Noutăţi

La Academie s-a desfășurat Forumul 3 cu genericul „Modernizarea serviciilor publice în Republica Moldova”

Pe 24 martie 2017, la Academia de Administrare Publică și-a desfășurat lucrările cel de-al treilea Forum tematic cu genericul „Modernizarea serviciilor publice în Republica Moldova” din cadrul Platformei de discuții deschise privind dezvoltarea locală și regională.

La lucrările Forumului au participat reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, ai consiliilor regionale pentru dezvoltare, agențiilor de dezvoltare regională, Agenției pentru Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), experți naționali și internaționali în domeniu, profesori, doctoranzi și masteranzi ai Academiei.

Ședința Consiliului Științific al Academiei

Pe 23 martie 2017, a avut lor ședința ordinară a Consiliului Științific al Academiei de Administrare Publică, moderată de președintele Consiliului,  prorectorul Academiei, Aurel SÎMBOTEANU, doctor, conferențiar universitar, la care au fost  abordate chestiunile privind perfecționarea activității  științifice a Academiei.

Conform ordinii de zi a ședinței, dna Silvia DULSCHI, doctor, conferențiar universitar, șef Direcție știință și doctorat, director al Școlii doctorale în științe administrative a Academiei, a prezentat rapoartele „Cu privire la organizarea studiilor avansate de doctorat în cadrul Școlii doctorale în științe administrative” și „Cu privire la participarea la concursul național de Granturi doctorale pentru anul de studii 2017 – 2018”. Au fost examinate aspectele privind realizarea planului de învățământ la disciplinele studiilor de doctorat, cerințele privind elaborarea proiectelor științifice, a sistemului de evaluare academică în cadrul studiilor doctorale. Dl A. Sîmboteanu a menționat importanța elaborării Ghidului pentru tezele de doctor, metodologia de acordare a creditelor academice.

MANAGEMENT ŞI LEADERSHIP ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

Astăzi, la Academia de Administrare Publică, a început cursul de dezvoltare profesională ,,Management și leadership în administrația publică” cu durata de 24 de ore, destinat funcționarilor publici de conducere din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale.

Acest curs este organizat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1400 din 23 decembrie 2016 ,,Cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a personalului din autorităţile publice în anul 2017” și se va desfășura în perioada 22 – 24 martie 2017.

Cursul are drept scop dezvoltarea competenţelor necesare pentru realizarea eficientă a atribuţiilor funcţionale şi conţin subiecte cărora li se acordă o atenţie deosebită în programele şi strategiile naţionale de dezvoltare.

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN SERVICIUL PUBLIC ȘI SISTEMUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Evoluțiile spectaculoase în domeniul tehnologiei informației, posibilitățile de colectare, stocare, analiză și transmitere a informației, precum și globalizarea relațiilor pe diferite segmente, inclusiv cel social, creează provocări serioase în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal. În acest context, serviciul public și sistemul administrației publice constituie o parte integrantă a întregului sistem de control întru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special, a dreptului la viața privată în legătură cu prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal.

Astfel, Academia de Administrare Publică, în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1400 din 23.12.2016, organizează pe data de 21 martie cursul de dezvoltare profesională nou cu genericul ,,Protecția datelor cu caracter personal în serviciul public și sistemul administrației publice”, destinat funcționarilor publici de conducere/execuție responsabili de domeniul respectiv din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale.

PROCESUL DE PLANIFICARE STRATEGICĂ

 Academia de Administrare Publică organizează, în perioada 20 – 22 martie 2017, primul curs în semestrul I de dezvoltare profesională cu tematica „Procesul de planificare strategică”. Acest curs este destinat personalului cu funcţii de conducere/execuţie responsabil de planificarea strategică din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale. Durata cursului este de 24 de ore academice. Cursul va fi realizat de către formatorii Academiei de Administrare Publică precum și de specialiști externi de talie națională.

Scopul principal al acestui curs îl constituie sporirea competenţelor teoretice şi practice ale participanţilor la curs necesare procesului planificării strategice în administraţia publică.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.