Specializări / discipline

Program de master  „Drept public”

Codul disciplinei

Modul/disciplina

F.01.O.001

Organizarea statală a puterii

F01.O.002

Dimensiuni juridice ale parlamentarismului contemporan

F.01.O.003

M I. Metodologia şi  probleme actuale de cercetare în domeniul dreptului

Metodologia dreptului

Probleme actuale de cercetarea în domeniul dreptului

F.01.O.004

 

M II. Drept constituţional comparat

Instituţii de drept constituţional în ţările UE

Sisteme constituţionale a ţărilor membre a UE

F.01.O.005

Instituţia răspunderii juridice în dreptul public

F.01.O.006

Activitatea notarială a administraţiei publice

S.02.O.007

M III. Instituţii europene

Drept instituţional al UE

Reglementarea juridică a funcţiei publice în ţările UE

S.02.O.008

Mecanisme de asigurare a supremaţiei constituţiei

S.02.O.008

M IV. Mecanisme de control în administraţia publică

Controlul administrativ

Controlul  jurisdicţional

S.02.A.10

S.02.A.11

S.02.A.12

Probleme actuale ale privatizării patrimoniului public

Hermeneutica juridică

Dreptul achiziţiilor publice

S.02.A.13

S.02.A.14

S.02.A.15

Administrarea finanţelor publice

Praxeologia juridică

Regimul juridic al actelor administrative

S.02.A.16

S.02.A.17

S.02.A.18

Garanţii privind dreptul la  muncă şi protecţie socială 

Probleme actuale privind piaţa bancar-valutară

Particularităţile răspunderii  juridice în  dreptul administrativ

Specializarea Anticorupţie

Codul disciplinei Modulul / Disciplina
FO.01.001 Ştiinţa administraţiei
FO.01.002 Concepţii actuale ale statului şi dreptului
FO.01.003 Teoria funcţiei publice şi a actelor administrative
FO.01.004 Integritatea funcţionarilor publici şi a demnitarilor
SO.01.005-006 M1. Integrarea Europeană
SO.01.005 Procese integraţioniste europene
SO.01.006 Politici anticorupţionale la nivelul UE
FO.02.007 Mecanisme internaţionale şi naţionale de protecţie a drepturilor omului
SO.02.008 Răspunderea contravenţională şi penală a funcţionarilor publici şi demnitarilor
SO.02.009 Aspecte criminologice privind infracţionalitatea funcţionarilor publici şi demnitarilor
SO.02.010-011 MII. Drept Internaţional
SO.02.010 Drept penal internaţional
SO.02.011 Asistenţă juridică internaţională în materie penală
SO.02.012 Reglementări internaţionale şi naţionale privind prevenirea şi combaterea corupţiei
SO.03.013 Procedura examinării cauzelor penale a funcţionarilor publici şi demnitarilor
SO.03.014 Executarea sancţiunilor aplicate funcţionarilor publici şi demnitarilor
SO.03.015 Competenţe şi proceduri de combatere a corupţiei
SO.03.016 Drepturile omului în procesul penal
SO.03.017-018 MIII. Managementul securităţii informaţionale
SO.03.017 Transparenţa în E-guvernare
SO.03.018 Securitatea informaţională
SA.01.019 Răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici şi demnitarilor

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.