Lansarea promoției 2017 de absolvenți ai Academiei

Ziua de 4 iulie 2017 va rămâne ca o zi memorabilă, va însemna o nouă deschidere pe drumul vieții pentru cei 117 studenți-masteranzi ai Academiei de Administrare Publică. În această zi a avut loc festivitatea de înmânare a diplomelor absolvenților studiilor superioare de master ştiinţific și de profesionalizare la programele „Teoria și practica administrației publice”, „Administrare publică”, „Anticorupție”,„ Drept public”, ,,Management” și ,,Relații internaționale”.

Ședința festivă a fost inaugurată de rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, care i-a felicitat pe cei prezenți cu prilejul încheierii cu succes a studiilor de master, menționând că actuala promoție este una deosebită și prin faptul că este o promoție mixtă: concomitent au absolvit Academia studenții-masteranzi la studii cu frecvență și cu frecvență redusă, iar lansarea noii promoții de absolvenți constituie o creștere continuă a numărului de cadre înalt calificate pentru serviciul public al țării. Astfel, de la fondarea sa Academia a fost absolvită de peste 5000 de demnitari de stat, printre care peste 20 dintre actualii deputați în Parlamentul Republicii Moldova, 4 miniștri, practic toți primarii orașelor-reședință de raion, o bună parte dintre președinții de raioane, funcționari din autoritățile publice centrale și locale, dar și specialiști din sectorul privat. Rectorul a mai ținut să sublinieze că în acești doi ani au fost inițiate, în premieră, noi activități de cercetare, precum Platforma de discuții, conferințele tinerilor cercetători, a fost reluată practica stagiilor peste hotare, oferite burse pentru studii de master în Turcia, ceea ce a determinat un nivel avansat al calității studiilor, de care depinde calitatea serviciilor prestate, dezvoltarea durabilă și modernizarea țării.

Conform tradiţiei, participanţii la şedinţa festivă au onorat simbolurile Republicii Moldova - Drapelul şi Imnul de Stat.

Sincere felicitări a adresat absolvenților Mihail COTOROBAI, Avocat al poporului, unul dintre susținătorii activi ai fondării Academiei de Administrare Publică, el fiind în 1993 președinte al Comisiei parlamentare permanente pentru autoadministrare locală și econome locală. Ulterior, timp de 10 ani a fost profesor al Academiei și formator emerit. Domnia sa a accentuat, în context, că în acei ani, perioada de tranziție de la sistemul administrativ totalitar la sistemul democratic, era stringentă nevoie de funcționari publici de carieră, adevărați profesioniști în domeniu și această misiune de stat de mare răspundere o putea îndeplini doar o nouă instituție de învățământ superior specializată, fiind astfel fondată, prin decret prezidențial, Academia de Administrare Publică, și i-a îndemnat pe absolvenți să fie promotori consecvenți ai politicilor statului, să respecte și să apere drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Domnia sa a înmânat primele diplome absolvenților, distinși cu Diploma „Audient eminent” și Diploma de Onoare a Academiei de Administrare Publică.

În numele corpului profesoral-didactic al Academiei, a adresat absolvenților sincere felicitări cu ocazia acestui eveniment memorabil din viața lor Angela ZELENSCHI, doctor, conferențiar universitar, șef Catedră științe administrative.

În continuare, a adresat felicitări absolvenților, urându-le drum bun în viață, Nicolae ȚÎU, doctor habilitat, profesor universitar, diplomat de carieră, care a fost ministru de externe în perioada crucială pentru tânărul nostru stat, din 1990 până în 1993. În baza propriei experiențe naționale și internaționale, domnia sa a subliniat că administrarea publică este baza dezvoltării țării. În calitatea sa de profesor și de vice-președinte al Comisiei de evaluare a tezelor de master, a apreciat înalt calitatea procesului de studii la Academie, cunoștințele temeinice acumulate de absolvenți, ceea ce constituie un factor decisiv în prosperarea țării. În continuare, Nicolae Țâu a înmânat diplome unui mare grup de absolvenți ai Academiei.

De asemenea, au înmânat diplome absolvenților Academiei, rectorul Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, și prim-prorectorul Academiei, Andrei GROZA, doctor, conferențiar universitar.

Sincere cuvinte de mulțumire și recunoștință pentru cunoștințele acumulate în cadrul Academiei au adresat corpului profesoral-didactic al Academiei, în numele colegilor, absolvenții Dinu MANOLE, master în drept, program Anticorupție, președinte al Senatului Studențesc, unul dintre organizatorii maratonului Solidarității, Cristian CAINAREAN, master în științe politice, program Teoria și practica administrării publice, membru al Senatului Academiei, Oxana ZANOGA, master în științe politice, program Relații internaționale, Viorel ȘCERBINA, master în științe economice, program Management, și Carolina MIȘCOI, master în drept, program Drept public.

Festivitatea de înmânare a diplomelor a fost încheiată cu onorarea de către cei prezenţi a Imnului Academiei de Administrare Publică, după care absolvenţii s-au fotografiat împreună cu profesorii pe scările de la intrarea centrală a Academiei, ca o amintire sacră a acestei file deosebite din viaţa fiecărui absolvent al Academiei de Administrare Publică.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.