Masă rotundă privind managementul dezvoltării regionale

Astăzi, 21 decembrie 2018, la Academia de Administrare Publică s-a desfășurat o masă rotundă cu genericul ,,Managementul dezvoltării regionale privind diminuarea disparităților interregionale în cadrul Republicii Moldova prin prisma noii politici de coeziune europeană”.

Masa rotundă, organizată de Catedra economie și management public, a constituit o totalizare a implementării proiectului cu tematica respectivă. La eveniment au participat membrii echipei de cercetare a proiectului, funcționari publici, profesori și studenți-masteranzi de la Academie.

Șefa Catedrei economie și management public, Tatiana TOFAN, doctor în economie, conferențiar universitar, directorul proiectului, a menționat în raportul prezentat că proiectul de cercetare, aprobat prin hotărârea Consiliului suprem al Academiei de Științe a Moldovei în decembrie 2014, a fost implementat în 4 etape pe parcursul anilor 2015 – 2018. Cercetările s-au axat pe determinarea caracterului științific al procesului de dezvoltare regională prin prisma valorilor și standardelor Uniunii Europene, argumentarea științifică a necesității implementării practicilor UE privind combaterea disparităților interregionale în politica de dezvoltare regională a Republicii Moldova, elaborarea și argumentarea științifică a necesității unui sistem de indicatori pentru identificarea disparităților teritoriale ale Republicii Moldova, evidențierea direcțiilor prioritare ale politicii de coeziune europeană ce reprezintă oportunitate de dezvoltare regională a Republicii Moldova. În perioada de implementare a proiectului, a accentuat Tatiana Tofan, a fost organizată o serie de ateliere și mese rotunde, alte activități științifice, elaborate mai multe rapoarte cu concluzii și recomandări, care au fost prezentate autorităților publice centrale. Cercetătorii au evoluat cu mai multe comunicări științifice în cadrul unor conferințe naționale și internaționale, inclusiv în România și Ucraina, au publicat 26 de articole în reviste științifice și alte ediții periodice.

Cercetătorul științific în cadrul proiectului, Oleg FRUNZE, doctor, lector universitar, a prezentat monografia ,,Managementul dezvoltării regionale privind diminuarea disparităților interregionale în cadrul Republicii Moldova prin prisma noii politici de coeziune europeană”, care încununează rezultatele cercetărilor efectuate pe parcursul desfășurării proiectului. Un alt cercetător, Veronica BUTNARU, magistru, lector universitar, a specificat că actualmente este în curs de elaborare o nouă concepție în domeniul politicii de dezvoltare regională axată pe dezvoltarea economică și actuala monografie se înscrie perfect în această viziune.

Potrivit recenzentului monografiei, Maria STRECHII, doctor, conferențiar universitar, lucrarea este bine argumentată din punct de vedere științific, conține concluzii și recomandări valoroase demne de atenția ministerelor de resort.
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.