BUGETAREA SENSIBILĂ LA GEN DISCUTATĂ CU FACTORII DE DECIZIE ANTRENAȚI ÎN PROCESUL BUGETAR

Cursurile de dezvoltare profesională cu tematica „Bugetarea sensibilă la gen”, organizate în parteneriat cu Entitatea UN WOMEN, includ sesiuni aparte, desfășurate cu participarea factorilor de decizie antrenați în procesul bugetar din cadrul autorităților publice locale de nivelul II.

Astfel, în zilele de 23 și 24 septembrie 2021, în regim online, s-au întrunit vicepreședinții/te de raion, șefii/ele subdiviziunilor finanțe, consilieri/e raionali/e pentru a se informa și a face un schimb de experiență vis a vis de abordarea integratoare a egalității de gen în exercitarea eficientă a atribuțiilor.

Salutând participanții/ele la curs, dna Aurelia Țepordei, directoarea Departamentului dezvoltare profesională, a menționat, că oportunitățile folosite prin participarea la cursurile de dezvoltare profesională vor spori gradul de competență al funcționarilor/elor publici/ce și oficialilor/elor aleși/se în domeniul egalității de gen și vor contribui la exercitarea eficientă a atribuțiilor, în special, la componentele integrării de gen și bugetării sensibile la gen.

În mesajul adresat participanților/elor, dna Tatiana Udrea, manageră de programe a Entității UN WOMEN, s-a referit la rolul important al factorilor de decizie din cadrul autorităților publice locale de nivelul II, care sunt nemijlocit antrenați în procesul bugetar, dar și a consilierilor/elor raionali/e, care sunt parte a acestui proces și prin activitatea lor în cadrul comisiilor consultative, discuțiile cu cetățenii, participarea la audieri și consultări publice au posibilitatea de a promova și a contribui la asigurarea integrarării aspectelor de gen în cadrul procesului bugetar.

Formatoarele cursului - dna Veronica Butnaru, expertă în domeniu și dna Tatiana Tofan, doctor, conferențiar universitar, au familiarizat participanții/ele cu conceptele fundamentale și constatările empirice privind egalitatea de gen și bugetarea sensibilă la gen, cu etapele integrării aspectelor de gen în procesul bugetar și cu principalele aspecte ale Cadrului bugetar pe termen mediu.

În cadrul cursului au fost realizate activități practice, care, ulterior, vor permite participanților/elor să aplice corect cadrul juridic în vigoare și să integreze aspecte sensibile la gen în procesele, deciziile și reglementările specifice sferei de activitate, să elaboreze indicatori pentru statistica bugetară sensibilă la gen și să monitorizeze politicile și bugetele sub aspectul sensibilității la gen.

Participanții/ele s-au arătat interesați, în special, de subiectele ce țin de vulnerabilitatea financiară în perioada pandemiei și influența pandemiei COVID-19 asupra bunăstării populației, menționând că cunoașterea multilaterală a problematicii egalității de gen va permite identificarea la timp a problemelor, dar și a soluțiilor optime.
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.