Cercetări ştiinţifice / Proiecte

Laboratorului nr. 1

„Administraţia publică în contextul integrării europene”

TEMA „Modernizarea administraţiei publice în contextul consolidării statului de drept”

 

Nr.

 

Numele, prenumele cercetătorului

 

Tema de investigare

1.      

Popovici Angela

Istoria administraţiei publice din Moldova; Modernizarea administraţiei publice prin eficientizarea procesului decizional.

2.      

Şaptefraţi Tatiana

Buna Guvernare : aspecte teoretico-practice.

3.      

Tincu Violeta

Rolul administraţiei publice în organizarea şi gestionarea serviciilor publice.

4.      

Groza Andrei

Despre originea românească a statelor din Europa şi Orientul Apropiat.

 

 

LISTA PROIECTELOR/  OBŢINUTE ÎN ŢARĂ.

Nr d/r

Anul

Proiectul/ grantul

Parteneri/ Sponsori

1.       

2009

 

 

 

 

Proiect „Oferirea trening-ului privind Analiza Impactului de Reglementare de către Academia de Administrare Publică ”.

 

 

 

 

 

Unitatea  de  Implementare a  proiectului Băncii Mondiale  de  Ameliorare  a  Competitivităţii; Ministerul Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova

2.       

2009

Proiect PNUD “Consolidarea e-guvernării în Moldova-2”.

 

PNUD

3.       

2010

Proiect PNUD „Consolidarea capacităţilor Instituţionale ale Ministerului Afacerilor   Externe şi Integrării Europene” în calitate de consultant  în cadrul programului “Elaborarea proiectelor şi managementul Ciclului Proiectului”

PNUD

 

4.       

2010

Proiect BIZTAR/USAID „Inventarierea actelor permisive eliberate de administraţia publică centrală mediului de afaceri”.

 

USAID

5.       

2010

Proiect PNUD „Consolidarea capacităţilor Instituţionale ale Ministerului Afacerilor   Externe şi Integrării Europene”, în calitate de consultant naţional în elaborarea

Strategiei de management a resurselor umane în cadrul MAEIE.

PNUD

 

6.       

2011

TOT Leadership , în cadrul proiectului Trans FORMA, CReDO  şi Academia de Administrare Publică

PNUD

7.       

2011

Proiect Consiliului Europei şi PNUD „Programul Bunelor Practici ale Administraţiei publice locale din R. Moldova”

AAP

 

8.       

2011

Proiectul BRIDGE, INTERNATIONAL EXPERT MEETING  on local self-government and citizens’ participation in decision making processes and local democracy, Odesa.

AAP

9.       

2011

Proiect „Suport metodologic pentru consilierii locali” in cadrul Programului Comun pentru Dezvoltare Locala PNUD.

AAP,PNUD.

10.   

2011

Proiect „Instruirea oficialilor locali nou alesi din Republica Moldova” in cadrul Programului Comun pentru Dezvoltare Locala PNUD.

AAP,PNUD.

11.   

2011

Proiect „ Managementul finantelor publice”, Banca Mondiala.

AAP, Banca Mondiala.

12.   

2011

Proiect „STANdarde europene pentru administratia publica din Republica Moldova”  in cadrul Programului Comun „ROMANia-Republica Moldova- Ucraina”.

AAP,ROMANia, Ucraina.

13.   

2011

Proiect „Consolidarea capacităţii administraţiei publice locale faţă de STANdardele UE şi celor mai bune practici."

AAP, Cancelaria de Stat, PNUD,

Ambasada Suediei

14.   

2011

Proiect PNUD privind implementarea în cadrului curiculei de instruire la specialitatea Administrare publică a disciplinei Demografia.

AAP,PNUD

15.   

2012

Proiect PNUD ,,Descentralizarea administraţiei publice

 

AAP,PNUD

16.   

2012

Proiect sindical al Organizaţiei internaţionale PSI,,Negocierea colectivă şi dialogul social în RM”

AAP

17.   

2012

Proiect ,,Managementul serviciilor publice”

AAP

18.   

2012

Proiect Planificarea strategică integrată la nivel local şi regional.

Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei

19.   

2013

Proiect USAID: Susţinerea autorităţilor publice locale în Moldova. Program de instruire: Managementul Resurselor Umane, integritate şi buna Guvernare.

AAP, USAID

20.   

2013

Proiect USAID: Susţinerea autorităţilor publice locale în Moldova. Dezvoltarea economică locală. Planificarea strategică.

AAP, USAID

21.   

2013

Proiect Achiziţii Publice

Guvernul RM, PNUD, Ambasada Suediei ş.a.

22.   

2013

Proiect Managementul proprietăţii publice

Guvernul RM, PNUD, Ambasada Suediei ş.a.

23.   

2013

Proiec Program de dezvoltare profesională a personalului din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale.

Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată, PNUD Moldova

24.   

2013

Dezvoltarea regională în Republica Moldova

Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei

25.   

2014

Proiectul ”Elaborarea strategiei de dezvoltare socio-economică a or. Glodeni pentru anii 2015 - 2020”, USAID, 2014.

USAID,

26.   

2014

Cursuri de instruire în domeniul „Achiziţii publice” şi „Managementul proprietăţii publice” pentru funcţionarii publici şi aleşii locali.

UNDP / PCDLI

 

27.   

2014

Integrarea principiilor de Bună Guvernare în studiile din cadrul AAP din RM”

Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei

28.   

2015

Dezvoltarea competenţelor instituţiilor responsabile de dezvoltarea regională din Republica Moldova.

Şcoala superioară de administrare publică din Szczecin

29.   

2015

Consolidarea  instituţională şi funcţională a administraţiei publice locale în Republica Moldova în contextul implementării Acordului de Asociere la Uniunea Europeană.

AAP

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.