ELABORAREA ŞI COORDONAREA PROIECTELOR DE ACTE NORMATIVE

Academia de Administrare Publică organizează, în perioada 09 – 11 octombrie 2017, cursul cu tematica „Elaborarea şi coordonarea proiectelor de acte normative”. Este unul dintre cele mai solicitate cursuri realizate de către Departamentul Dezvoltare Profesională, fapt explicabil prin creşterea necesităţii de îmbunătăţire a cadrului legal impuse de dinamica societăţii moderne, de adaptarea la contextul actual şi promovarea unor concepte noi care să contribuie la dezvoltarea generală multilaterală şi durabilă a societăţii.

Acest curs, cu durata de 24 de ore academice, este destinat personalului cu funcţii de conducere şi de execuţie cu atribuţii şi responsabilităţi în elaborarea actelor normative din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale. Cursul va fi realizat cu participarea specialiştilor în domeniu de talie naţională (reprezentanţii Parlamentului RM şi cadrele didactice ale AAP).

Scopul principal al acestui curs îl constituie dezvoltarea abilităţilor necesare pentru elaborarea calitativă a actelor normative. Atât cu ajutorul metodelor clasice de instruire (prelegeri), cât şi al metodelor interactive (discuţii în grup, studiu de caz) participanţii își vor aprofunda cunoştinţele în domeniul cadrului normativ ce reglementează procesul de creaţie legislativă, precum şi își vor putea dezvolta abilităţile de elaborare şi coordonare a proiectelor de acte normative.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.