Noutăţi

MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIONAL

Corespunderea profilului de serviciu public modern capabil să facă fața provocărilor mediului politic, social, economic necesită competenţe complexe din partea personalului autorităţilor publice şi, în special, a celui de nivel managerial, care trebuie să asigure obţinerea în instituţiile publice a unor performanţe deosebite, răspunzând aşteptărilor beneficiarilor serviciilor publice.

Ținând cont de faptul că, calitatea procesului managerial este influenţată direct de nivelul de pregătire a personalului de conducere, Academia de Administrare Publică organizează, la comanda de stat, în perioada 26 – 30 octombrie, cursul de dezvoltare profesională “Managementul organizațional” destinat funcționarilor publici de conducere din autoritățile administrației publice locale de nivelul al doilea cu experiența managerială de până la 5 ani.

ETICA ȘI INTEGRITATEA PROFESIONALĂ ÎN SECTORUL PUBLIC

Întreg personalul angajat în administrația publică are obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, pentru a câştiga şi a menţine încrederea cetățenilor în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.

În acest context, în perioada 26-28 octombrie 2020, la Academia de Administrare Publică se desfăşoară cursul de dezvoltare profesională cu tematica „Etica și integritatea profesională în sectorul public”, pentru funcționari publici de conducere din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale. Cursul este organizat la comanda de stat, stabilită prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 18 din 15.01.2020.

Scopul cursului este consolidarea cunoştinţelor, dezvoltarea abilităţilor şi modelarea atitudinilor/comportamentelor necesare funcţionarilor publici pentru exercitarea eficientă a funcției publice și promovării integrităţii personalului în autorităţile publice.

DISCUȚII ACADEMICE LA SANKT-PETERSBURG ASUPRA PROBLEMELOR COMUNE legate de buna funcționare a administrației publice

În ziua de 22 octombrie, la inițiativa Institutului Nord-Vest de Administrare al Academiei de Economie Națională și Serviciului Public de pe lângă Președintele Federației Ruse. a fost organizată o Masă rotundă cu genericul Reforma serviciului public în spațiul postsovietic. Academia de Administrare publică a fost reprezentată de directorul Departamentului Dezvoltare profesională dna Aurelia Țepordei și decanul Departamentului Studii superioare de master dl Ion Dulschi.

Printre participanți au mai fost reprezentanții Republicii Belarus, Republicii Kazahstan, Republicii Kîrgîzstan și Republicii Uzbekistan.

Cu un cuvânt de salut către participanții la discuție s-a adresat directorul Institutului, dl Vladimir Șamahov, care a mulțumit participanților că au dat curs invitației și a venit cu unele opinii privind necesitatea unei asemenea discuții și așteptările tuturor în vederea identificării soluțiilor de eficientizare a serviciului public, ținând cont de experiența și bunele practici ale țărilor participante la Masa rotundă.

FINALIZAREA CURSULUI DE DEZVOLTARE MANAGERIALĂ “MANAGEMENT ȘI LEADERSHIP”

Pe data de 23 octombrie s-a finalizat cel de-al patrulea curs de dezvoltare managerială „Management şi leadership” desfășurat în anul curent. Cursul a fost organizat la solicitarea Inspectoratului General al Poliției pentru 30 de funcționari de conducere din cadrul acestei autorități.

FELICITARE UNIVERSITĂȚII DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NIICOLAE TESTEMIȚANU” CU PRILEJUL ANIVERSĂRII A 75 DE ANI DE LA FONDARE

Domnului Emil CEBAN,
Rector al Universităţii de Stat de Medicină
și Farmacie „Nicolae Testemițanu”,
profesor universitar,
doctor habilitat în științe medicale

 

Stimate Domnule Rector,

Cu alese sentimente de recunoştinţă pentru activitatea rodnică, plină de abnegaţie, care o desfăşoară Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie timp de 75 de ani, în numele colectivului Academiei de Administrare Publică, Vă adresez sincere felicitări şi urări de bine cu prilejul frumosului jubileu.

Aniversarea marcată în plină toamnă este un deosebit prilej pentru a aprecia înalt realizările obţinute şi a aduce omagiul nostru corpului profesoral-didactic, tuturor colaboratorilor, care prin înaltul profesionalism, căldura sufletului şi dăruire de sine, pregătesc mii de specialişti de calitate pentru ţară, meniţi să-și „consacre toate cunoştințele şi forţele cauzei de ocrotire şi consolidare a sănătăţii omului”.

Instituția, pe care aveți onoarea să o conduceți, a parcurs o cale lungă, plină de inteligență și înțelepciune, creând o Istorie, o Tradiție, un Brand în domeniul ocrotirii sănătății.

Bazându-se pe cele mai frumoase tradiții de instruire, de-a lungul anilor Universitatea a reușit să-și mențină și să promoveze competența profesională, corectitudinea și respectul, orientându-se în permanenţă spre schimbări de esenţă în modul de organizare a învăţământului superior medical.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.