FELICITARE UNIVERSITĂȚII DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NIICOLAE TESTEMIȚANU” CU PRILEJUL ANIVERSĂRII A 75 DE ANI DE LA FONDARE

Domnului Emil CEBAN,
Rector al Universităţii de Stat de Medicină
și Farmacie „Nicolae Testemițanu”,
profesor universitar,
doctor habilitat în științe medicale

 

Stimate Domnule Rector,

Cu alese sentimente de recunoştinţă pentru activitatea rodnică, plină de abnegaţie, care o desfăşoară Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie timp de 75 de ani, în numele colectivului Academiei de Administrare Publică, Vă adresez sincere felicitări şi urări de bine cu prilejul frumosului jubileu.

Aniversarea marcată în plină toamnă este un deosebit prilej pentru a aprecia înalt realizările obţinute şi a aduce omagiul nostru corpului profesoral-didactic, tuturor colaboratorilor, care prin înaltul profesionalism, căldura sufletului şi dăruire de sine, pregătesc mii de specialişti de calitate pentru ţară, meniţi să-și „consacre toate cunoştințele şi forţele cauzei de ocrotire şi consolidare a sănătăţii omului”.

Instituția, pe care aveți onoarea să o conduceți, a parcurs o cale lungă, plină de inteligență și înțelepciune, creând o Istorie, o Tradiție, un Brand în domeniul ocrotirii sănătății.

Bazându-se pe cele mai frumoase tradiții de instruire, de-a lungul anilor Universitatea a reușit să-și mențină și să promoveze competența profesională, corectitudinea și respectul, orientându-se în permanenţă spre schimbări de esenţă în modul de organizare a învăţământului superior medical.

Suntem convinşi că USMF este nu numai o şcoală de pregătire profesională, dar şi o şcoală a vieţii, recunoscută departe de hotarele ţării pentru tradițiile și valorile instituite în domeniul învăţământului superior, ştiinţelor medicale, instruirii, asistenţei medicale, culturii spirituale etc., care ţine calea spre realizarea succesivă a reformelor în ţară în contextul proceselor de integrare europeană.

Vă dorim multă sănătate, prosperitate şi noi împliniri.

Vivat, crescat, floreat, Alma Mater „Nicolae Testemițanu”!

Cu respect,

Rector                                                                                                                                        Oleg BALAN,

    doctor habilitat,
    profesor universitar


 

Chişinău, 23 octombrie 2020

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.