INTEGRAREA PROFESIONALĂ ÎN FUNCŢIA PUBLICĂ

Academia de Administrare Publică, în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1400 din 23.12.2016 „Cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a personalului din administraţia publică”, continuă să organizeze cursuri de dezvoltare profesională pentru funcţionarii publici debutanți.

În conformitate cu planul-grafic de dezvoltare profesională a personalului din administraţia publică, în semestrul II al anului 2017 sunt planificate 6 cursuri cu genericul “Integrarea profesională în funcţia publică” - patru cursuri pentru instruirea funcţionarilor publici debutanţi din autorităţile publice centrale şi două cursuri destinate funcţionarilor publici debutanţi din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întâi şi al doilea.

Primul curs se va desfășura din data de 11 septembrie până la 15 septembrie 2017, perioadă, în care beneficiarii programului se vor familiariza cu tematici, precum organizarea și funcționarea administrației publice, integritatea funcționarului public, guvernarea electronica, prestarea serviciilor publice, își vor dezvolta abilitățile de procesare a informațiilor, petițiilor, de elaborare a notelor informative, a scrisorilor, rapoartelor, proiectelor de decizii. De asemenea, funcționarii debutanți își vor dezvolta abilitățile de comunicare și se vor antrena în soluționarea situațiilor conflictuale.

Programul de instruire ”Integrarea profesională în funcția publică” este unul complex, care permite dezvoltarea competențelor, abilităților și aptitudinilor profesionale ale funcționarilor publici debutanți, necesare pentru îndeplinirea funcției publice. În acest sens, programul a fost divizat în trei module, care cuprind atât informația teoretică și empirică necesară, dar și informații aplicative ajustate la necesitățile contemporane.

Astfel, la finele cursului, participanții vor fi capabili să proceseze informația, să elaboreze note informative, rapoarte, proiecte de decizii, scrisori, să soluționeze problemele abordate în petiții, să comunice eficient etc. Dezvoltarea abilităților respective va fi confirmată printr-un certificat de absolvire a cursului. Eficiența lecțiilor, utilitatea lor se va datora formatorilor implicați în procesul de predare – cadre didactice ale Academiei, specialiști de înaltă calificare de la Cancelaria de Stat, alte autorități publice centrale, dar și metodelor de instruire folosite de către formatori, precum: prezentare, studiu de caz, brainstorming, discuții în grup, care fac cursul dinamic și interactiv, astfel încât participanții pot asimila mai multă informație în mai puțin timp.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.