INTEGRAREA PROFESIONALĂ ÎN FUNCŢIA PUBLICĂ

Academia de Administrare Publică, în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1400 din 23 decembrie 2016 „Cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a personalului din autorităţile publice în anul 2017”, continuă organizeze cursuri de dezvoltare profesională pentru funcţionarii publici debutanti.

Astăzi, 13 februarie, la Academia de Administrare Publică a început cursul de dezvoltare profesională ,,Integrarea profesională în funcţia publică, cu durata de cinci zile, destinat funcţionarilor publici debutanti din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale.

În acest timp, beneficiarii programului se vor familiariza cu organizarea și funcționarea administrației publice, specificul activității în serviciul public, integritatea funcționarului public etc.

Cursul de instruire ,,Integrarea profesională în funcția publică” va contribui la dezvoltarea competențelor, abilităților și atitudinilor profesionale ale funcționarilor publici debutanți, necesare pentru îndeplinirea funcției publice. Astfel, la finele cursului, participanții vor fi capabili proceseze informația, elaboreze note informative, rapoarte, proiecte de decizie, scrisori, soluționeze petiții, comunice eficient etc. 

Cursul va finalize cu înmânarea certificatelor de absolvire.

Eficiența lecțiilor este asigurată de formatorii implicați în procesul de predare – cadre didactice ale Academiei, specialiști de înaltă calificare de la Cancelaria de Stat, alte autorități publicedar și de metodele de instruire, folosite de către ei, precum prezentările, studiile de caz, discuțiile în grup, care fac cursul dinamic și interactiv.
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.