A apărut nr. 14 (507) al ziarului „Funcționarul Public”

Conferințele din luna mai a fiecărui an, care au devenit o frumoasă tradiție chiar din primii ani de la fondarea Academiei de Administrare Publică, au semnificația nu numai de a marca Ziua instituției, dar și de a concentra realizările cercetărilor științifice pe parcursul unui an de zile ale cadrelor profesoral didactice și ale reprezentanților mediului științific din țară și de peste hotare, ceea ce vine să accentueze caracterul științific aplicativ al activității de aproape un sfert de veac al Academiei în calitatea sa de instituție de învățământ superior și de centru național de promovare a politicii de stat în domeniul administrației publice. Constatarea se conține în editorialul ziarului intitulat ,,Conferințele din mai ale Academiei – opinii europene în domeniul cercetărilor științifice”, care este o meditație ecou pe marginea recentei conferințe științifico-practice cu participare internațională ,,Teoria și practica administrării publice”.

În paginile 1 și 3 ziarul găzduiește un interviu cu Iurie CIOCAN, director al Centrului de Implementare a Reformelor, o nouă instituție publică fondată recent prin hotărâre de Guvern. Intervievatul se referă la diverse aspecte și viziuni privind reforma administrației publice centrale și locale.

Veaceslav BULAT, directorul Institutului pentru Dezvoltare Urbană, doctorand la Academia de Administrare Publică, a propus o nouă modalitate de creare a întreprinderilor intercomunitare, mult mai eficiente din punct de vedere economic, dar și cu capacități avansate de prestare a serviciilor de calitate. În articolul ,,Eficientizarea întreprinderilor intercomunitare” autorul prezintă această metodologie inovativă pentru o informare mai largă a autorităților publice din republică.

Un alt discipol al Academiei, studentul-masterand Victor PLETOSU, se referă la Gala Bunelor Practici cu genericul ,,Instrumente de participare a tinerilor la dezvoltarea durabilă a comunităţii”, ediţia VII, organizată de Consiliul raional Ialoveni, în calitatea sa de specialist principal în domeniul politicilor de tineret al acestui consiliu.

Rodica RUSU, doctor, conferențiar universitar, șef Catedră științe politice și relații internaționale a Academiei, semnează un amplu articol ,, Programul Fulbright – noi deschideri în lumea științei”  despre  bursa de cercetare pentru o durată de cinci luni (februarie-iunie 2017) în cadrul subprogramului Fulbright Scholar Program al Programului Fulbright din Statele Unite ale Americii, de care a beneficiat prin concurs. ,,Oferirea Bursei Fulbright a fost pentru mine o oportunitate, la care puteam doar visa, și care a devenit realitate anume în calitate de profesor la Academia de Administrare Publică. Proiectul de cercetare viza rolul diasporei în transferul valorilor politice în țara de origine”, scrie autoarea.

Silvia DULSCHI, șef Direcție știință și doctorat a Academiei, doctor, conferenţiar universitar, manager de proiect eDrone, prezintă cititorului impresiile și totalurile participării la două ateliere organizate în cadrul proiectului “Educational or Drone (eDrone)”, care s-au desfășurat în orașele Tbilisi (Georgia) și Erevan (Armenia).

Tatiana MANOLE (BOTNARU),  doctor habilitat în științe economice,  profesor universitar,  membru al colegiului de redacție al revistei „Administrarea Publică”, care timp de 24 de ani a predat la Academia de Administrare Publică, continuă șirul de mărturii din anii deportărilor, înșirând o filă din biografia familiei Botnaru Maxim Efrem, din satul Negureni, raionul Telenești.

În ultima pagină a ziarului, la rubrica ,,Diverse”, este publicat articolul ,,Duruitoarea Veche – „cuib al umanității”, semnat de Galina ZAMURDAC, vicepreședinte al raionului Râșcani.

    Accesați versiunea online a ziarului ,,Funcționarul Public” nr. 14 (507) iulie 2017

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.