Noutăţi

A apărut primul număr din acest an al ziarului „Funcționarul Public”

Primul număr din acest an al ziarului „Funcționarul Public” se deschide cu o informație ce reflectă una dintre prioritățile Academiei – de asigurare a calității procesului de studii și de dezvoltare profesională, despre care s-a discutat în cadrul ultimei ședințe din anul trecut al Consiliului calității Academiei. Rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a apreciat faptul că, în iunie 2018, Academia de Administrare Publică a obținut Certificatul internațional al calității ISO 29990:2010 în domeniul dezvoltării profesionale pentru serviciile publice, acordat de TÜV Thüringen, companie de servicii internaționale de operare în domeniul siguranței și calității cu sediul în Germania. Acordarea acestui certificat este o recunoaștere internațională a valorilor și a performanțelor deosebite înregistrate de Academie în aplicarea sistemului de management al calității în cadrul cursurilor de dezvoltare profesională a funcționarilor publici.

În pag. 3 și 4, la rubrica „Proiectele Academiei” sunt prezentate rezultatele implementării a două proiecte - „Consolidarea instituţională şi funcţională a administraţiei publice locale în Republica Moldova în contextul implementării Acordului de Asociere la Uniunea Europeană (2015-2018)” (director de proiect – Tatiana ȘAPTEFRAȚI, doctor, conferențiar universitar) și ,,Servicii de suport pentru reţeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor (LNSS)” (manager de proiect – Rodica SOBIESKI-CAMERZAN, director al Bibliotecii Științifice AAP).

În interviul „Dezvoltarea regională echilibrată – economie națională consolidată”, realizat cu dl Dorin ANDROS, secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Dezvoltări Regionale și Mediului, se vorbește despre scopul implementării Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2016 – 2020 ca o condiție a modernizării economiei țării.

A apărut ultimul număr din anul acesta al ziarului „Funcționarul Public”

Ultimul număr al ziarului din anul ce se încheie se deschide cu mesajul de felicitare, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anului Nou 2019, al rectorului Academiei de Administrare Publică, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar care menționează: „Anul care a trecut a fost marcat de evenimente majore în viața Academiei de Administrare Publică, prilejuite de împlinirea a 25 de ani de la fondarea instituției noastre. Vă mulțumesc pentru contribuția Dumneavoastră la dezvoltarea și creșterea prestigiului Academiei în societate”.

În pag. 3, la rubrica „Viața Academiei”, este publicat materialul despre ședința Senatului Academiei din 26 decembrie, la care au fost aprobate temele tezelor de doctorat și prezentate rapoartele despre rezultatele implementării a două proiecte instituționale - ,,Managementul dezvoltării regionale privind diminuarea disparităților interregionale în cadrul Republicii Moldova prin prisma noii politici de coeziune europeană” și ,,Consolidarea instituțională și funcțională a administrației publice locale în Republica Moldova în contextul implementării Acordului de Asociere la UE”, realizate în perioada 2015 – 2018.

La aceeași rubrică, în pag. 8, sunt publicate materialele „Susținerea prealabilă a tezelor de master” și „Academia reprezentată la Forumul autorităților publice din Fălești”.

Consiliul calității a examinat activitatea în domeniu a subdiviziunilor Academiei

Consiliul calității al Academiei de Administrare Publică a examinat în ședința de astăzi, 27 decembrie 2018, activitatea comisiilor de asigurare a calității din cadrul subdiviziunilor instituției. Ședința a fost prezidată de rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, președinte al Consiliului calității.

Senatul Academiei a aprobat temele tezelor de doctorat și rapoartele privind activitatea științifică

Senatul Academiei de Administrare Publică a aprobat în ședința de astăzi, 26 decembrie 2018, temele tezelor de doctorat ale doctoranzilor admiși în instituție în anul curent de studii și conducătorii științifici ai acestora.

Silvia DULSCHI, doctor, conferențiar universitar, director al Școlii doctorale în științe administrative, a informat că în anul acesta la Academie au fost admiși la studii 9 doctoranzi, 7 dintre care sunt finanțați de la buget, iar 2 – prin contract. Temele tezelor de doctorat sunt racordate la necesitățile administrației publice din republică în contextul reformelor.

Masă rotundă privind managementul dezvoltării regionale

Astăzi, 21 decembrie 2018, la Academia de Administrare Publică s-a desfășurat o masă rotundă cu genericul ,,Managementul dezvoltării regionale privind diminuarea disparităților interregionale în cadrul Republicii Moldova prin prisma noii politici de coeziune europeană”.

Masa rotundă, organizată de Catedra economie și management public, a constituit o totalizare a implementării proiectului cu tematica respectivă. La eveniment au participat membrii echipei de cercetare a proiectului, funcționari publici, profesori și studenți-masteranzi de la Academie.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.