FINALIZAREA CURSULUI DE DEZVOLTARE MANAGERIALĂ “MANAGEMENT ȘI LEADERSHIP”

Pe data de 23 octombrie s-a finalizat cel de-al patrulea curs de dezvoltare managerială „Management şi leadership” desfășurat în anul curent. Cursul a fost organizat la solicitarea Inspectoratului General al Poliției pentru 30 de funcționari de conducere din cadrul acestei autorități.

Structura cursului a fost condiționată de complexitatea sarcinilor ce stau în fața unui manager modern, incluzând 6 module de formare, prestate pe parcursul a 130 de ore academice în format mixt, care s-au centrat pe:

  • aplicarea eficientă a instrumentelor de management pentru planificarea, realizarea, monitorizarea și evaluarea activităților;
  • dezvoltarea competenţelor generale şi specifice în domeniul leadership-ului personal, organizaţional şi de echipă;
  • consolidarea abilitaților de comunicare şi relaţionare cu staff-ul entități;
  • identificarea strategiilor eficiente de negociere şi gestionare a conflictelor în activitatea managerială;
  • crearea şi menţinerea a unui mediu favorabil de etică şi integritate în cadrul entităţii;
  • implementarea tehnologiilor informaționale și e-instrumentelor în activitatea managerială etc.

Sesiunile de instruire au fost realizate de formatorii Academiei cu vastă experiență în domeniu, care, chiar și în condițiile limitării procesului educațional în spațiul virtual, au asigurat interactivitatea și mediul de învățare colaborativ, utilizând opțiunile și instrumentele oferite de diferite platforme de comunicare:

- lansarea brainstorming-urilor și discuțiilor pe subiecte abordate în cadrul sesiunilor on-line;
- exerciții on-line dinamice care au generat implicare, interes și dorința de învățare;
- activități practice și studii de caz realizate de participanți în grupuri virtuale cu prezentarea rezultatelor și debrifarea acestora;
- utilizarea instrumentelor secundare de comunicare pentru a încuraja implicarea, permițând mai multor participanți să interacționeze cu activitatea live etc.

La finele cursului a avut loc evenimentul de totalizare - masa rotundă cu genericul „Management și leadership performant – atribut de bază pentru eficientizarea activității entității publice și creșterea calității serviciilor prestate” moderată de conducătorii instituțiilor-organizatoare.

Prorectorul Academiei, Sergiu PALIHOVICI, doctor, conferențiar universitar, a menţionat că profesionalizarea personalului din serviciul public este unul din obiectivele de bază ale guvernării contemporane, iar formarea conducătorilor eficienți, responsabili, integri care posedă abilități dezvoltate de management și leadership este o sarcină și componentă importantă a activității Academiei.

Șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției, Arcadie AFTENIUC, a menționat că consolidarea capacităților personalului este una din preocupările inspectoratului ce contribuie la realizarea misiunii organizaționale – apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor prin activități de menținere, asigurare și restabilire a ordinii și securității publice.

La rândul său, participanții acestui eveniment de dezvoltare profesională, în chestionarele de evaluare a satisfacţiei beneficiarilor, au apreciat:

- expertiza și profesionalismul formatorilor care au prestat sesiunile de instruire şi măiestria lor de a le realiza în mod interactiv și dinamic în format on-line;
- structura modulară şi conţinutul multidimensional al cursului ce a contribuit la dezvoltarea aptitudinilor necesare derulării eficiente a proceselor de coordonare, organizare, evaluare și monitorizare a activităților și gestionare a resurselor entităţilor publice;
- formarea colaborativă care a asigurat un dialog constructiv formator-participant, participant-participant, schimb de experiență și bune practici;
- accesibilitatea materialelor și suportului de curs pe Platforma Academiei LearnIn.

Totodată, participanții au manifestat speranța că, odată cu depășirea situației epidemiologice, să revenim la formatul tradițional de instruire – face-to-face, care asigură un grad înalt de interactivitate și relaționare a formatorilor și participanților.

La finalizarea cursului cei 30 de participanți au susținut proba de evaluare finală și au primit calificative de absolvire, care au confirmat competențele dezvoltate de către aceștia.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.