A APĂRUT CEL DE-AL 100-LEA NUMĂR AL REVISTEI „ADMINISTRAREA PUBLICĂ”

În ajunul Anului Nou, 2019, a apărut de sub tipar cel de-al 100-lea număr (nr. 4/2018) al revistei „Administrarea Publică”. Timp de 25 de ani, această publicație metodico-științifică bine cunoscută și apreciată în mediul academic din republică și de peste hotarele sale a apărut sistematic, an de an, reflectând și luând în dezbatere cele mai actuale aspecte teoretice și practice ale științei administrației, ale dreptului, economiei, științelor politice și relațiilor internaționale. Timp de 25 de ani revista „Administrarea Publică” a fost un bun condrumeț și un susținător activ al organelor administrației publice centrale și locale, al cercetătorilor în domeniu, al funcționarilor publici din Republica Moldova.

Și în acest număr aniversar revista își continuă tradițiile sale, deschizându-se cu rubrica „Administrarea publică: teorie și practică”. Primul articol plasat la acest compartiment este cel semnat de Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, rector al Academiei de Administrare Publică, - „Academia de Administrare Publică în sprijinul reformei administrative”. Articolul prezintă o sinteză a realizărilor Academiei pe parcursul unui sfert de secol, dar și o perspectivă a principalelor sale activități de viitor. „Timp de un sfert de secol de activitate, Academia de Administrare Publică s-a afirmat în calitate de centru național de dezvoltare a științei administrației, promovare a politicii de stat în domeniul administrației publice, de instruire și dezvoltare profesională a personalului din serviciul public și de asigurare științifică și metodologică a activității autorităților publice din Republica Moldova”, - menționează autorul.

Elena BACALU, președinte al Comisiei administrație publică a Parlamentului Republicii Moldova, semnează la aceeași rubrică articolul „Aspecte legislative în contextul reformării și modernizării administrației publice din Republica Moldova”, iar Aurel SÎMBOTEANU, doctor în științe politice, conferențiar universitar, prorector al Academiei de Administrare Publică, propune cititorilor revistei, către Centenarul Marii Uniri, articolul „Actul Unirii din 1918 și revenirea la sistemul administrativ tradițional în Basarabia interbelică”. În acest studiu sunt analizate condițiile istorice care au favorizat procesul de unire a Basarabiei cu Regatul României; sunt evidențiate activitățile de ajustare treptată a sistemului administrativ basarabean de nivel provincial și local din perioada interbelică la modelul tradițional românesc.

De problemele administrației publice locale se mai preocupă la această rubrică Angela POPOVICI, doctor în științe istorice, conferențiar universitar, și Violeta TINCU, doctor în științe administrative, lector superior universitar, care iau în dezbatere problemele legate de conceptul guvernării responsabile la nivel local și rolul administrației publice în organizarea și gestionarea serviciilor publice de gospodărie comunală.

În luna noiembrie a anului în curs s-au împlinit 25 de ani de la apariția primului număr al revistei „Administrarea Publică”. Acum, dragă cititorule, ții în mâini cel de-al 100-lea număr al publicației. Cu prilejul acestor două evenimente importante, pe 15 noiembrie curent, la Academia de Administrare Publică a avut loc o ședință la masa rotundă, la care au participat membrii Colegiului redacțional, profesori, doctoranzi și masteranzi ai Academiei, funcționari publici. Ei au luat în dezbatere diverse aspecte ale activității revistei. Această discuție interesantă inaugurată de rectorul Academiei, Oleg Balan, și moderată de prorectorul Aurel Sîmboteanu, este reflectată pe larg în paginile revistei.

Rubrica „Societatea civilă și statul de drept” este susținută de Anatolie BANTUȘ, doctor în drept, profesor universitar, Andrei GUȘTIUC, doctor în drept, conferențiar universitar, Cristina TÎȘCUL, doctorandă, Natalia CHIPER, doctor în drept, lector superior, și Doina CAZACU, doctor în drept, conferențiar universitar interimar, cu articolele „Unele concretizări doctrinare privind natura juridică a serviciului public”, „Impactul noii legislații bancare asupra activității de creditare din Republica Moldova”, precum și „Modalități de capturare a complexului patrimonial al unei persoane juridice: caracterizare criminalistă”.

Eugenia CEBOTARU, magistru, lector universitar, și Olga DIMA-CEBOTARU, magistru în relații publice și publicitate, semnează la rubrica „Instruirea funcționarilor publici: strategii și tehnologii noi” un articol cu tentă de originalitate – „Dronele – ideile viitorului par a fi luate din altă lume”.

Nu lipsește din acest număr de revistă nici tradiționala rubrică „Relații internaționale și integrare europeană”. Persoanele interesate pot lua cunoștință aici de articolele „Comunicare interculturală în mediul universitar: blocaje și soluții” (autor – Stela SPÎNU, doctor în filologie), „Formarea sistemului de administrare regională în Ucraina cu luarea în considerare a experienței europene” (autor – Andrei MAIEV, doctor în administrarea publică, conferențiar universitar, Odessa, Ucraina), „Poziționarea transfrontalieră a identităților culturale” (autor – Svetlana KOCI, doctor în științe politice, conferențiar universitar, Odessa, Ucraina).

Acest număr de revistă puțin neobișnuit se încheie cu rubrica „Tribuna tânărului cercetător”.
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.