Revista „Relații Internaționale Plus”

Publicaţie ştiinţifico-practică, categoria „B”, cu Acces Deschis

Creative Commons Attribution License (CC-BY)

ISSN 1857-4440

eISSN 2587-3393

Acces online gratuit

Print run – 100 de exemplare

Periodicitatea – bianuală (trianuală)

Limba de publicare – română, engleză și unele materiale în alte limbi de circulație internațională

Versiunea online:

Fondator – Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova (IRIM)

Revista științifico-practică „Relații Internaționale Plus” este inclusă în bazele de date internaționale: Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), CiteFactor, WorldCat și naționale: Instrumentul Bibliometric Național (IBN).

 

 

 

Revista „Relaţii Internaţionale Plus” reprezintă un efort academic al Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova de a diminua din persistenţa vidului ştiinţifico-analitic în domeniul relaţiilor internaţionale şi politicii externe a Republicii Moldova. Colectivul redacţional va ţine cont de experienţa, profilul şi maniera publicaţiilor naţionale în care au fost şi sunt abordate relaţiile internaţionale, va promova spiritul ştiinţific, analitic, al cercetării şi cunoaşterii.

Cu privire la denumirea publicaţiei: de ce „Relaţii Internaţionale. Plus”, în special, de ce „Plus”?

Este de remarcat, în primul rând, că etimologic “relaţiile internaţionale” reprezintă relaţiile între naţiuni/state. În acest sens, „plus” semnifică prezenţa în aceste relaţii a actorilor nestatali, care au pondere şi influenţă, inclusiv în stabilirea ordinii mondiale.

Revista științifico-practică „Relaţii Internaţionale. Plus” a fost înfiinţată de IRIM în anul 2011 şi înregistrată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova în data de 24 noiembrie 2017.

Adresa juridică: str. Ialoveni 100, Chişinău, Republica Moldova, MD-2070.

Revista „Relaţii Internaţionale. Plus” a primit statut de publicaţie ştiinţifică de profil, categoria „B”, prin Decizia Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare nr. 16 din 9 iulie 2019 cu privire la evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.