PROCESUL DE PLANIFICARE STRATEGICĂ

 Academia de Administrare Publică organizează, în perioada 20 – 22 martie 2017, primul curs în semestrul I de dezvoltare profesională cu tematica „Procesul de planificare strategică”. Acest curs este destinat personalului cu funcţii de conducere/execuţie responsabil de planificarea strategică din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale. Durata cursului este de 24 de ore academice. Cursul va fi realizat de către formatorii Academiei de Administrare Publică precum și de specialiști externi de talie națională.

Scopul principal al acestui curs îl constituie sporirea competenţelor teoretice şi practice ale participanţilor la curs necesare procesului planificării strategice în administraţia publică.

Cu ajutorul unor astfel de metode de instruire ca prezentările, discuţiile, exerciţiile în grup, brainstorming-ul, schimbul de experienţă participanţii îşi vor putea dezvolta abilităţile de planificare strategică şi planificare bugetară; utilizare a instrumentelor de planificare strategică; formulare a acţiunilor, termenelor, responsabilităţilor şi stabilire a indicatorilor de performanţă a unei strategii; monitorizare, evaluare şi raportare a rezultatelor. Vor reuşi să-şi aprofundeze, actualizeze cunoştinţele în domeniul procesului de planificare strategică.

De asemenea, participanţii vor putea să-şi modeleze atitudinile de responsabilizare în elaborarea programelor de dezvoltare strategică şi aplicare în practică a noilor cunoştinţe în domeniul planificării strategice. 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.