Noutăţi

INTEGRITATEA FUNCȚIONARULUI PUBLIC

Astăzi, 20 noiembrie 2017, a demarat cursul ,,Integritatea funcționarului public”, realizat de către Academia de Administrare Publică la comanda de stat, destinat personalului cu funcții de conducere/execuție din cadrul autorităților administrației publice centrale.

Cursul va dura 3 zile, până la data de 22 noiembrie, și are ca scop actualizarea cunoștințelor participanților la curs și dezvoltarea abilităților necesare promovării integrității personalului în autoritățile publice.

DEZVOLTARE REGIONALĂ

Dezvoltarea regionala este un concept nou, ce urmărește drept scop stimularea și diversificarea activităților economice, stimularea investițiilor în sectorul privat, contribuția la reducerea șomajului, iar ca rezultat - îmbunătățirea nivelului de trai, creșterea economică etc. Politica regională stimulează regiunile să-şi valorifice potențialul şi, beneficiind de sprijin din partea UE, să demareze strategiile de dezvoltare.

În acest context, în perioada 20-24 noiembrie curent, Academia de Administrare Publică organizează cursul de dezvoltare profesională în colaborare cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) cu genericul „Dezvoltare regională”.

Principalele subiecte abordate în cadrul cursului de instruire țin de conceptele fundamentale ale dezvoltării regionale, modelul actual de dezvoltare regională integrată a UE, analiza regională și orientările strategice privind domeniile prioritare de dezvoltare regională etc.

Inițierea unui acord de colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România

Pe 16 noiembrie anul curent, la Academia de Administrare Publică s-a aflat într-o vizită de lucru directorul Centrului de cooperări internaționale al Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, România, Sergiu MIȘCOIU, conferențiar universitar. Vizita a avut loc ca urmare a procesului de inițiere a unei colaborări între cele două instituții de învățământ.

Oaspetele a avut o întâlnire cu prorectorul Academiei, Aurel SÎMBOTEANU, doctor, conferențiar universitar, la care a participat șeful Direcției relații internaționale, Dinu MANOLE. În cadrul întâlnirii s-au discutat probleme de interes comun: colaborarea instituțională în domeniul cercetării, participarea profesorilor, masteranzilor, cercetătorilor la conferințe și activități științifice organizate de cele două instituții de învățământ, publicarea reciprocă de articole în revistele științifice, participarea în comun la elaborarea și implementarea proiectelor cu finanțări externe.

A apărut nr. 21 (514) al ziarului „Funcționarul Public”

Ziarul inserează în prima pagină materialul intitulat „Profesorii Academiei au studiat experiența Germaniei privind managementul calității”, despre vizita de studiu a delegației Academiei de Administrare Publică, în frunte cu rectorul Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, scopul deplasării fiind studierea bunelor practici europene în domeniul managementului calității în instruire și acreditării programelor de instruire. Această deplasare face parte din șirul de acțiuni privind crearea și aplicarea până la sfârșitul anului 2017 a Sistemului de asigurare a calității proceselor de instruire, în conformitate cu Strategia de reformă a administrației publice și a Planului de acțiuni privind implementarea acestea.

În prima pagină este publicat și anunțul despre lansarea concursului de eseuri cu prilejul aniversări a 25-a de la fondarea Academiei de Administrare Publică.

Rubrica „Cooperare internațională” include și materialul „Mobilitate academică prin programul Erasmus+”, în care dna Angela ZELENSCHI, doctor, conferențiar universitar, șefa Catedrei științe administrative, își mărturisește impresiile despre participarea la programul de mobilitate academică de predare la Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București, România.

Profesorii Academiei au studiat experiența Germaniei privind managementul calității

În perioada 5-10 noiembrie 2017, rectorul Academiei de Administrare Publică, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, însoțit de Aurel SÎMBOTEANU, prorectorul Academiei, doctor, conferențiar universitar, Aurelia Țepordei, directorul Departamentului dezvoltare profesională, Tatiana Tofan, șefa Catedrei economie și management public, doctor, conferențiar universitar, precum și de colaboratori ai Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei, a efectuat o vizită de studiu în Republica Federală Germania. Scopul vizitei l-a constituit studierea bunelor practici europene în domeniul standardelor de management al calității în instruire și a evaluării impactului activităților de instruire.

Menționăm faptul că, potrivit Strategiei de reformă a administrației publice, a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia, Academia de Administrare Publică urmează să creeze și să aplice, până la sfârșitul anului 2017, Sistemul de asigurare a calităţii proceselor de instruire, iar în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 616 din 18.05.2016 - programele de studii, inclusiv de formare continuă, urmează a fi acreditate ca rezultat al evaluării externe a calității.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.