Noutăţi

A APĂRUT nr. 1/2019 AL REVISTEI „ADMINISTRAREA PUBLICĂ”

Primăvara anului 2019 a sosit pe plaiurile moldovene nu numai cu primul său vestitor, mărțișorul, cu gingașele și multicolorele lalele, cu ghiocei, violete, brebenei, brândușe și multe alte flori frumoase și deosebit de mirositoare, dar și cu primul număr din anul acesta și din cea de a doua sa sută al revistei metodico-științifice „Administrarea Publică”.

Tradițional, revista se deschide cu nelipsita rubrică „Administrarea publică: teorie și practică”, la care subscriu profesorii Academiei Ion DULSCHI, doctor în științe istorice, conferențiar universitar, cu articolul „Repere teoretice în formarea culturii profesionale a funcționarilor publici”, Angela ZELENSCHI, doctor în filozofie, conferențiar universitar, cu profundul studiu „Dezvoltarea parteneriatului dintre administrația publică și organizațiile societății civile în asigurarea securității comunitare”, precum și Silvia DULSCHI, doctor în științe istorice, conferențiar universitar, autor al articolului „Structuri administrative publice centrale în țările Uniunii Europene”.

Academicianul și profesorul universitar Ion GUCEAC inaugurează rubrica „Societatea civilă și statul de drept” cu un articol la zi „Soluționarea litigiilor electorale – element de realizare a garanțiilor constituționale ale drepturilor electorale ale cetățenilor”. Silvia GORIUC, doctor în drept, conferențiar universitar, și Natalia CHIPER, doctor în drept, cercetător științific superior, semnează și ele la această rubrică un articol cu tentă electorală – „Răspunderea contravențională în cazul încălcării legislației electorale”.

INTEGRAREA PROFESIONALĂ ÎN FUNCŢIA PUBLICĂ

La Academia de Administrare Publică au demarat activitățile de dezvoltare profesională a personalului din autoritățile publice, organizate la comanda de stat, stabilită prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.121 din 27 februarie 2019.

Astfel, începând de astăzi, 18 martie 2019, se va desfășura cursul de instruire cu tematica „Integrarea profesională în funcția publică”, destinat funcționarilor publici debutanți din cadrul autorităților administrației publice centrale. Cursul de dezvoltare profesională se va desfășura până la data de 29 martie 2019 și are o durată de 80 de ore academice.

Instruire în domeniul achizițiilor publice

Academia de Administrare Publică, cu suportul financiar al proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)”, desfășoară, în perioada 18 – 22 martie curent, cursul de dezvoltare profesională „Achiziții publice. Gestionarea conflictului de interese în procesul de achiziții publice”.

Cursul este destinat personalului cu funcții de conducere/execuție din cadrul autorităților administrației publice locale de nivelul I și nivelul II și are o durată de 40 de ore academice. Scopul cursului este pregătirea teoretică și practică a funcționarilor din autoritățile publice locale pentru desfășurarea corectă a procesului de achiziție publică și evitarea conflictului de interese în cadrul acestui proces. Urmare a frecventării cursului, participanții vor putea desfășura corect, conform prevederilor cadrului normativ, procesul de achiziție publică.

Masteranzii din promoția 2019 au primit diplomele de absolvire

Ziua de astăzi, 15 martie, va rămâne pentru totdeauna în memoria celor 252 de absolvenți ai Academiei de Administrare Publică, promoția 2019, ai studiilor superioare de master de profesionalizare, învățământ cu frecvență redusă, la programele administrare publică, anticorupție, management, relații internaționale și management informațional în administrația publică. În această zi a avut loc festivitatea de înmânare a diplomelor de master.

Perspectivele de colaborare în domeniul dezvoltării profesionale a funcționarilor publici din UTA Găgăuzia

Pe data de 14 martie 2019, dl Oleg BALAN, rectorul Academiei de Administrare Publică, doctor habilitat, profesor universitar, însoțit de dna Aurelia ȚEPORDEI, directorul Departamentului dezvoltare profesională, au întreprins o vizită de lucru în UTA Găgăuzia, unde au avut întrevederi cu reprezentanți ai structurilor administrative și de învățământ superior din regiune. În cadrul vizitei, au fost discutate subiecte privind colaborarea dintre Academia de Administrare Publică și autoritățile publice din Găgăuzia în domeniul dezvoltării profesionale a funcționarilor publici din această regiune. Menționăm faptul că inițierea relațiilor de colaborare a demarat în anul trecut, în cadrul Proiectului Uniunii Europene Integrarea UTAG în cadrul național de dezvoltare regională a Republicii Moldova.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.