Ședința ordinară a Senatului Academiei

Pe 16 mai curent, a avut loc ședința ordinară a Senatului Academiei de Administrare Publică, moderată de președintele Senatului, rectorul Academiei, dl Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar.

Pe ordinea de zi a ședinței au fost incluse mai multe chestiuni ce țin de activitatea Academiei pentru a fi examinate și aprobate. Dna Silvia GORIUC, doctor, conferențiar universitar, șef Catedră științe juridice, s-a referit la unele modificări la Planul de învățământ al programei „Drept public”, care prevăd, în mod deosebit, schimbarea coraportului dintre numărul de ore teoretice și practice, accentul fiind pus pe cele practice. Modificările urmează a fi operate atât pentru studiile la zi cât și la cele cu frecvență redusă.

Dna Silvia DULSCHI, doctor, conferențiar universitar, șef Direcție știință și doctorat, secretarul științific al Senatului, a prezentat Planul de activitate științifică a Academiei pentru anul 2017, care a fost elaborat în scopul realizării activităților ce țin de direcțiile științifice prioritare ale Academiei la profilul „Suport științific în modernizarea administrației publice din Republica Moldova” și întru executarea atribuțiilor instituției în domeniul cercetări științifice, stipulate în Strategia de cercetare a Academiei de Administrare Publică pentru anii 2016 - 2020. Planul are 7 compartimente ce se referă la activitățile de cercetare științifică, o noutate pentru anul 2017 fiind instituirea concursurilor „Cercetătorul anului 2017” și „Tânărul cercetător al anului 2017”.

Prim-prorectorul Academiei, dl Andrei GROZA, doctor, conferențiar universitar, a prezentat Planul de activități privind organizarea admiterii la ciclul II, studii superioare de master în cadrul Academiei de Administrare Publică, subliniind că de calitatea acestor activități va depinde numărul de aspiranți de a face studii de master la Academie, referindu-se în context la cele realizate, la coordonarea activităților cu Cancelaria de Stat, cu ministerele de resort, inclusiv privind numărul de burse pentru studii de master de profesionalizare. Urmează să fie desfășurată o amplă campanie de promovare a imaginii instituției ca Centru Național de pregătire a cadrelor înalt calificate pentru serviciul public al țării prin intermediul mass-mediei și al altor surse de informare ca, la 1 iunie curent, să-și înceapă activitatea Comisia de admitere. În acest context, rectorul Oleg Balan a ținut să accentueze că există toate premisele ca, și în acest an, Academia să fie unica instituție de învățământ superior din țară în care va fi concurs la examenele de admitere.

În continuare, prim-prorectorul a prezentat Regulamentul privind Sistemul de Management al Calității (SMC) în Cadrul Academiei de Administrare Publică, elaborat în conformitate cu prevederile Codului Educației al Republicii Moldova și Regulamentul privind acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Academiei de Administrare Publică, acest document fiind o premieră pentru Academie, dar necesar pentru procedura de acordare pe viitor a acestei onorabile distincții personalităților marcante din țară și de peste hotare. Vom menționa, că până acum sunt patru deținători ai acestui titlu onorific al Academiei, printre care primul rector al Academiei, dl Mihail PLATON, și Primul Președinte al Republicii Moldova, dl Mircea SNEGUR.

În cadrul ședinței Senatului au mai fost examinate chestiunile „Cu privire la aprobarea Planului editorial” (raportor Silvia Dulschi), „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și administrarea site-ului Academiei de Administrare Publică” (raportor Mihai CARAGHEORGHE, șef-adjunct Direcție generală logistică) și „Cu privire la activitatea financiară a instituției în anul 2016” (raportor Elena ANDRONOVICI, șef Direcție planificare și evidență contabilă).

Membrii Senatului au aprobat toate chestiunile de pe ordinea de zi a ședinței cu completările și modificările de rigoare a documentelor prezentate.

Finalul ședinței Senatului a fost unul emoțional. Rectorul Oleg Balan a înaintat propunerea de a acorda titlul de Doctor Honoris Causa al Academiei de Administrare Publică prorectorului Aurel SÎMBOTEANU, doctor, conferențiar universitar, pentru meritele deosebite în dezvoltarea științei administrative autohtone, domnia sa activând în cadrul Academiei din anul 1994. Membrii Senatului au votat în unanimitate pentru această propunere.

Tag-uri: 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.