Noutăţi

A apărut nr. 5 (522) al ziarului „Funcționarul Public”

„Promoție jubiliară în an jubiliar” - este titlul materialului, publicat în paginile 1 și 3, despre festivitatea de înmânare a diplomelor de master absolvenților învățământului cu frecvență redusă, promoția 2018.

În cuvântul său de salut, rectorul Academiei de Administrare Publică, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a accentuat faptul că actuala promoție este una deosebită, ea fiind cea de-a 20-a a învățământului cu frecvență redusă, iar semnificația dublă a evenimentului este că acesta are loc în anul în care Academia împlinește un sfert de veac de la înființare. Dumneavoastră veniți să completați armata de peste 5 mii de specialiști, absolvenți ai instituției noastre, care activează în toate autoritățile administrației publice centrale și locale.

Despre rezultatele activității științifice în cadrul Academiei de Administrare Publică în anul 2017 se vorbește în materialul „Cercetarea științifică – baza performanței academice” din paginile. 4 și 8, semnat de Silvia DULSCHI, doctor, conferențiar universitar, șef Direcție știință și doctorat. Autoarea menționează că cercetarea ştiinţifică constituie o componentă fundamentală a activităţii Academiei de Administrare Publică şi reprezintă unul dintre principalele criterii de evaluare a calificării şi de apreciere a performanţei academice, referindu-se la direcțiile de cercetare, mobilitatea academică, la rezultatele obținute în cadrul proiectelor instituționale.

Promoție jubiliară în an jubiliar

La 16 martie curent, la Academia de Administrare Publică, a avut loc festivitatea de înmânare a diplomelor de master absolvenților învățământului cu frecvență redusă, promoția 2018.

În cadrul festivității, unui număr de 195 de absolvenți li s-a acordat titlul de master în domeniile administrării publice, anticorupției, managementului, relațiilor internaționale, managementului informațional în administrația publică.

Examinarea tezei de doctorat la ședința Catedrei științe administrative

În cadrul ședinței Catedrei științe administrative din 15 martie 2018 a avut loc examinarea publică a tezei de doctorat cu tematica rolului reprezentantului Guvernului în teritoriu în coordonarea serviciilor publice desconcentrate.

Autorul tezei, Dumitru FLOREA (conducător științific, Victor POPA, doctor habilitat, profesor universitar), a prezentat o analiză în baza cercetărilor autohtone și internaționale în domeniu, formulând mai multe recomandări practice și propuneri, inclusiv elaborarea unui cadru legislativ nou privind statutul reprezentantului Guvernului în teritoriu, modernizarea serviciilor publice desconcentrate. Doctorandul a răspuns la numeroase întrebări ale membrilor catedrei.

În luările lor de cuvânt raportorii Ion DULSCHI, doctor, conferențiar universitar, director Departament studii superioare de master, Tatiana ȘAPTEFRAȚI, doctor, conferențiar universitar, Angela POPOVICI, doctor, conferențiar universitar, Violeta TINCU, doctor, lector superior universitar, au apreciat nivelul cercetărilor efectuate de autorul tezei și au formulat mai multe obiecții și recomandări întru îmbunătățirea și aprofundarea conținutului cercetării.

În atenția absolvenților anului III, învățământ cu frecvență redusă

Festivitatea de înmânare a diplomelor de master va avea loc pe data de 16 martie 2018, vineriora 10.00, în sala 301.

Înregistrarea absolvenților: 9.00-9.40.

Informații suplimentaretel. 022 28-48-70, 022 73-16-70.

Un studiu important în domeniul drepturilor omului

A apărut de sub tipar cartea ,,Mecanisme de protecție a drepturilor omului” cu materialele mesei rotunde cu participare internațională, consacrată Zilei internaționale a drepturilor omului.

Acest eveniment anual tradițional, organizat de Catedra științe juridice a Academiei de Administrare Publică, a avut loc la 6 decembrie 2017, fiind dedicat împlinirii, la 21 mai 2018, a unui sfert de veac de la fondarea instituției.

Din componența comitetului organizatoric al mesei rotunde în frunte cu Oleg BALAN, rector al Academiei de Administrare Publică, doctor habilitat în drept, profesor universitar, au făcut parte Andrei GROZA, prim-prorector al Academiei, doctor în istorie, conferențiar universitar, Silvia GORIUC, doctor în drept, conferențiar universitar, șef Catedră științe juridice a Academiei, Anatolie BANTUȘ, doctor în drept, profesor universitar la aceeași catedră, alți cercetători consacrați.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.