Noutăţi

Workshopuri în cadrul proiectului “Educational for Drone (eDrone)”

În perioada 10-15 iulie 2017 șefa Direcției știință și doctorat a Academiei de Administrare Publică Silvia Dulschi, doctor, conferenţiar universitar, manager deproiect EDron, și Tatiana Castrașan, metodist, lector superior, au participat la două ateliere organizate în cadrul proiectului “Educational for Drone (eDrone)”, care s-au desfășurat în orașele Tbilisi (Georgia) și Erevan (Armenia),

Workshopul privind tehnologiile eDrone (Workshop on eDrone Tehnology), a fost găzduit de partenerul de proiect, Universitatea de Stat Ilia din Tbilisi, sesiunile de lucru desfăşurându-se în limba engleză. Participanții la workshop au fost salutați de către rectorul Universității gazdă, ambasadorii Italiei și Poloniei în Georgia, de către Lika Glonti, șefa Oficiului Național ERASMUS + din Georgia și coordonatorul de proiect,  prof. Pasquale Daponte, Universitatea Sannio, Italia.

A apărut nr. 13 (506) al ziarului „Funcționarul Public”

Lansarea promoției 2017 de absolvenți ai Academiei, care a avut loc pe 4 iulie 2017, a constituit principalul eveniment din viața instituției, el fiind oglindit întru-un amplu material, publicat în paginile 1 și 3 ale ziarului. Inaugurând ședința festivă, rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, i-a felicitat pe cei prezenți cu prilejul încheierii cu succes a studiilor de master, menționând că actuala promoție este una deosebită și prin faptul că este o promoție mixtă: concomitent au absolvit Academia studenții-masteranzi la studii cu frecvență și cu frecvență redusă, iar lansarea noii promoții de absolvenți  constituie o creștere continuă a numărului de cadre înalt calificate pentru serviciul public al țării. Astfel,  de la fondarea sa Academia a fost absolvită  de peste 5000 de  funcționari publici.

În aceeași zi, a avut loc ședința Senatului Academiei de Administrare Publică, care a făcut totalurile anului de studii 2016 – 2017. Președintele Senatului, rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a menționat în debutul ședinței că anul de studii 2016-2017 a fost unul de succes la toți indicatorii de referință. Despre totalurile anului de studii și deciziile adoptate în cadrul ședinței vă puteți informa din materialul publicat în pag.  4, la rubrica „Viața Academiei”.

Senatul Academiei: totalurile anului de studii

Senatul Academiei de Administrare Publică, întrunit în ședință la 4 iulie curent, a luat în dezbatere mai multe chestiuni, inclusiv totalurile activității științifice și de instruire în anul de studii care s-a încheiat.

Rectorul Academiei de Administrare Publică, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a menționat în debutul ședinței că anul de studii 2016-2017 a fost unul de succes la toți indicatorii de referință.

Potrivit lui Ion DULSCHI, director Departament studii superioare de master, care a prezentat informația despre totalurile procesului de instruire la ciclul II, studii superioare de master, în anul de studii 2016-2017 și sarcinile pentru anul de studii 2017-2018, a comunicat că în procesul de studii au fost antrenați 57 de profesori. Pe parcursul anului, au fost publicate 159 de lucrări științifice. La toate formele de studii au fost instruiți 910 studenți. Frecvența medie a studenților a constituit 74,6 procente. Media generală la susținerea tezelor de master la învățământul fără frecvență a fost de 9,3 procente, iar la învățământul cu frecvență – 8,88 la sută. Reușita media a studenților-masteranzi a constituit de la 86,4 până la 97,5 procente.

Lansarea promoției 2017 de absolvenți ai Academiei

Ziua de 4 iulie 2017 va rămâne ca o zi memorabilă, va însemna o nouă deschidere pe drumul vieții pentru cei 117 studenți-masteranzi ai Academiei de Administrare Publică. În această zi a avut loc festivitatea de înmânare a diplomelor absolvenților studiilor superioare de master ştiinţific și de profesionalizare la programele „Teoria și practica administrației publice”, „Administrare publică”, „Anticorupție”,„ Drept public”, ,,Management” și ,,Relații internaționale”.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.