Noutăţi

CONSOLIDAREA POTENȚIALULUI AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE – EXPERIENȚA REPUBLICII MOLDOVA, PERSPECTIVE ÎN CADRUL PROIECTELOR EUROPENE

Acesta este genericul Sesiunii de tip Matchmaking organizată la 19 mai curent de Departamentul Dezvoltare Profesională al Academiei, cu suportul Agenției Austriece de Cooperare și Dezvoltare, prin intermediul Proiectului „Dunărea unește”.

La eveniment au participat dl Marian CĂPRARU, managerul Unității de implementare a grantului acordat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, proiectul „Dunărea Unește”, dna Oxana PAIERELE, șef Direcție relații internaționale și atragerea investițiilor a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, dna Iulia FURCULIȚĂ, expert, programele de cooperare transfrontalieră, precum și funcționari publici de conducere/execuție din cadrul autorităților administrației publice locale.

Articole și studii de valoare

A apărut culegerea de materiale ale Conferinţei „Teoria şi practica administrării publice”

Secția activitate editorială a Academiei de Administrare Publică, în strânsă colaborare cu catedrele și alte formațiuni științifice și didactice ale Academiei, a scos de sub tipar culegerea cu materialele Conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internațională „Teoria şi practica administrării publice”, care a avut loc pe 19 mai 2017. Acest for științific anual a fost dedicat Zilei Academiei și celei de-a 24-a aniversări de la fondarea acesteia (21 mai 1993).

PRESTAREA SERVICIILOR PUBLICE

Academia de Administrare Publică organizează, în perioada 24 – 26 mai 2017, cursul de dezvoltare profesională cu genericul ,,Prestarea serviciilor publice”, destinat personalului cu funcţii de conducere/execuţie din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I și II.

Cursul este organizat la Comanda de Stat, stabilită Academiei prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1400 din 23 decembrie 2016.

Cursul de 24 de ore include două module ce vizează conceptele de bază în gestiunea serviciilor publice și procesul de comunicare în prestarea serviciilor publice.

Scopul şi obiectivele prioritare ale acestui curs sunt direcţionate spre actualizarea cunoştinţelor participanţilor la curs în domeniul concepţiilor generale privind serviciile publice şi al cadrului normativ ce reglementează prestarea serviciilor publice, precum şi dezvoltarea abilităţilor de percepere a necesităţilor beneficiarilor de servicii publice, evaluarea eficienţei serviciilor publice acordate, comunicare organizaţională şi interpersonală.

Discuții la Academie cu un reprezentant UNICEF

Pe 23 mai curent, prorectorul Academiei de Administrare Publică, Aurel SÎMBOTEANU, doctor, conferențiar universitar, a avut o întrevedere cu dna Awaz RAOOF, consultant al Fondului Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite (UNICEF).

La întrevedere au participat Silvia GORIUC, șef Catedră Științe juridice a Academiei, doctor, conferențiar universitar, Boris NEGRU, doctor, profesor universitar la aceeași catedră,  și Lucia DRAGOMIR, masterandă la Academie, angajată a Direcției pentru protecția drepturilor copilului a primăriei municipiului Chișinău.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.