A apărut nr. 1 (518) al ziarului „Funcționarul Public”

Primul număr al ziarului „Funcționarul Public” din anul jubiliar al Academiei de Administrare Publică, 2018, reflectă noile măsuri de perfecționare continuă a procesului de studii. Este vorba, în primul rând, de crearea Consiliului calității al Academiei. În cadrul ședinței ordinare a noii subdiviziuni, despre care se vorbește în prima pagină a ziarului, președintele Consiliului, rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a subliniat că activitatea Consiliului calității are un rol decisiv în pregătirea instituției pentru acreditare, precizând faptul că inițial se va purcede la acreditarea Departamentului dezvoltare profesională.

Tot în acest număr, este lansată Ancheta anului jubiliar, la rubrica „Academia de Administrare Publică la 25 de ani”. Scopul este de a urmări evoluția imaginii instituției pe parcursul celor 25 de ani de la fondarea sa prin răspunsurile la anchetă din partea absolvenților Academiei de toate promoțiile.

Primele răspunsuri le-am primit de la Veaceslav BOUBĂTRÂN, vicepreședintele raionului Glodeni, publicate în pag. 5, alături de subrubrica „O istorie a Academiei în file de ziar”, unde sunt inserate spicuiri din ziarul „Funcționarul Public” despre evenimentele din perioada anului 2004.

La rubrica „Proiecte în derulare”, din pag. 3, este publicat materialul „Oportunitate de dezvoltare regională a Republicii Moldova”, despre realizările pe parcursul anului 2017 în cadrul proiectului „Managementul dezvoltării regionale privind diminuarea disparităților interregionale în cadrul Republici Moldova prin prisma noii politici de coeziune europeană”, semnat de directorul de proiect Tatiana TOFAN, doctor, conferențiar universitar, șef Catedră economie și management public.

Fenomenul migrației este reflectat în pag. 4, unde este publicat materialul „Diaspora pentru dezvoltarea țării de origine”, semnat de Rodica RUSU, doctor în politologie, conferențiar universitar, șef Catedră științe politice și relații internaționale. Autoarea a reprezentat Academia de Administrare Publică la Conferința științifică internațională de la Chișinău „Diasporele lumii contemporane: contextul regional și potențialul pentru dezvoltarea sustenabilă a țării de origine”.

În pag. 7, Sergiu VLĂDICĂ semnează materialul „Experiențe ce merită a fi promovate”, despre forumul autorităților publice locale din raionul Fălești, în cadrul căruia Tatiana ȘAPTEFRAȚI, doctor, conferențiar universitar la Catedra științe administrative, a accentuat eficacitatea aprofundării relațiilor de colaborare dintre Academia de Administrare Publică și autoritățile publice centrale și locale.

La rubrica „Noutăți editoriale” este prezentat numărul 4/2017 al revistei „Administrarea Publică”.

Tradițional, în fiecare an, în această perioadă, este omagiat Poetul Național, Mihai Eminescu. La rubrica „Eminesciana”, scriitorul și publicistul Tudor PALLADI semnează eseul „Viața Neamului și viața Geniului” cu o profundă analiză a geniului eminescian în literatura și publicistica națională și universală.

Rubrica mai include poezia lui Mihai Eminescu „Din străinătate”, în care marele poet pune accentul pe datoria sacră de a iubi Patria, locurile natale, foarte actuală și în ziua de azi.

Prim-prorectorul Academiei de Administrare Publică, Andei GROZA, doctor, conferențiar universitar, continuă investigațiile sale privind locul și rolul limbii române în istoria universală. În acest număr, la rubrica „Frumoasă-i limba ce-o vorbim”, din pag. 10, domnia sa semnează materialul „Despre originea rumânească a cuvintelor an, Ana, Diana, Andrian, Ioan și altora din această familie”.

În pag. 11 și 12, la rubrica „Buna guvernare locală” este publicat materialul „Aspecte statutare în administrația publică” în baza Ghidului practic „Instrumente de bună guvernare la nivel local”, elaborat și editat în 2017. Începând cu acest număr, în contextul lucrării menționate, vor fi abordate aspecte practice ale guvernării locale, menite să vină în ajutorul funcționarilor publici.

Accesați versiunea online a ziarului ,,Funcționarul Public”  nr. 1 (518), 2018

Tag-uri: 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.