Noutăţi

Conferința „Erasmus + în învățământul superior: un pas dincolo de mobilitate”

În perioada 10-12 octombrie 2018, la București, s-a desfășurat Conferința moldo-română cu genericul „Erasmus + în învățământul superior: un pas dincolo de mobilitate”, la care au participat și reprezentanții Academiei de Administrare Publică - Dinu MANOLE, șef Direcție relații internaționale, Rodica SOBIESKI–CAMERZAN, șef Bibliotecă științifică, și Ina MACOVEI, metodist, Direcția relații internaționale.

Scopul conferinței l-au constituit consolidarea și dezvoltarea competențelor profesionale privind conceptul de „Universitatea mea în 2025”, valorizarea rezultatelor proiectelor Erasmus+ în cadrul învățământului superior din Republica Moldova și România.

Conferința a fost organizată de Oficiul Național Erasmus+ din Republica Moldova și Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) din România. La conferință au participat circa 120 de reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior din ambele state: rectori, prorectori, șefi departamente relații internaționale, coordonatori de proiecte Erasmus+ din ambele state.

DEZVOLTAREA REGIONALĂ

Dezvoltarea regională urmărește scopul stimulării și diversificării activităților economice, stimulării investițiilor în sectorul privat, contribuției la reducerea șomajului, iar ca rezultat - îmbunătățirea nivelului de trai, creșterea economică etc. Politica regională stimulează regiunile să-şi valorifice potențialul şi, beneficiind de sprijin din partea UE, să demareze strategiile de dezvoltare.

În acest context, în perioada 15-19 octombrie curent, Academia de Administrare Publică, organizează cursul de dezvoltare profesională cu genericul „Dezvoltarea regională” cu suportul financiar al proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Principalele subiecte abordate în cadrul cursului de instruire țin de conceptele fundamentale ale dezvoltării regionale, modelul actual de dezvoltare regională integrată a UE, analiza regională și orientările strategice privind domeniile prioritare de dezvoltare regională. Participarea la curs va permite participanților să-și consolideze capacitățile, să-și dezvolte abilitățile și să-și modeleze atitudinile, inclusiv în ceea ce privește responsabilizarea în utilizarea resurselor și instrumentelor dezvoltării regionale.
 

Instruire în utilizarea tehnologiilor informaționale

Tehnologiile informaționale au devenit un instrument indispensabil pentru modernizarea administrației publice, asigurând operativitatea, actualitatea și eficienta activității autorităților de stat.

Conștientizând rolul decisiv al acestora, Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova a contractat serviciile de instruire, prestate de Academia de Administrare Publică cu tematica Utilizarea tehnologiilor informaționale.

Astfel, pentru personalul autorității respective vor fi organizate două cursuri de dezvoltare profesională: în perioadele 15 – 19 octombrie și 29 octombrie – 02 noiembrie anul curent.

Scopul cursului constă în dezvoltarea competențelor și abilităților participanților pentru utilizarea eficientă a tehnologiilor informaționale în activitatea profesională.

A apărut nr. 18-19 (535-536) al ziarului „Funcționarul Public”

Primele pagini ale acestui număr de ziar (1, 3 și 4) sunt consacrate principalului eveniment din viața Academiei - conferința de totalizare a proiectului ,,Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor” (LNSS), proiect implementat în cadrul programului Erasmus+, finanțat de Uniunea Europeană.

Rectorul Academiei, Oleg Balan, doctor habilitat, profesor universitar, a accentuat faptul că implementarea proiectului a avut o importanță deosebită pentru modernizarea bibliotecilor instituțiilor de învățământ din statele-partenere și, în special, pentru Biblioteca Științifică a Academiei, referindu-se la rezultatele concrete obținute în cadrul proiectului, inclusiv dotarea bibliotecii Academiei cu echipament modern, accesul la baze de date internaționale și deschiderea unei săli multimedia.

În cadrul conferinței, rectorii Academiilor de Administrare Publică din Republica Moldova și Armenia, Oleg Balan și Arsen Lokyan, au semnat un Acord de cooperare internațională, iar partenerii de proiect LNSS - un Memorandum de parteneriat și cooperare.

O NOUĂ FILĂ A RELAȚIILOR DE COLABORARE

     În perioada 8-15 octombrie curent, dl Oleg BALAN, Rectorul Academiei de Administrare Publică, se află în vizită la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti.

     Vizita se desfășoară în cadrul Programului ERASMUS+ KA107, „Mobilitate cu ţările partenere” şi conform Acordului inter-instituţional dintre Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative şi Academia de Administrare Publică, scopul acesteia fiind schimbul de experienţă şi ţinerea unui curs de prelegeri la SNSPA.

     În cadrul vizitei dl Oleg Balan a avut o întrevedere cu rectorul SNSPA prof. univ. dr. Remus Pricopie.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.