Sesiuni anuale / orare

Anul de studii 2021-2022


În perioada 09.06.22 - 17.06.22, Școala doctorală a Academiei de Administrare Publică organizează evaluarea studenților-doctoranzi privind realizarea Programului de pregătire avansată și a Programului de cercetare științifică.

Studenții-doctoranzii anului I de studii vor susține patru examene la disciplinele din planul de învățământ, iar cei din anul II de studii, învățământ cu frecvență, vor susține referatul II la tema tezei de doctorat.

Partea a doua a evaluării se va desfășura în luna septembrie, când studenții-doctoranzi an. I-IV vor susține proiectele de cercetare, referatele științifice și rapoartele de dare de seamă privind realizarea Planului individual de activitate pentru anul de studii 2021-2022.Programul evaluării finale a studenţilor-doetoranzi anului I de studii la disciplinele din Programul de pregătire avansată

Programul evaluării activităţilor realizate de studenții-doctoranzi

Orarul orelor de curs


Anul de studii 2020-2021

Programul evaluării finale

Orarul orelor de curs


Anul de studii 2019-2020

Orarul lecțiilor


Anul de studii 2018-2019

Graficul activităților

Orarul lecțiilor

Orarul examenelor

Orarul susținerii proiectelor / referatelor științifice


Anul 2017

Orarul desfășurării sesiunii de recuperare, 1-30 iunie 2017

Orarul examenelor de doctorat, mai 2017

Orarul examenelor, decembrie 2016 - mai 2017

Orarul pe module, anul I, noiembrie 2016 - mai 2017


 

Anul 2016

Orarul pe module, anul I, februarie-iunie 2016


 

Anul 2015

Orarul examenelor de doctorat şi examenelor suplimentare

Istoria şi metodologia cercetării în domeniul administrării publice

Limba străină

Tehnologii informaționale


 

Anul 2014

Orarul examenelor de doctorat şi examenelor suplimentare

Lista doctoranzilor admiși la sesiunea mai 2014

Orarul consultațiilor pentru susținerea examenului de doctorat pe discipline:

Istoria şi metodologia cercetării în domeniul administrării publice

Limba străină

Informatica


 

Anul 2013

Orarul examenelor de doctorat şi examenelor suplimentare

Orarul lecțiilor și consultațiilor pentru susținerea examenului de doctorat pe discipline:

Istoria şi metodologia cercetării în domeniul administrării publice

Limba engleză

Tehnologii informaționale


 

Anul 2012

Orarul lecțiilor și consultațiilor pentru susținerea examenului de doctorat pe discipline:

Istoria şi metodologia cercetării în domeniul administrării publice

Limba străină

Tehnologii informaționale

ORARUL examenelor suplimentare si examenelor de doctorat

LISTA doctoranzilor si examenelor

Tag-uri: 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.