Noutăţi

În atenția masteranzilor, învățământ cu frecvență redusă, anul II

A fost publicat orarul lecțiilor și examenelorstudii superioare master de profesionalizareanul II, semestrul IV, perioada 27 februariie – 17 martiie 2017, pe specializări:

Administrare publică

Drept public

DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR MANAGERIALE

Astăzi, 20 februarie 2017, a demarat cursul ,,Dezvoltarea abilităților manageriale”, realizat la comanda de stat de către Academia de Administrare Publică, destinat personalului cu funcții de conducere din cadrul autorităților administrației publice centrale.

Cursul va dura 3 zile, până la data de 22 februarie, și are ca scop dezvoltarea abilităţilor manageriale necesare exercitării eficiente a atribuţiilor de serviciu ale managerilor publici de nivel mediu şi superior.

Masteranzii Academiei de Administrare Publică la stagiu în România

În perioada 13-24 februarie curent, cinci masteranzi ai Academiei de Administrare Publică se află la stagiu în capitala României, orașul București. Este vorba despre Cristian Cainarian, Elena Lavric, Alina Dadu, Dinu Manole și Viorel Șcerbina - masteranzi în anul II la specializările: Teoria și practica administrației publice, Relații internaționale, Anticorupție și Management.

Stagiul de practică se desfășoară în conformitate cu Planul de învățământ la specializările respective, dar și în scopul asigurării componentei aplicative a procesului de instruire, consolidării cunoştinţelor teoretice prin activităţi practice, precum şi a formării unor deprinderi în domeniul administrării publice, inclusiv prin studierea bunelor practici internaționale.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.