Secţia de producere

Șef secție

Pînzari Tatiana, cantina, tel. 022284086

Cantina reprezintă un subiect economic dependent, cu Statut de unitate de alimentaţie publică a Academiei, care în baza utilizării bunurilor alocate de Academie, şi celor acumulate de sine stătător, produce şi realizează producţie, prestează servicii şi poartă răspundere pentru rezultatele activităţii sale economice, precum şi pentru îndeplinirea obligaţiunilor, asumate faţă de parteneri prin intermediul Academiei în diferite contracte, conform legislaţiei Republicii Moldova, Statutului Academiei şi Regulamentului său de organizare și funcționare.

Cantina este destinată pentru pregătirea şi realizarea pentru consum pe loc a diverselor mîncăruri pentru dejun, prînz şi cină.

Întru realizarea misiunii sale cantina are următoarele funcţii de bază (prestează următoarele servicii de alimentaţie publică):

 • Un sistem de autoservire în front liniar sau cu punerea prealabilă a mîncărurilor pe masă în funcţie de contingentul ce urmează fie servit;
 • Oferirea consumatorilor de raţii dietice;
 • Fabricarea producţiei conform documentaţiei tehnico-tehnologice în vigoare şi pregătirea mîncărurilor şi confecţiilor noi de firmă în baza ei;
 • Executarea prealabilă a comenzilor de deservire a diferitor ceremonii, inclusiv prin formă de arendă, cu plata taxei aprobată de Senatul Academiei;
 • Organizarea suplimentară a desfacerii producţiei prin bufet;
 • Organizarea desfacerii vînzărilor produselor alimentare.

În vederea îndeplinirii funcţiilor ce-i revin Departamentul are următoarele atribuţii:

 • Monitorizarea şi coordonarea activităţii lucrătorilor întru realizarea obiectivelor de bază ale cantinei;
 • Identificarea problemelor prioritare şi elaborarea planurilor de acţiuni privind realizarea acestora;
 • Analiza activităţii cantinei;
 • Elaborarea pronosticurilor, ce ţin de dezvoltarea bazei tehnico-materiale a cantinei;
 • Monitorizarea îndeplinirii Hotărîrilor Senatului Academiei, ordinelor şi dispoziţiilor Rectorului ce ţin de cantină;
 • Monitorizarea şi organizarea asigurării cantinei cu încăperi de serviciu, mijloace de telecomunicaţii, mobilă, inventar, rechizite de birou necesare;
 • Crearea condiţiilor adecvate de alimentaţie a colaboratorilor, stabilite prin legislaţia în vigoare;
 • Monitorizarea, organizarea şi aprovizionarea serviciilor cu echipament şi materiale necesare desfăşurării activităţii eficiente a cantinei;
 • Monitorizarea şi organizarea, executarea lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a cantinei. Securitatea şi respectarea ordinii interne;
 • Monitorizarea şi organizarea, exploatarea imobilului cantinei, deservirea şi reparaţia sistemelor de aprovizionare cu energie electrică şi termică, utilajului tehnico-didactic, mobilierului şi inventarului;
 • Asigurarea, păstrarea şi paza bunurilor materiale ce aparţin Academiei;
 • Organizarea măsurilor necesare antiincendiare, antiseismice pentru protecţia obiectelor, crearea condiţiilor de muncă în conformitate cu cerinţele tehnicii de securitate şi protecţie a muncii;
 • Asigurarea condiţiilor normale de alimentaţie a masteranzilor, audienţilor, colaboratorilor şi a altor beneficiari ai cantinei Academiei.

Regulamentul de organizare și funcționare a cantinei Academiei

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.