Ședința de monitorizare a proiectului „Educational for Drone (eDrone)”

Distribuie pe rețelele de socializare!

Oficiul Național Erasmus+ în Moldova a organizat, recent,  o ședință de monitorizare a proiectului „Educational for Drone (eDrone)”, desfășurat în cadrul Programului Erasmus+ „Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior”.

Proiectul reunește 17 universități din 8 țări: 4 din UE (Italia, Franța, Polonia, România) și 4 - postsovietice (Armenia, Georgia, Moldova, Belarus)." data-share-imageurl="http://www.aap.gov.md/sites/default/files/images/news/image015.jpg">

 

Oficiul Național Erasmus+ în Moldova a organizat, recent,  o ședință de monitorizare a proiectului „Educational for Drone (eDrone)”, desfășurat în cadrul Programului Erasmus+ „Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior”.

Proiectul reunește 17 universități din 8 țări: 4 din UE (Italia, Franța, Polonia, România) și 4 - postsovietice (Armenia, Georgia, Moldova, Belarus). Din partea Moldovei la proiect participă 4 instituții de învățământ superior: Academia de Administrare Publică (AAP), Academia de Poliție „Ștefan cel Mare" (ACAPOL), Universitatea de Stat din Moldova (USM), Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM), precum  și Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC). Ședința s-a desfășurat în incinta Universității de Stat din Moldova, scopul acesteia a fost discutarea rezultatelor și progresului proiectului în perioada de raportare: octombrie 2016 – septembrie  2017 și activitățile planificate până la sfârșitul anului 2017. La eveniment au participat reprezentanții Oficiului Național Erasmus+ în Moldova: Claudia Melinte, Cristina Gherman, Ana Samson și membrii echipelor de proiect din Moldova.

Ședința a fost deschisă de către dl Florentin Paladi, prorector pentru cercetare, USM,  coordonator național al proiectului EDron, care a prezentat participanții și a anunțat scopul și obiectivele reuniunii.

Claudia Melinte, coordonatorul Oficiului Național Erasmus+ în Moldova, a subliniat în discursul său, „Monitorizarea pe teren: o procedură regulată de gestionare a proiectului”,   utilitatea unor astfel de ședințe pentru a putea discuta și analiza activitățile comune, dar și problemele cu care se confruntă partenerii de proiect.

Cu un mesaj de salut s-a adresat participanților la ședință dl Pasquale Daponte, UNISANNIO, Coordonator internațional al proiectului EDron, care a făcut o prezentare succintă a scopului și obiectivelor proiectului, a relatat despre realizările și problemele implementării proiectului. 

În cadrul ședinței de monitorizare a proiectului, reprezentanții echipelor de proiect din partea instituțiilor de învățământ superior: Silvia Dulschi (AAP), Tatiana Bulimaga (USM), Iurie Odagiu (ACAPOL), Oleg Stiopca (UASM) au prezentat rapoarte privind stadiul actual al proiectului: activitățile realizate și rezultatele obținute conform planului de acțiuni ale proiectului.   

Pe parcursul ședinței, participanții au vorbit despre realizările și provocările întâlnite în perioada de raportare, au menționat activitățile care urmează să fie desfășurate  până la sfârșitul anul 2017.

Membrii proiectului au răspuns la întrebările reprezentanților Oficiului Național Erasmus+, au înaintat propuneri, au punctat și provocările care ar putea apărea în viitor, identificând, totodată, și soluțiile posibile.

Galerie foto

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.