Curs de pregătire a formatorilor în domeniul managementului și leadershipului

În perioada 19-30 iunie, în cadrul Academiei de Administrare Publică se desfăşoară un curs de formare a formatorilor pentru personal cu funcţii de conducere din cadrul Ministerului Afacerilor Interne cu tema „Management şi leadership”. Cursul este organizat la solicitarea Ministerului Afacerilor Interne.

Reieşind din necesitatea implementării reformelor, bazată pe criterii de eficienţă, performanţă şi responsabilitate, precum şi în contextul schimbării accentelor vizănd instruirea noii generaţii de conducători din sectorul public, cursul dat are o importanţă semnificativă în pregătirea formatorilor din rândul personalului cu funcții de conducere al MAI în domeniul managementului şi leadershipului.

Instruirea se axează pe următoarele obiective: aprofundarea şi actualizarea cunoştinţelor în domeniul managementului subdiviziunilor respective, orientat spre eficienţă şi eficacitate, leadership-ului organizaţional, culturii organizaționale, procesului de dezvoltare profesională continuă; metodelor interactive de instruire a adulţilor, dezvoltarea abilităţilor de aplicare a diferitor stiluri de leadership, comunicare şi prezentare, planificare a unei sesiuni de instruire, utilizând metode interactive; modelarea atitudinii de orientare spre rezultat şi performanţe, conducerea eficientă a sesiunilor de instruire.

La cursul respectiv participă 15 şefi de subdiviziuni din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care, ulterior, vor disemina informaţia de la curs prin instruirea personalului din subordine.
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.