Noutăţi

La Academia de Administrare Publică sesiunea de iarnă este în plină desfășurare

În pofida situației dictate de pandemie, la Academia de Administrare Publică procesul de instruire se desfășoară conform calendarului aprobat.

Începând cu 11 ianuarie, studenții la programele Administrare publică, Management, Anticorupție, Drept public, Teoria și practica administrației publice, care își fac studiile cu frecvență, au intrat în sesiunea de evaluare de iarnă. Ca rezultat al evaluărilor, studenții demonstrează cunoștințe profunde și competențe înalte.

De asemenea, sesiunea de iarnă i-a convocat în fața monitoarelor și pe studenții la studii cu frecvență redusă la programele Administrare publică, Anticorupție, Relații internaționale. Studenții participă la cursuri, realizează lecții practice și susțin probe de evaluare. Interesul față de studii este confirmat prin participarea activă la ore și rezultate impresionante la probele de evaluare.

A fost tipărit nr. 1 (590), ianuarie 2021, al ziarului „Funcționarul Public”

Pe 26 februarie 2021, va avea loc ediția a 7-a a Conferinței științifice internaționale „Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice”. La o scurtă retrospectivă a promovării ideii unei astfel de conferințe, a necesității de actualitate a unui asemenea for al tinerilor cercetători se referă Silvia DULSCHI, doctor, conferențiar universitar, șef Direcție știință și cercetare, semnatara materialului intitulat „Conferința științifico-practică internațională „Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice” – un jalon important în istoria Academiei”, publicat în prima pagină a ziarului.

File din istoria Academiei se conțin și în materialul „Departamentul dezvoltare profesională”, publicat în paginile 2 și 3, la rubrica „Viața Academiei”, în care Aurelia ȚEPORDEI, director al Departamentului dezvoltare profesională, face o amplă descriere a evoluției departamentului de la crearea lui, conform Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 518 din 26.08. 2010, și până în prezent, evidențiind funcțiile, misiunea, metodologiile de organizare și desfășurare a cursurilor de dezvoltare profesională cu scopul pregătirii cadrelor înalt calificate pentru serviciul public al țării. În context, în pag 3, este publicat materialul „Formare managerială „Management și leadership”, semnat de Irina CIUTAC, director adjunct al Departamentului dezvoltare profesională.

Rubrica „Viața Academiei” mai inserează interviul cu doctoranda Academiei Ina RAILEAN, intitulat „Studiile de doctorat – o nouă deschidere în lumea științelor administrative”, din pag. 4 și 5, și materialul „Academia de Administrare Publică susţine proiectele investiționale planificate în anul 2021 în Chișinău”.

Academia de Administrare Publică (AAP) și Agenția de cooperare internațională a Germaniei (GIZ) - colaborare în cadrul proiectului ,,Sprijin pentru Guvernul Republicii Moldova în implementarea Agendei 2030”

Cancelaria de Stat în colaborare cu Agenția de cooperare internațională a Germaniei (GIZ) implementează proiectul ,,Sprijin pentru Guvernul Republicii Moldova în implementarea Agendei 2030”. Proiectul desfășoară activități pe 3 componente: (i) planificarea politicilor, (ii) monitorizarea și (iii) implementarea priorităților care derivă din Agenda 2030.

În acest context, GIZ implementează un proiect de cooperare tehnică, finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ). Obiectivul proiectului este următorul: Îmbunătățirea capacităților și proceselor de implementare a Agendei 2030 în Republica Moldova.

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ, CU SUPORTUL AGENȚIEI DE COOPERAREINTERNAȚIONALĂ A GERMANIEI, PRESTEAZĂ CURSURI DE INSTRUIRE PENTRU ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ

Academia de Administrare Publică, cu suportul financiar al proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) a dat start activităților de dezvoltare profesională a personalului din cadrul autorităților administrației publice locale.

Astfel, pe data de 15 ianuarie a fost aprobat Planul de dezvoltare profesională a personalului din autoritățile publice locale realizat de Academia de Administrare Publică în parteneriat cu Agenția de Cooperare a Germaniei (GIZ) pentru semestrul I al anului 2021 și expediat autorităților publice prin Scrisoarea nr. 16-01/11 din 15.01.2021.

Primul Președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, a împlinit vârsta onorabilă de 81 de ani

Om de omenie și de o blândețe proverbială, Mircea SNEGUR, primul Președinte al Republicii Moldova, rămâne și acum, la cea de-a 81-a aniversare, un model de om de stat, care, cu modestie și demnitate, a știut să servească intereselor țării și ale poporului. Mircea Snegur a iubit și iubește acest meleag, acest neam. Și oamenii au simțit acest atașament, această sinceritate și l-au răsplătit cu reciprocitate. În anii de renaștere națională, una dintre lozincile scandate cel mai des era „Mircea Snegur și poporul!”.

Domnului Mircea Snegur i-a revenit misiunea să ducă povara perioadei cele mai dificile de devenire a statului Republica Moldova, inclusiv războiul de pe Nistru din 1992.

Dar, poate, cel mai argumentat motiv de recunoștință îl are colectivul Academiei de Administrare Publică. La 17 mai 1993, Mircea Snegur semna decretul privind înființarea instituției noastre de învățământ, astfel devenind fondatorul acesteia. Și mai târziu, pe parcursul anilor, a rămas prieten fidel și susținătorul nostru. A participat la numeroase întâlniri cu studenții masteranzi și personalul științifico-didactic, la începutul anilor de studii, precum și la înmânarea diplomelor de absolvire. A devenit Doctor Honoris Causa a Academiei de Administrare Publică. Este semnificativ faptul că, pe 24 ianuarie 2017, dumnealui a prezentat, la Academia de Administrare Publică, Memoriile ,,Labirintul destinului”. Evenimentul a avut drept generic ,,Omul, omul de stat și Președintele Mircea SNEGUR”. Cele 6 volume de memorii reprezintă nu numai destinul său, dar și o istorie modernă a Republicii Moldova.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.