INTEGRITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC

Academia de Administrare Publică, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1400 din 23 decembrie 2016 ,,Cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a personalului din autorităţile publice în anul 2017”, organizează în perioada 15 – 17 martie 2017 cursul de 24 ore cu genericul ,,Integritatea funcţionarului public” destinat personalului cu funcţii de conducere din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale.

Cursul respectiv este organizat în scopul actualizării cunoştinţelor şi dezvoltării abilităţilor necesare promovării integrităţii personalului în autorităţile publice.

Conţinutul acestui curs este centrat pe subiecte actuale şi se referă la cadrul normativ de reglementare a integrităţii funcţionarului public, Codul de conduită a funcţionarului public, normele deontologice aplicabile funcţionarilor publici şi personalului din administraţia publică, conflictul de interese, incompatibilităţile, restricţii şi interdicţii etc.

Astfel, la finele cursului, participanții vor avea viziune nouă privind promovarea în autorităţile publice a unui management eficient bazat pe integritatea publică.

Instruirea va fi realizată prin utilizarea metodelor participative de instruire a adulţilor: prezentări, simulări, brainstorming, studii de caz, lucru în echipă etc.

Cursul se finalizează cu înmânarea certificatelor de absolvire. 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.