Noutăţi

A fost aprobat Planul de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici la comanda de stat pentru semestrul i, anul 2020

Planul de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici a fost elaborat în temeiul art. 37 din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică și statutul funcţionarului public, în baza Hotărârii Guvernului nr. 18 din 15 ianuarie 2020 cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici în anul 2020, și are drept scop îmbunătăţirea performanţei autorităţilor publice prin dezvoltarea capacităţilor profesionale ale personalului, în cadrul Academiei de Administrare Publică.

Planul a fost expediat în adresa autorităților publice locale și centrale.

Cooperarea cu SNSPA, o nouă etapă

Rectorul Academiei de Administrare Publică, Oleg BALAN, profesor universitar, doctor habilitat, însoțit de Sergiu PALIHOVICI, doctor, șef Catedră științe administrative a Academiei, efectuează, în perioada 22-24 ianuarie curent, o vizită de lucru la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) din București, România.

Scopul vizitei este de a discuta modalitatea de inițiere și depunere a unui proiect comun în cadrul acțiunilor finanțate de către Programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport Erasmus+.

- De mai mulți ani avem o legătură strânsă cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București, în baza unui acord de colaborare în domeniul educației, științei și cercetării, a estimat rectorul AAP, Oleg Balan. Am realizat împreună mai multe proiecte comune privind mobilitatea academică, activități științifice, studierea bunelor practici, schimb de experiență, vizite reciproce, astfel încât avem deja un parteneriat strategic cu această prestigioasă instituție de învățământ din România. Acum intenționăm să aprofundăm această cooperare în cadrul Programului Erasmus+.

Consolidarea rețelelor instituțiilor de formare a funcționarilor publici din Moldova, Georgia și Ucraina

În perioada 13 – 17 ianuarie, la Berlin, Germania a avut loc evenimentul de finalizare a proiectului regional și sesiunea de instruire organizată în cadrul Proiectului “Consolidarea rețelelor instituțiilor de formare a funcționarilor publici din Moldova, Georgia și Ucraina”, implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Management și leadership – curs de formare managerială a personalului din cadrul autorităților publice centrale

Profesionalizarea personalului din serviciul public este unul din obiectivele de bază ale guvernării contemporane, bazate pe criterii de eficienţă, performanţă şi responsabilitate, iar formarea unei elite de conducători ce posedă abilități dezvoltate de management și leadership este o condiție indispensabilă de realizare a angajamentelor strategice și agendei guvernamentale.

Răspunzând solicitărilor multiple ale funcționarilor autorităților publice și conștientizând necesitatea dezvoltării abilităților lor manageriale și de leadership, Academia de Administrare Publică a lansat cursul de formare managerială “Management și leadership” care a dat startul activităților de dezvoltare profesională a personalului din administrația publică în semestrul I al anului 2020.

A apărut nr. 1(566) - 2020 al ziarului „Funcționarul Public”

Primul număr din acest an al ziarului se deschide cu o noutate semnificativă din viața Academiei – vizita reprezentanților Fundației Pontificale Scholas Occurrentes, care s-au aflat pentru a treia oară la Academie în scopul extinderii activităților în Republica Moldova. În cadrul întrevederii au fost discutate detalii privind organizarea și desfășurarea unui program „Scholas educație”, eveniment care va avea loc, în perioada 2 - 7 martie 2020, la Liceului Teoretic „Spiru Haret” din Chișinău cu sprijinul Academiei de Administrare Publică.

„Specificul implementării Sistemului de management al calității” este titlul interviului cu Liubovi Prodan-Șestacova, doctor, conferențiar universitar interimar, șef secție Managementul calității, publicat în pag. 3, la rubrica „Viața Academiei”, în care sunt abordate aspecte privind implementarea la Academie a Sistemului de management al calității.

Dezvoltarea regională în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare și eficienței energetice constituie subiectul materialului, intitulat „În 2020, Uniunea Europeană va continua să finanțeze proiecte de infrastructură în Republica Moldova”, publicat la rubrica „Administrația publică centrală” din pag. 4, proiecte implementate cu contribuția Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.