Noutăţi

PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA A ÎNMÂNAT ÎNALTE DISTINCȚII DE STAT COLABORATORILOR ACADEMIEI DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

Pe 02 august 2018, Președintele Republicii Moldova dl Igor Dodon a înmânat înalte distincții de stat în cadrul unei ceremonii oficiale, care a avut loc la Reședința de Stat. 

În alocuțiunea sa șeful statului a menționat  că „… s-au învrednicit de ordine și medalii simpli cetățeni care au activat în diverse domenii și care pe parcursul anilor s-au remarcat prin muncă îndelungată și prodigioasă…” 

REPREZENTANȚII ACADEMIEI ÎN VIZITĂ DE STUDIU LA COLEGII DIN BELARUS

Recent, o delegație din cadrul Academiei de Administrare Publică a participat la un curs de limba engleză pentru bibliotecari, care s-a desfășurat în perioada  21-27 iulie 2018 la Universitatea de Stat din Belarus, orașul Minsk, activitate organizată  în cadrul proiectului internațional ,,Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar și reformarea bibliotecilor”, proiect ce se desfășoară în cadrul programului Erasmus+,,Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior”, finanțat de către Comisia Europeană. La cursuri au participat reprezentanții instituțiilor participante la proiect din Republica Moldova (AAP și USARB)  și instituțiile partenere din Belarus (Universitatea de Stat din Belarus, Academia de Administrare Publică de pe lângă Președintele Republicii Belarus, Universitatea Tehnică de Stat din Brest, Universitatea de Stat „Yanka Kupala” din Grodno, Belarus cu participarea partenerilor din Uniunea Europeană – Pyramid Grup din  Germania.

La acest training internațional Academia de Administrare Publică a fost reprezentată de membrii echipei de proiect Rodica Sobieski-Camerzan, șefa Bibliotecii științifice (coordonator), Igor Neaga, bibliotecar (cercetător), Mariana Grițco, contabil (tehnician).

Activitatea bibliotecilor din instituțiile superioare de învățămînt: experiență, discuții, perspective…

În cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen (Norvegia) şi Universitatea Transilvania din Brașov (România), recent, în or.Constanța, România  și-a desfășurat lucrările  Școala de vară „Bibliotecarul de referințe în era digitală”, ediția a III-a.  

Activitățile de instruire din cadrul Școlii de vară s-au axat pe aspecte teoretice și practice în prestarea serviciilor de referință caracteristice erei digitale, cum ar fi: noi direcţii, formate şi instrumente în prestarea serviciilor de referinţă, creșterea prestigiul bibliotecii  prin serviciile de referințe; cartea în epoca Facebook și Twitter; cultura Informației: perspective internaționale IFLA; bunele practici în armonizarea tehnicilor de predare a Culturii Informației. 

Masteranzii Academiei vor participa la Cursurile de vară din România

În perioada 12-17 august 2018, un grup de masteranzi ai Academiei de Administrare Publică va participa la Cursurile de vară ale Universităţii  Populare „Nicolae Iorga” din or. Vălenii de Munte, județul Prahova, România.

Cursurile de vară au fost inaugurate de Nicolae Iorga în 1908, fiind desfășurate în diferite perioade cu întreruperi.

Din 1990 or. Vălenii de Munte este gazda anuală a unor discuții interesante purtate pe tărâmul științelor umaniste și al științelor exacte de savanți, profesori, academicieni, specialiști din mai multe domenii, care în anul curent vor dar startul ediției  a 65-a a evenimentului.

Ședința Senatului Academiei

Pe 29 iunie 2018, a avut loc ședința Senatului Academiei de Administrare Publică, moderată de președintele Senatului, rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar.

Pe ordinea de zi a ședinței a fost incluse chestiunile cu privire la totalurile anului de învățământ 2017 – 2018, ciclul II, studii superioare de master, precum și cele cu privire la activitățile de dezvoltare profesională, de cercetare științifică și activitate financiară a instituției, rapoartele intermediare privind rezultatele obținute în cadrul a două proiecte instituționale, desfășurate pe parcursul primului semestru al anului 2018.

În prima chestiune a prezentat un raport Ion DULSCHI, doctor, conferențiar universitar, director al Departamentului studii superioare de master, care a menționat că în această perioadă au absolvit Academia peste 300 de masteranzi la programele de Master profesional: Administrare publică, Management, Anticorupție, Relații internaționale și Management informațional în administrația publică și de Master științific: Teoria și practica administrației publice, Relații Internaționale și Management. Raportorul a subliniat că susținerea tezelor de master cu o tematică actuală din domeniul administrației publice, cu caracter aplicativ denotă, în mare parte, cunoștințele înalte acumulate de masteranzi. Directorul departamentului a abordat și alte aspecte ale procesului de studii: contingentul cadrelor profesoral-didactice, desfășurarea orelor cu acces public, mobilitatea academică etc., accentuând continuitatea studiilor de master.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.