Delegația OSCE în vizită la Academie

Pe 8 februarie 2018, la Academia de Administrare Publică s-a aflat într-o vizită de documentare o delegație a Oficiului Înaltului Comisar al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) din componența căreia au făcut parte Anton THOMSEN, consilier politic al Înaltului Comisar pentru Minorități Naționale (HCNM), Sarah STEPHAN, manager de proiect în cadrul HCNM, Sergiu CONOVALU, coordonator național de program HCNM, Kristina KALLAS, expert OSCE, și translatoarea Elena DOLGHII. Oaspeții au avut o întrevedere cu rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar. La întrevedere au participat prim-prorectorul Andrei GROZA, doctor, conferențiar universitar, Aurelia ȚEPORDEI, director al Departamentului dezvoltare profesională, și Dinu MANOLE, șef Direcție cooperare internațională.

Rectorul Oleg Balan a făcut o scurtă prezentare a Academiei, a măsurilor întreprinse pentru perfecționarea procesului de studii și de dezvoltare profesională a funcționarilor publici, accentuând că o prioritate pentru Academie este cooperarea internațională. Au devenit deja tradiție stagiile profesorilor și ale masteranzilor în diferite țări ale lumii, o premieră din ultimul timp fiind mobilitatea academică, și implicarea Academiei în diverse proiecte în colaborare cu parteneri de peste hotare. În acest sens, va fi binevenită și inițierea unei colaborări cu Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa.

După cum au subliniat oaspeții, scopul vizitei l-a constituit identificarea necesităților de susținere a Guvernului Republicii Moldova în vederea implementării Planului de Acțiuni privind implementarea Strategiei de Consolidare a Relațiilor Interetnice, reiterând angajamentul OSCE în promovarea integrării și incluziunii sociale în Republica Moldova.

Au urmat discuți constructive, fiind accentuat rolul important al Academiei de Administrare Publică în realizarea obiectivelor Strategiei, îndeosebi, în partea ce vizează participarea la viața publică a minorităților naționale, colaborării instituției cu Biroul Relații Interetnice al Republicii Moldova, fiind prezentate activitățile planificate, în acest scop, de către Oficiul Înaltului Comisar.

Părțile au convenit de a continua consultările privind includerea unui reprezentant al Academiei în grupul de lucru, ce urmează să fie format pentru implementarea în Republica Moldova a Strategiei de Consolidare a Relațiilor Interetnice,
 

Tag-uri: 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.