A apărut nr. 3 al ziarului „Funcționarul Public”

În primele pagini ale ziarului este publicat un amplu material despre susținerea publică a tezelor de master, învăţământ cu frecvenţă redusă, la programele: Administrare publică, Anticorupție, Management, Relații internaționale și Management informațional în administrația publică. Sesiunea de susținere a tezelor de master a reflectat bagajul de cunoştinţe temeinice acumulate de cei 229 de masteranzi pe parcursul celor doi ani și jumătate de studii, gradul lor înalt de pregătire pentru a se încadra în serviciul public al ţării şi de a-şi aduce contribuţia la implementarea reformelor preconizate în administrarea publică la nivel central și local.

La rubrica „Cooperare internațională” sunt inserate materialele despre întrevederile rectorului Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, cu experții germani din partea Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) prof. Dieter SCHIMANKE și Detlef WENDT, însoțiți de Alexandr MURAVSCHI, consultant național superior GIZ, fiind abordate probleme de colaborare cu referință la implementarea Strategiei privind reforma administrației publice pentru anii 2016-2020, și cu Ambasadorul Azerbaidjanului în Republica Moldova, Gudsi OSMANOV, cu care a discutat diverse aspecte ale colaborării dintre instituțiile de profil ale Republicii Moldova și Azerbaidjanului.

În pag. 6 sunt publicate materiale despre activitățile din cadrul proiectelor în derulare ,,Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor” (2015 – 2018), implementat în cadrul programului Erasmus+ ,,Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior” (2015 – 2018), și „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare”.

Zilei autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală este consacrat un material, în care se menționează că autoritățile publice locale trebuie să asigure un dialog eficient dintre cetățeni și autoritățile statului, precum și rolul Academiei de Administrare Publică în pregătirea cadrelor înalt calificate pentru un serviciu public modern al țării noastre.

La rubrica „Buna guvernare locală” sunt inserate informații despre practicile avansate de lucru din cadrul Consiliilor raionale Drochia, Hâncești și Cimișlia.

Urmează rubricile tradiționale „Întrebați, răspundem”, „În lumea științei și a tehnicii”, „Dura lex, sed lex” și „Diverse”, în ultima pagină fiind publicată relatarea primarului de Văsieni, Sergiu CANDU, despre Muzeul raional de istorie și etnografie „Anatol Candu” din Văsieni.

Aici puteți accesa versiunea online a ziarului ,,Funcționarul Public”  nr. 3, 2017 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.