Noutăţi

În atenția masteranzilor, învățământ cu frecvență redusă, anul III

A fost publicat orarul susținerii publice a tezelor de master, studii superioare de master de profesionalizare, pentru perioada 05-09 februarie 2018, pe programe:

Administrare publică

Anticorupție

Management

Management informațional în administrarea publică

Relații internaționale

INSTRUIRI ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI CALITĂȚII

Pe data de 17 ianuarie 2018, în cadrul Academiei de Administrare Publică,a avut loc prima sesiune „Abordarea procesuală a sistemului de management al calității” din ciclul de cursuri de dezvoltare profesională cu tematica „Managementul calității“. Cursul este destinat personalului cu funcții de conducere, precum și a celui responsabil de procesele de management al calității din cadrul Academiei de Administrare Publică. Acest ciclu de cursuri are ca scop dezvoltarea capacităților personalului Academiei în vederea funcționării eficace a sistemului de management al calității în instituție.

Prima sesiune „Abordarea procesuală a sistemului de management al calității” are în calitate de obiective aprofundarea cunoștințelor participanților cu privire la abordarea procesuală în cadrul sistemului de management al calității, cu privire la principiile și metodele de documentare a proceselor sistemului; dezvoltarea abilităţilor de aplicare a instrumentelor de documentare a proceselor.

A apărut nr. 1 (518) al ziarului „Funcționarul Public”

Primul număr al ziarului „Funcționarul Public” din anul jubiliar al Academiei de Administrare Publică, 2018, reflectă noile măsuri de perfecționare continuă a procesului de studii. Este vorba, în primul rând, de crearea Consiliului calității al Academiei. În cadrul ședinței ordinare a noii subdiviziuni, despre care se vorbește în prima pagină a ziarului, președintele Consiliului, rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a subliniat că activitatea Consiliului calității are un rol decisiv în pregătirea instituției pentru acreditare, precizând faptul că inițial se va purcede la acreditarea Departamentului dezvoltare profesională.

Tot în acest număr, este lansată Ancheta anului jubiliar, la rubrica „Academia de Administrare Publică la 25 de ani”. Scopul este de a urmări evoluția imaginii instituției pe parcursul celor 25 de ani de la fondarea sa prin răspunsurile la anchetă din partea absolvenților Academiei de toate promoțiile.

Primele răspunsuri le-am primit de la Veaceslav BOUBĂTRÂN, vicepreședintele raionului Glodeni, publicate în pag. 5, alături de subrubrica „O istorie a Academiei în file de ziar”, unde sunt inserate spicuiri din ziarul „Funcționarul Public” despre evenimentele din perioada anului 2004.

Masteranzii au revenit în sălile de studii, la o nouă sesiune

Conform Calendarului academic, începând cu 09 și până pe 27 ianuarie 2018, sălile de studii vor fi foarte agitate ca urmare a activităților desfășurate în cadrul studiilor de master la programele: Administrare publică, Relații internaționale și Drept public, învățământ cu frecvență redusă.

Sesiunea de iarnă este una foarte complexă și intensivă din punct de vedere al formelor și conținutului activităților didactice. Studenții se vor familiariza cu discipline noi, vor participa la lecții practice cu o pronunțată tentă aplicativă, care le vor permite să-și formeze noi competențe în domeniile de activitate.

Diaspora pentru dezvoltarea țării de origine

În ultimele zile ale anului 2017, la Chișinău s-a desfășurat Conferința științifică internațională „Diasporele lumii contemporane: contextul regional și potențialul pentru dezvoltarea sustenabilă a țării de origine”, Academia de Administrare Publică fiind reprezentată de Rodica RUSU, conferențiar universitar, doctor în politologie, șef Catedră științe politice și relații internaționale.

Evenimentul a fost organizat de Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în Moldova (OIM) și a întrunit reprezentanți ai structurilor legislative și executive, inclusiv experți de nivel tehnic care activează în regiunea transnistreană, reprezentanți ai mediului academic și experți din străinătate, întreprinzători, inclusiv, antreprenori sociali.

În discursul de debut, Antonio POLOSA, șef al OIM, Misiunea din Moldova, a afirmat că există câteva motive care stau la baza organizării conferinței: marcarea Zilei Internaționale a Migrantului, finalizarea proiectului finanțat de către UE „Susținerea implementării componentei de migrație și dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate UE - RM și valorificarea beneficiilor acestuia pentru locuitorii regiunii transnistrene a Republicii Moldova”.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.