Noutăţi

Absolvenții anului 2018 au devenit posesori ai diplomelor de master

Pe 23 iunie curent, de Ziua funcționarului public, la Academia de Administrare Publică a avut loc festivitatea de înmânare a diplomelor de master.

De rând cu profesorii și absolvenții instituției la eveniment au participat Mihai POALELUNGI, președinte al Curții Constituționale, Viorelia MOLDOVAN-BĂTRÎNAC, consilier al Prim-Ministrului Republicii Moldova în domeniul educației, Iurie CIOCAN, director al Centrului pentru Implementarea Reformelor, precum și, reprezentanți TÜV Thüringen – Bogdan TRUȘCĂ, manager TÜV Karpat, Divizia Industry, profesor asociat la Universitatea Politehnică din București, și Rodica VASILOAE, auditor senior TÜV Karpat, Divizia Certificate Sisteme de Management de Personal, alți oaspeți din țară și de peste hotare.

Rectorul Academiei de Administrare Publică, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a adus mulțumiri cadrelor didactice și celor 106 absolvenți pentru efortul depus pe parcursul anilor de studii. Este semnificativ faptul că dumneavoastră absolviți instituția noastră acum, când s-au împlinit 25 de ani de la fondarea acesteia, iar înmânarea diplomelor are loc chiar de Ziua funcționarului public, a spus rectorul. Conducătorul instituției a urat mult succes proaspeților deținători de diplome de master, care completează rândurile celor aproape 6 mii de absolvenți ai Academiei pe parcursul unui sfert de veac de activitate. În acest răstimp aproape 50 de mii de funcționari publici din republică au urmat cursurile de dezvoltare profesională la Academie.

Ședință de monitorizare a proiectului servicii pentru biblioteci

Pe 14 iunie 2018, la Academia de Administrare Publică a avut loc o ședință de monitorizare a Proiectului ,,Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă şi reformarea bibliotecilor” (LNSS), implementat în cadrul programului Erasmus+ ,,Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior (2015 – 2018)”. Monitorizarea proiectului a fost efectuată de către reprezentanții Oficiului Național Erasmus+ în Republica Moldova.

În cadrul ședinței, rectorul Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a precizat că, actualmente, la Academia de Administrare Publică sunt în derulare 6 proiecte. Activitățile în cadrul proiectului din programul Erasmus+, în opinia sa, au condus la creșterea calității serviciilor oferite de Biblioteca Științifică a Academiei, care dispune de peste 46 mii volume de carte. Una dintre recentele realizări este deschiderea sălii Multimedia. Rectorul instituției a adus mulțumiri Oficiului Național Erasmus+ pentru suportul acordat.

Claudia MELINTE, coordonator al Oficiului Național Erasmus+ în Republica Moldova, a apreciat că monitorizarea nu este doar o trecere în revistă a realizărilor, dar și estimarea sustenabilității acestui proiect în viziunea instituției și, în ultimă instanță, a oportunităților de aplicare la noi proiecte în viitor.

În atenția absolvenților anului II

Festivitatea de înmânare a diplomelor de master va avea loc pe data de 23 iunie 2018, sâmbătă, ora 10.00, în sala 301.

Înregistrarea absolvenților: 9.00 - 9.40.

Informații suplimentare: tel. 022 28-48-70, 022 73-16-70.

Reprezentanții Academiei la Spartachiada SINDASP

Reprezentanţii asociației sindicale din cadrul Academiei de Administrare Publică au participat la Spartachiada republicană a Federației Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP), ediția a VI-a.

Competiția s-a desfășurat în perioada 8-10 iunie 2018 la baza de odihnă „Cristiano” din localitatea Slobozia-Dușca, Criuleni. Pe lângă organizatori – funcționari ai Federației Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova în frunte cu președintele acesteia, Vlad CANȚÎR, evenimentul a întrunit reprezentanți ai 17 asociații sindicale - în total peste 400 de participanți, precum și oaspeți străini.

Echipele au concurat la 6 probe sportive: volei, mini-fotbal, șah, dame, tenis de masă și ștafetă.

Încheierea misiunii de audit extern al calității

La Academia de Administrare Publică s-a încheiat misiunea de audit extern privind implementarea sistemului de management al calității în vederea certificării ISO 29990:2010 în domeniul dezvoltării profesionale pentru serviciul public.

Pe parcursul a 3 zile, experții internaționali Peter VÖLK, Lead Auditor TÜV Thüringen, și Rodica VASILOAE, Auditor TÜV Karpat, au evaluat activitatea instituției în vederea implementării sistemului de management al calității. În acest scop, au luat cunoștință de activitatea administrației Academiei, Departamentului dezvoltare profesională, Consiliului calității, a Secției managementul calității, Direcției managementul personalului și relații publice, Direcției generale logistică, Bibliotecii științifice și a Direcției planificare și evidență contabilă.

În cadrul ședinței de totalizare a misiunii de audit, experții TÜV au adus la cunoștința conducerii Academiei și șefilor de subdiviziuni rezultatele auditului. Potrivit experților, implementarea sistemului de management al calității se înscrie în eforturile depuse de colectivul instituției pentru eficientizarea procesului de dezvoltare profesională a funcționarilor publici.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.