Cel mai important for științific al anului Conferinţa ştiinţifico-practică „Teoria și practica administrării publice”

Pe 19 mai 2017, a avut loc Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internațională cu genericul „Teoria şi practica administrării publice”. Acest for științific anual a fost dedicat Zilei Academiei și celei de-a 24-a aniversări de la fondarea acesteia (21 mai 1993).

La eveniment au participat cadrele didactice, doctoranzii şi masteranzii Academiei, oameni de ştiinţă, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, ambasadori, precum şi oaspeţi din România, Ucraina, Cehia și alte state.

După onorarea simbolurilor de stat ale Republicii Moldova și Academiei de Administrare Publică, moderatorul conferinței, Oleg BALAN, rector al Academiei, doctor habilitat, profesor universitar, a felicitat asistența cu prilejul celei de-a 24-a  aniversări de la fondarea instituției. Rectorul Academiei a menționat în cuvântul de salut că înaltul for științific este la cea de-a 21 ediție și reprezintă realizările de prestigiu în domeniul științelor administrației ale corpului profesoral-didactic, ale întregului colectiv al instituției, fiind promovată imaginea sa pe plan intern și internațional ca un adevărat centru național de promovare a politicii de stat în domeniul administrării publice și pregătire a cadrelor de înaltă calificate pentru serviciul public al republicii.

Rectorul Academiei a prezentat oaspeții conferinței: Valentin GUZNAC, secretar general-adjunct al Guvernului, Vasile MARINA, viceministru al educației, fost rector al AAP, Gheorghe GALBURA, viceministru al apărării, absolvent al Academiei, Ion GUCEAC, vicepreședinte al AȘM, Valeriu CUȘNIR, președinte al Consiliului pentru dezvoltare strategică instituțională al AAP, Vlad CANȚÎR,  președinte al Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciul Public.

Oleg Balan și-a exprimat, de asemenea, recunoștința pentru participarea la eveniment a Ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova, Gudsi Dursun oglu OSMANOV, a vice-Ambasadorului Statului Qatar în Moldova, Naif Iassim ALABDUL AJABBAR, a profesorului Nikolai IJA, director al Institutului Regional de Administrare Publică din Odessa, Serghei GRINEVEȚKI, om politic din Ucraina, Cristian BITEA, președinte al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici din România, Adrianei CÂRCIUMARU, director al Direcției relații internaționale din cadrul aceleiași Agenții, a colegilor de la Universitatea Brno, Republica Cehă – Viktor ONDRAK și Bernard NEUWIRTH, Thomas SCHMITZ, care deja al doilea an activează în cadrul AAP în calitate de expert al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Valentin GUZNAC a remarcat în luarea sa de cuvânt interesul sporit față de tematica abordată în cadrul Conferinței de către cercetătorii și reprezentanții mediului academic și științific. Reforma administrației publice este o prioritate absolută pentru Guvernul Republicii Moldova. Echipa de cercetători, funcționari și discipoli ai Academiei de Administrare Publică are, în opinia sa, o misiune foarte importantă – de a persevera întru transpunerea în practică a rezultatelor activității științifice.

Excelența Sa, Ambasadorul Gudsi Dursun oglu OSMANOV, a accentuat legătura strânsă dintre AAP și Academia de Administrare Publică pe lângă Președintele Republicii Azerbaidjan. Actualmente, a menționat domnia sa, este în stadiu de pregătire un acord de cooperare între cele două instituții de învățământ superior.

M-am convins de profesionalismul studiilor în domeniul administrării publice efectuate la Academia dumneavoastră, de profunzimea cercetărilor în acest domeniu, a specificat oaspetele român Cristian BITEA. Dumnealui a dat asigurări că instituția pe care o reprezintă va colabora cu AAP și pe viitor, într-o manieră eficientă, în conformitate cu acordul de cooperare semnat la nivel de guverne. Apreciind tematica Conferinței, oaspetele din țara vecină și-a exprimat convingerea, că administrația publică din republică va prelua din materialele acesteia tot ce este mai de folos și util.

Directorul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM, Valeriu CUȘNIR, președinte al Consiliului pentru dezvoltare strategică instituțională al AAP, și-a exprimat convingerea că actuala Conferință va contribui la o administrare mai eficientă a treburilor publice în republică.

Vasile MARINA, a înmânat diplome de onoare ale Ministerului educației lectorilor Academiei, Veronica BUTNARU, Tatiana CASTRAȘAN și metodistei Liubovi PRODAN-ȘESTACOVA.

Gheorghe GALBURA a înmânat rectorului AAP, Oleg BALAN, medalia ,,Consolidarea Frăției de Arme” a Armatei Naționale, iar cu medalia ,,Pentru Cooperare”  a Armatei Naționale au fost decorați Andrei GROZA, prim-prorector al Academiei, doctor, conferențiar universitar, Ion DULSCHI, director Departament studii superioare de master, doctor, conferențiar universitar, Aurelia ȚEPORDEI, director Departament dezvoltare profesională, Tatiana ȘAPTEFRAȚI, doctor, conferențiar universitar, și Ludmila ANDRIEVSCHI, șef Direcție managementul personalului și relații publice.

Participanții la festivitate au fost salutați, de asemenea, de către Vlad CANȚÎR,  președinte al Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciul Public.

În cadrul festivității a avut loc ceremonia de conferire a titlului de Doctor Honoris Causa al Academiei de Administrare Publică prorectorului Aurel SÎMBOTEANU, doctor, conferențiar universitar. Rectorul Oleg BALAN, a rostit un laudațio și a dat citire hotărârii respective a Senatului din 16 mai 2017. Rectorul a accentuat faptul că Aurel SÎMBOTEANU s-a învrednicit de acest titlu pentru meritele deosebite în dezvoltarea științei administrative autohtone, el fiind, practic, unul dintre fondatorii instituției, activând aici din anul 1994. De asemenea, domnia sa este unul dintre primii cercetători și autori de manuale în domeniul administrației publice din republică, publicând peste 60 de lucrări științifice, inclusiv 6 manuale și monografii.

În alocuțiunea rostită cu această ocazie, Aurel SÎMBOTEANU a adus sincere mulțumiri Senatului și întregului corp didactic al Academiei pentru onoarea acordată. Pe de altă parte, sunt conștient de marea responsabilitate de care trebuie să dau dovadă în activitatea mea ulterioară, a spus prorectorul Academiei.

În cadrul ședinței în plen a conferinței, condusă de Aurel Sîmboteanu, au fost prezentate rapoarte științifice privind provocările reformei administraţiei publice la nivel local (Tatiana ȘAPTEFRAȚI, doctor, conferențiar universitar, lector la Academia de Administrare Publică), descentralizarea puterii: tendințe europene și perspective pentru Ucraina (Nikolai IJA, doctor în științe politice, profesor), reforma sistemului de administrare publică: experiența Ucrainei (Serghei GRINEVEȚKI, om politic din  Ucraina).

În continuare s-au desfășurat discuțiile în cadrul a 6 ateliere de lucru - ,,Modernizarea administrației publice în contextul integrării europene”, ,,Probleme actuale ale științei politice și parcursul european al Republicii Moldova”, ,,Aspecte teoretico-practice privind edificarea statului de drept și modernizarea administrației publice”, ,,Tendințe ale managementului public în contextul creării unui sistem administrativ bazat pe cunoaștere”, ,,Rolul e-guvernării în dezvoltarea durabilă” și ,,Dezvoltarea profesională a personalului: teorie și practică”.

Participanții la Conferință au adoptat o rezoluție asupra problemelor actuale ale teoriei și practicii administrării publice.

Materialele conferinţei au fost editate într-o culegere de articole şi studii, apărută în ajunul acestui important for ştiinţific, ele fiind plasate și pe site-ul Academiei.

Galerie foto

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.