Noutăţi

EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII PROFESIONALE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

Eficientizarea activității tinde spre a crea instituții stabile, dar și suficient de flexibile pentru a reacționa în fața nenumăratelor provocări, deschise dialogului cu publicul, capabile să instituie noi soluții și să furnizeze servicii mai bune. Investițiile în structurile, capitalul uman, sistemele și instrumentele sectorului public vizează eficientizarea proceselor organizaționale, modernizarea gestionării și sporirea motivării și a competențelor funcționarilor publici.

CURS DE INSTRUIRE A MEMBRILOR CONSILIILOR REGIONALE PENTRU DEZVOLTARE

Pe data de 18 octombrie, în cadrul Academiei de Administrare Publică, a demarat un nou curs de instruire cu genericul „Managementul activității Consiliului Regional pentru Dezvoltare”. Cursul menționat este destinat membrilor Consiliilor regionale pentru dezvoltare din toate regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova

Această activitate urmărește drept scop dezvoltarea competențelor în domeniul managementului mobilizării resursele regionale în scopul dezvoltării stabile și durabile a localităților din regiune, prin accesul la cele mai noi teorii, concepte, modele şi tehnici necesare pentru a dezvolta și promova regiunea şi produsele regionale, prin facilitarea schimbului de cunoştinţe şi practici în domeniul politicii de dezvoltare regională, precum şi prin formarea unei atitudini constructive faţă de procesul de dezvoltare durabilă a regiunii.

Managementul serviciilor publice

Un grup de 25 de funcționari din cadrul autorităților administrației publice locale au beneficiat de instruire în domeniul managementului serviciilor publice. Cursul de dezvoltare profesională a fost realizat, în perioada 18 – 20 octombrie curent, de Academia de Administrare Publică, la comanda de stat, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 17 din 12.02.2021.

Ziarul „Funcționarul Public” nr. 19, octombrie 2021

În contextul integrării în spațiul european al învățământului superior și cercetării științifice, Academia de Administrare Publică promovează relațiile de colaborare internațională în scopul internaționalizării activităților didactice și de cercetare ca prioritate a învățământului superior autohton în domeniul administrației publice. Cu această tematică de actualitate, în prima pagină este publicat materialul „Orizonturi noi în cooperarea cu partenerii externi”, semnat de Dinu MANOLE, șef Direcție relații internaționale și dezvoltare, AAP.

Rubrica „Viața Academiei” , pag. 2 – 4, include cele mai relevante evenimente. Astfel, în pag. 2 – 3, este făcută o amplă prezentare a manualului, recent apărut de sub tipar, „Drept Internațional Public”, ediția a V-a, completată și actualizată, unul dintre autorii căruia este rectorul Academiei de Administrare Publică, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar.

Profesorul Boris Negru, care face parte din pleiada personalităților ce au făurit prin sacrificiu statalitatea Republicii Moldova, ca apoi să-și racordeze întreaga sa ființă la idealurile naționale prin prisma edificării unui detașament profesionist de funcționari publici, a împlinit onorabila vârstă de 70 de ani. Domniei sale îi este consacrat eseul aniversar „Inegalabil și neobosit căutător”, semnat în numele colectivului Academiei de Administrare Publică, de rectorul Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar. (pag. 3 – 4).

Integrarea profesională în funcția publică

În perioada 11 – 15 octombrie 2021, la Academia de Administrare Publică s-a desfășurat cursul de dezvoltare profesională „Integrarea profesională în funcția publică”, destinat funcționarilor publici debutanți din cadrul autorităților administrației publice locale.

Cursul a fost prestat în format online de formatori ai Academiei de Administrare Publică cu o experiență vastă în domeniu, care utilizează pe larg metode și tehnici interactive de instruire a adulților.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.