Noutăţi

SPECIALISTE/ȘTI DIN SUBDIVIZIUNILE FINANȚE AU DISCUTAT ASPECTE ALE PROCESULUI BUGETAR SENSIBIL LA DIMENSIUNEA DE GEN

Reprezentantele/ții Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, Administrației Naționale a Penitenciarelor și Serviciului Vamal au discutat, pe parcursul a două zile, aspecte ce țin de bugetarea sensibilă la gen, în cadrul unui curs de dezvoltare profesională organizat de către Academia de Administrare Publică și Entitatea UN Women.

În prima zi, formatoarea cursului, dna Tatiana Tofan, dr. în economie, conferențiar universitar, s-a referit la abordarea integratoare a egalității de gen, venind cu o analiză a progresului înregistrat la nivel global, regional și național prin intermediul indicatorilor sensibili la dimensiunea de gen. Analizând cadrul conceptual și legal al acestui aspect, au fost accentuate direcțiile strategice privind asigurarea de gen la nivel național.

ABORDAREA INTEGRATOARE A DIMENSIUNII DE GEN – SUBIECTUL DE BAZĂ AL CURSULUI DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

Cum să percepem corect egalitatea de gen și să aplicăm cadrul juridic în domeniul dat; cum se pot identifica situațiile de inegalitate de gen în cadrul instituției; care sunt soluțiile de remediere a discriminărilor de gen; cum putem asigura principiul trasabilității a dimensiunii de gen în documentele de politici sectoriale - acestea au fost principalele așteptări ale participanților/telor la cursul de dezvoltare profesională „Egalitatea de gen în administrația publică. Analiza actelor/deciziilor din perspectiva egalității de gen”, desfășurat în perioada 19-20 iulie 2021 pentru personalul cu funcții de conducere din cadrul Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului general al Poliției, Inspectoratului general pentru Situații de Urgență, Administrației Naționale a Penitenciarelor și Serviciului Vamal.

A FINALIZAT CEL DE-AL DOILEA CURS „NEDISCRIMINAREA ȘI EGALITATEA DE GEN”

Specialiștii/tele din subdiviziunile resurse umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Inspectoratului General de Poliție au participat, în zilele de 19 și 20 iulie curent, la cursul de dezvoltare profesională „Nediscriminarea și egalitatea de gen”, organizat de Academia de Administrare Publică în parteneriat cu Entitatea UN Women și cu suportul financiar al Guvernului Suediei.

Revista „Relații Internaționale. Plus” a fost plasată pe pagina WEB

Pe pagina WEB oficială a Academiei de Administrare Publică a fost plasat numărul 1, 2021 al revistei științifico-practice bianuale „Relații Internaționale. Plus”.

Revista conține 14 articole științifice în limbile română și engleză.

Rubrica „Discursul politologic internațional” găzduiește articolul „Integrarea socială – factor al securității și stabilității dinamice a sistemului politic european”, semnat de Ludmila ROȘCA, doctor habilitat în filozofie, conferențiar universitar la Academia de Administrare Publică. Autoarea cercetează diferite posibilităţi de integrare socială a persoanelor, grupurilor sociale, indicând cauza marginalizării – nivelul redus al culturii, al capacităţii de comunicare, al cunoaşterii de sine.

Svetlana CEBOTARI, doctor habilitat în științe politice, conferențiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova, prezintă articolul „Identificări conceptual-teoretice ale relației ,,paradiplomație - politică externă”, în care se afirmă că termenul „paradiplomație” „a fost inventat pentru a desemna activitățile internaționale ale instituțiilor necentrale ale unui stat: municipalități, regiuni, companii private etc. Pornind de la raționamentul conform căruia politica externă reprezintă activitatea statului în afacerile internaţionale sau activitatea statului pe arena internaţională, fenomenul ,,paradiplomație” la fel desemnează activitatea internațională a regiunilor sau blocurilor regionale transnaționale, companiilor private, municipalităților etc. Articolul are drept scop reliefarea corelației prezente între conceptul de ,, paradiplomație” și ,,politică externă”.

BUGETAREA SENSIBILĂ LA GEN DISCUTATĂ ÎN CADRUL CURSULUI DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

Specialiste/ști din subdiviziunile finanțe din cadrul Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, Administrației Naționale a Penitenciarelor și Serviciului Vamal s-au întrunit în zilele de 15-16 iulie curent, în cadrul unui curs de dezvoltare profesională, pentru a discuta subiectele ce vizează bugetarea sensibilă la gen.

În cadrul sesiunii introductive, dna Aurelia Țepordei, directoarea Departamentului dezvoltare profesională și dna Tatiana Udrea, coordonatoare programe, UN Women au menționat specificul tematicii discutate, dar și importanța acesteia pentru asigurarea unei abordări integratoare a egalității de gen.

Formatoarele cursului, dna Tatiana Tofan, dr., conf. univ. și dna Veronica Butnaru, au abordat un șir de subiecte, care au trezit interesul participanților: integrarea dimensiunii de gen în procesul bugetar, analiza principalelor aspecte ale cadrului bugetar pe termen mediu și corelațiile dintre politica macroeconomică și egalitatea de gen, precum și integrarea bugetării sensibile la gen în structurile publice.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.