara noastră, politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării se realizează în baza Codului cu privire la Ştiinţă şi Inovare al Republicii Moldova, adoptat în anul 2004, care prevede garantarea accesului la informaţia ştiinţifică.

Academia de Administrare Publică, fondatoarea revistei „ADMINISTRAREA PUBLICĂ”, susţine politica Accesului Deschis şi îşi asumă obligaţia de a oferi acces la publicaţia în cauză.

Revista „ADMINISTRAREA PUBLICĂ” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul administrativ şi universitar.

Creative Commons License

Creative Commons Attribution LicenseThe Creative Commons Attribution License (CC-BY) allows users to copy, distribute and transmit an article, adapt the article and make commercial and non-commercial use of the article, as long as the author is properly attributed. Authors grant the MSU a license to publish the article and identify itself as the original publisher. Authors also grant any third party the right to use the article freely as long as its original authors, citation details and publisher are identified.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.

Politica de recenzare este double-blind peer review (evaluarea de către doi referenți independenți a fiecărui articol) anonimă. Colegiul de redacție selectează recenzenții și aprobă lista acestora, care se face publică pe pagina web.

Publicarea articolelor elaborate de către profesorii, doctoranzii și masteranzii din cadrul Academiei este gratuită. Pentru autorii din Republica Moldova - 5 USD / 1 pagină, autorii de peste hotare – 10 USD / 1 pagină.

Autorii vor respecta criteriile stabilite în Regulamentul cu privire la evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice, aprobat prin Decizia CC al ANACEC nr. 6 din 18 decembrie 2018 şi Ghidul privind perfectarea tezelor de doctorat şi a autoreferatelor, aprobat prin Hotărârea Comisiei de Atestare a CNAA, nr. AT03/11 din 23 aprilie 2009.

©Academia de Administrare Publică. Preluarea textelor editate în revista „Administrarea Publică” este posibilă doar cu acordul autorului. Responsabilitatea asupra fiecărui text publicat aparţine autorilor. Opinia redacţiei nu coincide întotdeauna cu opinia autorilor.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.