Managementul serviciilor publice

Academia de Administrare publică continuă activitățile de dezvoltare profesională a funcționarilor publici realizate la comanda de stat, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 17 din 12.02.2021.

Astfel, în perioada 27 – 29 septembrie 2021, în cadrul Academiei de Administrare Publică se desfășoară, în format online, cursul de dezvoltare profesională cu tematica „Managementul serviciilor publice” pentru funcționari publici de execuție din subdiviziunile care prestează servicii publice direct cetățenilor din cadrul autorităților administrației publice centrale.

În decurs de 3 zile participanții vor avea posibilitatea să interacționeze cu formatorii implicați în prestarea acestei instruiri, în cadrul căreia participanții își vor consolida cunoştinţele, dezvolta abilităţile şi modela atitudinile necesare pentru exercitarea unui management eficient al serviciilor publice.

Cursanții vor aborda subiecte ce vizează cadrul normativ al organizării serviciilor publice, căile de modernizare a serviciilor publice, aplicarea legislaţiei cu privire la protecţia datelor cu caracter personal în procesul de prestare a serviciilor publice, vor identifica corelaţia dintre performanţa administraţiei publice şi asigurarea unui management eficient al serviciilor publice în conformitate cu actele normative şi standardele existente de calitate în managementul serviciilor publice.

În urma acestui curs participanții, prin implicare activă, vor acumula noi cunoștințe și abilități privind managementul prestării serviciilor publice.
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.